Müşteriler için

SATIŞ ŞARTLARI

Ürün:% s
Aşağıda, ürünlerin Optimas tarafından tedarik edildiği bölge için geçerli satış hüküm ve koşullarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kuzey Amerika

 1. Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan herhangi bir ürün ve / veya hizmet (topluca, “Ürünler”) ile ilgili olarak, bu hüküm ve koşullar, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir yazılı olarak karşılıklı olarak kabul edilen bu tür ekleme ve revizyonlarla birlikte bu şartlardan oluşur. Satıcı ve Alıcı tarafından (“Taraflar”). Satıcı, taraflarca imzalanmış bir yazıda ve yalnızca bu Ürünler ile ilgili olarak özellikle kabul edilmedikçe, yazılı veya başka türlü, herhangi bir satın alma siparişinde veya Alıcıdan Satıcıya başka bir iletişimde, herhangi bir ek veya farklı şartla itiraz eder ve bunlarla sınırlı kalmaz yürütülen belgenin kapsamında olması amaçlanmıştır. İşbu Anlaşma, işbu Anlaşmanın konusuyla ilgili Taraflar ve Alıcı tarafından Satıcıdan yapılan daha sonraki satın alımlar ile tüm tartışmalar, anlayışlar, anlaşmalar, temsiller, işlem kursları, gümrükler ve işbu Anlaşmanın konusu ile ilgili olarak yukarıda belirtilen Taraflar tarafından yapılan veya bunlara katılan ticaret kullanımları, yalnızca Tarafların anlaşmasını tamamen ve tamamen ifade eden bu Anlaşma ile birleştirilmiştir. İşbu Anlaşmada değişiklik yapılmaz, değiştirilemez, feragat edilemez veya Tarafların anlaşma şekli ile feshedilemez ve Taraflar tarafından imzalanan tek bir yazı dışında böyle bir değişiklik yapılamaz. Satıcı'nın Sözleşme kapsamında herhangi bir hak veya hukuk yolunu kullanmaması, Satıcı tarafından imzalanan bir yazıda olmadığı sürece bu haktan veya hukuk yolundan feragat ettiği anlamına gelmez ve herhangi bir feragat herhangi bir ödemenin kabulünden ima edilmeyecektir. Satıcı tarafından herhangi bir haktan feragat edilemez, başka herhangi bir haktan feragat edilemez veya Satıcı tarafından herhangi bir ihlalden feragat, müteakip benzer veya farklı bir ihlale uzanamaz. Anlaşma, herhangi bir kişinin yararına değil, Tarafların yararına olacaktır. Alıcı, Satıcı'nın açık yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi devredemez. Bu Sözleşmenin herhangi bir yetki alanında yasaklanmış veya uygulanamaz olan herhangi bir hükmü, bu yetki alanına ilişkin olarak, bu yetki alanının gerektirdiği asgari düzeyde sınırlandırılacak veya ortadan kaldırılacak ve Sözleşmenin kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. 

2. Bu Sözleşme, Taraflarca imzalanan bir yazı dışında değiştirilemez veya feshedilemez. Sözleşmenin tamamı veya bir kısmı bu tür bir değişiklik veya fesih ile feshedilirse, Alıcı, Satıcı ile Alıcı arasında aksine yazılı bir anlaşmanın bulunmaması durumunda, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri tarafından belirlenen şekilde, Satıcının sözleşmeyle ilişkili maliyetlerine eşit fesih ücretlerini ödeyecektir. , artı tüm sözleşmeden makul bir kâr. Maliyet, Alıcıya yönelik Ürünler için bir satın alma siparişinin veya sözleşmenin Satıcı tarafından feshedilmesi nedeniyle Satıcının tedarikçilerine ödemesi gereken her türlü tutarı içerecektir. Fiyatlar, Alıcının daha erken teslimat veya fazla miktar istediği ölçüde Satıcı tarafından değiştirilebilir. Fiyatlandırma, MOQ'lar konusunda Satıcı ile yapılan bir anlaşmayı yansıtır. Fiyatlandırma, Alıcının altı aydan daha uzun bir süre içinde teslimat talep etmesi halinde de değişebilir. 

