Yalın Üretim Yaklaşımı Havuz Isıtıcı Üreticisi için Değer Sağlıyor

Optimas Solutions, bu havuz ısıtıcısı üreticisi için entegre bir metodoloji sunarak üretim ve tedarik verimliliğini artırdı. Yalın ilkeler aracılığıyla bileşenle ilgili faaliyetlerin birleştirilmesi ve basitleştirilmesi, üretim operasyonlarına somut avantajlar sağladı.

Gerçek Sonuçlar, Gerçek Etki

1

Konsolide Aylık Fatura

Durum
Üretici, basitleştirme yoluyla tedarik zincirini aynı anda güçlendirirken, bileşenlere yaptığı yatırımı azaltmak istedi. Ayrıca, işletmenin bu yeni çerçevenin gerekli bileşenleri yalın bir yaklaşımla üretim hattına güvenilir bir şekilde teslim edebilmesini sağlaması gerekiyordu.

Çözüm
Optimas, bileşenleri hatta günlük olarak teslim etmek için tam entegre Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter (VMI) programını tanıttı. Tam Zamanında (JIT) metodolojisi aracılığıyla yalın teslimat ilkelerini uygulayan özel tedarik sistemi, üreticinin gereksinimlerine uygundur. Konsolidasyonu daha da geliştirmek için Optimas, üreticinin tüm bileşen ihtiyaçlarını tek bir çerçevede kapsamak için geleneksel olmayan bağlantı elemanları, basılı malzemeler, etiketler ve kitli malzemeleri dahil etti.

Sonuç
Yalın tedarik çerçevesi, bileşenlere yapılan sermaye yatırımını azaltırken, günlük hat teslimatları da tesis içi envanter alanını artırmaya hizmet etti. İyileştirilmiş verimlilik ve Optimas tedarik yönetimi, işin diğer yönlerine daha fazla odaklanılmasına izin vererek emeğin daha etkin bir şekilde atanmasını sağladı. Kesintiler ve gecikmeler ortadan kaldırılarak çalışma süresi artırıldı. Tüm bileşen endişeleri için tek bir irtibat noktası, iletişim kolaylığı ve tek bir konsolide aylık fatura sağladı.