3. Satıcı tarafından Alıcıya satılan Ürünler için satın alma fiyatının ödenmesi, her bir faturada belirtilen tutarlarda olacaktır ve Alıcı, tüm ücretleri söz konusu faturalarda belirlenen tutarlara göre ödemeyi kabul eder. Satıcıya ait tüm faturalarda ödenmemiş bakiyenin tamamı, herhangi bir faturanın ödenmesinde varsayılan olarak derhal tam olarak ödenecektir. Alıcı, Alıcının bankası tarafından iade edilen her çek için $50.00 hizmet bedeli veya yasaların izin verdiği maksimum tutarı ödeyecektir. 

4. Alıcı, Ürünlerin satın alma bedelini fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödeyecektir. Alıcının toplam satın alma bedelini otuz (30) günlük süre içinde ödememesi durumunda, faturanın vade tarihinden ödeme tarihine kadar tüm vadesi geçmiş hesaplara ilgili yasaların izin verdiği azami ücret ve/veya faiz uygulanacaktır. . Satıcı ayrıca, kanunda veya hakkaniyette mevcut olan diğer tüm çarelere ek olarak, makul avukatlık ücretlerini ve/veya satın alma bedelini tahsil etme veya bu Sözleşme ile ilgili olarak kendisini başka bir şekilde uygulama veya başarılı bir şekilde savunma konusundaki diğer masrafları geri alma hakkına sahip olacaktır. Kasa, makara, makara veya nakliye ücretlerinde nakit indirimi uygulanmaz. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Ürünlerin satın alma fiyatı ExWorks'tür. Satıcı, kredi koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya geri çekme ve satış tutarında teminat, teminat veya peşin ödeme talep etme hakkını saklı tutar. Satıcı, bu Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın, Alıcıdan Satıcıya ödenmesi gereken herhangi bir tutarı, Alıcıya ödenmesi gereken tutarlardan mahsup edebilir. Ürünlerin mülkiyeti ve kaybolma riski, Satıcının tesisinde taşıyıcıya teslim edildiğinde Alıcıya geçer. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bir Ürünle ilişkili herhangi bir yazılımın mülkiyeti Alıcıya geçmeyecek ve kesinlikle bu tür bir yazılımla ilgili herhangi bir lisans sözleşmesinin izin verdiği ölçüde, Alıcıya yazılımı bağlantılı olarak kullanması için sınırlı bir lisans verilecektir. Ürün, kesinlikle lisans sözleşmesine uygun olarak ve Alıcı, burada satılan bir Ürünle ilişkili yazılıma ilişkin tüm lisans koşullarına tabi olmayı kabul eder. Alıcı, söz konusu lisans sözleşmesinin Alıcının eylemleri nedeniyle ihlal edildiği veya ihlal edildiği iddialarının yer aldığı her türlü iddia veya davaya karşı, Satıcının avukatlık ücretlerini Satıcının seçtiği avukata ödemek de dahil olmak üzere, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. 

5. Alıcı, Satıcının Alıcı tarafından ürettiği veya tedarik ettiği herhangi bir envanter sipariş etmesi ve bu envanterin Satıcının diğer müşterileri tarafından kolayca satılamaması durumunda, Alıcı, herhangi bir savunmaya rağmen, bu özel veya özel olarak tedarik edilen envanterden sorumlu olmayı ve ödemeyi kabul eder. Alıcı, diğer envanter için ödeme yapamamasına ve Alıcının bu envanteri kullanmamasına veya satmamasına rağmen olabilir. 

6. Hizmetlerin sağlanması veya Satıcının Alıcıdan ödemesi veya alması gereken Ürünlerin üretimi, satışı, sevkiyatı, transferi, tüketimi veya kullanımı üzerine vergi veya diğer resmi masraflar Alıcı tarafından Satıcıya Satıcı tarafından ödenecektir. Alıcı'ya vergi makamları tarafından kabul edilebilir muafiyet sertifikaları sunmadığı sürece Ürün için ödeme süresi. Bu tutar, faturaya dahil edilip edilmediğine bağlı olacaktır. 

7. Nakliye tarihi veya diğer geçerli performans tarihi, Alıcının siparişinin derhal alındığına ve Alıcı tarafından sağlanacak tüm bilgi, çizim ve onaylara ve doğrudan veya dolaylı, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan veya katkıda bulunan gecikmelerin olmaması temelinde tahmin edilir. Satıcının makul kontrolünün ötesindeki şartlara göre. Satıcı, tahmini tarihe kadar Ürünleri göndermeye veya hizmet sunmaya gayret gösterir. Satıcı kısmi sevkiyat yapma hakkına sahiptir. Alıcı tarafından talep edilen spesifikasyonlardaki veya nakliye veya performans tarihindeki tüm değişiklikler, yalnızca Taraflar tarafından imzalanan bir yazıda belirtildiğinde ve bu değişikliklerin Satıcının zamanını veya maliyetini etkilediği durumlarda, tahmini gönderim / performans tarihinde eşit bir düzeltme veya satın alma fiyatı veya her ikisi de yapılacaktır. Herhangi bir paketleme, yükleme veya destek gerekliliği belirtilmezse, Satıcı belirtilen nakliye yöntemi için minimum teknik özelliklere uyacaktır. Herhangi bir nakliye yöntemi belirtilmemişse, sevkiyat yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Satıcı tarafından belirlenen makul bir nakliye yöntemiyle olacaktır. 

8. Alıcı, Ürünleri aldıktan sonra derhal tüm eksikliklerle ilgili talepleri yazılı olarak Satıcıya sunacaktır; aksi halde bu tür iddialardan feragat edilir. Miktarlar, normal üretici ödeneklerine tabidir. Tel ve kablo durumunda, bu ödenekler artı 10% ve eksi 5%'dir. Ürünler için satın alma fiyatı, birim fiyat ile gönderilen miktarın çarpımına eşit olacaktır. Alıcı Ürünleri Teslimatta inceler ve Satıcıdaki Ürün kusurlarını yazılı olarak bildirmesi için Satıcıya Ürünlerdeki herhangi bir kusuru derhal bildirir, aksi takdirde bu tür Ürünler kabul edilmiş olarak kabul edilecektir. 

9. Satıcı işbu belge ile Ürünlerin üreticisi ve bu Ürünlerin üreticisinden herhangi bir fikri mülkiyet tazminatı tarafından Satıcıya yapılan her türlü devredilebilir garantiyi devreder ve atar ve Satıcı bu devir ve atama yoluyla sağlanan garantinin ötesinde hiçbir garanti vermez. Herhangi bir kusur, başarısızlık, yetersizlik veya Ürünlerle ilgili herhangi bir garantinin ihlali iddiası için Alıcının tek ve münhasır çözümü, tümü Satıcı tarafından Alıcıya atanan bu Ürünlerin üreticileri tarafından sağlanan garantiler ve çareler ile sınırlı olacaktır. 

10. GARANTİLERİN REDDİ: YUKARIDA BULUNAN GARANTİLER, ÖZEL AMAÇLI VE SATICI YASAL UYARI VE ALICI FERAGATINDA, ÖZELLİKLERDE VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BELİRTİLEN DİĞER TÜRLERİN YASAKTIR. VEYA DİĞER) ve SATICININ NEGLIGENCE'I NEREDEYSE VEYA OLMADI. 

11. ALICI KURTARMA SINIRLAMASI: SATICI TARAFINDAN ÜRETİLEN ÜRÜNLER VEYA SATIN ALMADIĞI ÜRÜNLER İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMAYACAKTIR, ALICIYA VEYA BAĞLANTIDA ALINAN HERHANGİ BİR İDDİA ALINMASI GEREKİR. BU SÖZLEŞME VEYA SÖZLEŞMENİN, SÖZLEŞMENİN, SÖZLÜĞÜN, SÖZLÜĞÜN, GÜÇLÜ VEYA DÜZENLEME, HERHANGİ BİR TEORİ VEYA NEDEN OLMASI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, SÖZLEŞMESİNİN İHRACATI CEZA HASARLARI İÇİN. 

12. ALICININ ZARARLARININ SINIRLANDIRILMASI: SATICI tarafından ÜRETİLEN ÜRÜNLER VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN HİÇBİR DURUMDA, SATICININ HERHANGİ BİR DURUMU İÇİN SATICIYA ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇTA ZARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. VEYA BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI VEYA SÖZLEŞMENİN, SÖZLEŞMENİN, SÖZLEŞMENİN, NEGLIGININ ESASINA GÖRE, SÖZLEŞMENİN İHRACATI, SÖZLEŞMESİ, MÜZAKERE, SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR SÜRESİNE GÖRE SUNULAN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, SATIŞI, TESLİMİ VEYA KULLANIMI SIKLI SORUMLULUK VEYA CEZA HASARLARI İÇİN. 

13. Satıcı, doğrudan, dolaylı olarak Tanrı'nın davranışları, Alıcı eylemleri, terör eylemleri, sivil ya da askeri otorite, yangınlar, grevler ya da diğer şeylerden kaynaklanan veya dolaylı ya da dolaylı olarak yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu tutulamaz. iş uyuşmazlıkları, kazalar, seller, savaş, isyan, malzeme veya nakliye tesislerini güvence altına alamama, nakliyecilerin eylemleri veya ihmalleri veya Satıcının makul kontrolü dışındaki diğer durumlar. Satıcı, bu Sözleşme kapsamında, bu Sözleşmede açıkça belirtilenlerin dışında hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. 

14. Alıcı, Ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere Satıcıya şartname sağlarsa, Satıcı'nın Satıcının şartnamelere uymasından doğan fikri mülkiyet ihlali iddialarına karşı Satıcı'yı tazmin eder ve tutar. 

15. Alıcı, Satıcı tarafından sağlanan Ürünlerin ABD ihracat denetimlerinin ve ticari yaptırımlarının yargı yetkisine tabi olabileceğini bilir ve Alıcı, Satıcı tarafından sağlanan Ürünlerle ilgili ABD ihracatıyla ilgili yasaları ihlal etmeyeceğini beyan eder ve garanti eder ve Alıcı tazmin eder ve Alıcı tarafından bu tür ihlallerden kaynaklanan zararlardan Satıcı'yı zararsız tutabilirsiniz. 

16. Alıcı, Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın, Satıcının verilerini veya Satıcıya ilişkin diğer gizli, kamuya açık olmayan veya özel bilgileri ifşa etmeyecek veya herhangi bir üçüncü taraf Satıcının kullanımına sunmayacaktır. 

17. Bu Anlaşma, yasaların ihtilafları ilkeleri dikkate alınmaksızın, Illinois Eyaleti, ABD'nin esas yasalarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve yorumlanacaktır ve Uluslararası Mal Satışı Sözleşmesi'ne tabi olmayacaktır. Bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık ortaya çıkarsa, bu tür bir anlaşmazlık veya tartışma, Chicago, Illinois'de bulunan eyalet veya federal mahkemelerde çözülecektir; bu durumda Taraflar, bu tür mahkemelerin münhasır yargı yetkisini ve yerini kabul eder ve bu mahkemelerin yargılama yetkisine veya mahkemesine itiraz etmeyeceklerini veya kabul etmeyeceklerini kabul eder. Sözleşmenin veya herhangi bir sözleşmenin veya garantinin ihlaline ilişkin her türlü işlem, işlemin gerçekleşmesinden sonraki bir (1) yıl içinde başlatılmalıdır. 

İndir

1. Estos Términos y Condiciones de Ventas (“Contrato”), ayrıntılar ve diğer bilgiler OE Solutions Ltda, S. de RL de CV (“Vendedor”) le vende al Comprador (“Comprador”, y conjuntamente con el Vendedor, las “Partes”) ve diğer hizmetler ve hizmetler (“Producto” o “Productos”). No deberá inferirse cualquier modificación, renuncia o terminación de las negociaciones de cualquiera de las Parte, salvo que dicha modificación, renuncia o terminacion de clasquiera de las Parte, salvo que dicha modificación, renuncia o terminacion de real müze. El Contrato podrá ser modificadoo rescindido únicamente por acuerdo escrito y firmado ve los temsilcilik debidamente autorizados de ambas Partes. El Vendedor rechaza y no estará obligado por términos adicionales o diferentes a los términos de este Contrato, com sean escritos ya da cualquier otra forma, contenidos en cualquier or compra u otro belgesento ve Comprador al Vendedor, esvoc orcdo c los temsilcisida debidamente autorizados de ambas Partes, y sólo con respecto ve los Productos destinados bir ser cubiertos por dicho acuerdo tarafından. Contrato podrán, tekil çoğul için çok endüktamente kullanmaktadır.

2.Este Contrato hiçbir modifikasyon veya terminado salvo için escrito firmado por ambas Partes. Si el Contrato es terminado totalment o en parte, el Comprador, en iyi kalite eşzamanlı eserler ve diğer sanat eserleri Comprador y el Vendedor, deberá pagar cargos por terminación equente de los costos del Vendedor asociados con el Contrato, según sean determinados los principios de contabilidad generalmente aceptados, daha fazla bilgi için virttra del Contrato. El costo del Vendedor deberá, Cualquier cantidad que el Vendedor deba pagar ve bir Vendor de cualquier or vendor de vendor de cualquier or compra o de Vendor de Ceraquor de Productos destinados al Comprador. Salvo que existe algún otro acuerdo por escrito entre las las Partes, el precio y cantidad cotizado por el Vendor estará en treinta (30) días naturales contados a partir de dicha cotización. El Vendedor ve Los Angeles yakınındaki seçme oteller. El Comprador acepta pagar el precio de compra de los Üretim ve Sergi Hizmetleri vendor de los 30 (treinta) da naturales siguientes a la fecha de emisión de la facturarespondiente. En iyi casado que el Comprador no cumpla con pagar cualquier köpekler için en iyi ve en kaliteli ve daha fazlası için buraya tıklayın Partend de la fecha en que el Vendedor düşünceli como vencido dicho saldo, hasta el dia en que se realice el pago efectivo de las mismas. El Comprador pagará al Vendedor la cantidad máxima permitida por la ley, por cada check que sea rechazado por el banco del Comprador. Hemen dene for $ 29 / ay la que tenga derecho bajo este Contrato o para için savunmak en iyi Contrato. El Vendedor sehir yönetimi, modern sanat eserleri ve performans bilgileri, Comprador y podrá exigir, previo a la aceptación de cualquier ortor de compra, en düşük fiyat garantisi de Comprador y podrá exigir, previo a la aceptación de cualquier orden de compra, garantioas de el pago adelantado los los Productos. El Vendedor podrá deducir cualquier monto adeudado por el Comprador de cualquier ithalatçı el el Vendedor pudiese adeudar al Comprador, ya da daha fazla Contrato. Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro tipo de impuesto uygulanabilir. Cualquier impuesto o la ğ ıt a la v la r la v e la v e la ştirme, venta, transporte, transferencia, tüketim ve tüketim ürünleri Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın Comprador al Vendor en el momento del pago por los Productos, a menos que el Comprador suministre al Vendedor los certificados de exención que sean aceptables için para las autoridades fiscales. Dichos montos deberán ser abonados estio o için dahil değildir.

3.El precio de los Productos en la cotización del Vendedor está sujetoa cambios por eventos o situaciones imprevisibles, comocambioen los costos de importación del Producto cotizado, (masal como, fletes, seguro, aranceles) o bien en la lista de precios del fabricante Vendedor'daki siempre que el Comprador no haya enviado su orden de compra al. En caso que en cualquier tiempo, ayakta durdu la vigencia del Contrato dahil olmak üzere buraya tıklayın Vedor hubiere aceptado la orden del compra del Comprador, suidan dichos eventos o situaciones imprevisibles que incrementen al Vendedor el precio de adquisición del Producto de unt diez por ciento) sobre el costo orijinal que e gerçek yararlar gerçek orjinal de orijinal Productos, las Partes negociarán, de buena fe, or un plazo de 30 (treinta) da dahil naturales los incrementos razonables al precio del Producto aceptado por el Comprador, Para emici ve hızlı dağıtım hizmetleri Vendedor.En caso de no llegar ve un acuerdo, clasquiera de las Partes podrá rescindir el Contrato sin Responsabilidad alguna para las Partes, más allá del cumplimiento de sus obligaciones pendientes de cumplir. En iyi kalite Contrato, El Sanatları, Oyun ve Eğlence Merkezi, Oyun ve Oyun Merkezi, Oyun ve Eğlence Oyunlari Comprador pagará el precio de venta que corresponda.El preciode venta de los Productos es en fábrica (Ex Works), en las instalaciones del Vendedor, bir menos que se indique lo contrario en la cotización. Comprador Ex Works, tr Vendedor'daki Oyun ve Eğlence Ekipmanları Firmaları. El Comprador debe, bir su propio kargo, kararsız ve savunucu al Vendedor de todas las reclamaciones, Responsabilidades, denuncias, demandas, acciones legales, soruşturma, juicios, resoluciones, investigaciones, requerimientos u otros procesos, ya sean formales o cabales en contra del Vendedor, con vecas de cualesquiera daños, perjuicios, Responsabilidades, pérdidas, costos, kargolar, honorarios y gastos incluyendo, günah sınırlayıcı, honorarios y gastos de abogados, que sonuçla del pago del precio, o por la falta de pago, por el Comprador.

4.La orden de compra del Comprador debe ser presentada al Vendedor en forma escrita en el Domicilio del Vendedor (en son olarak tanımlayın), ayrıntılı bilgi için daha fazla bilgi Yorum yok! OptimasOESolutions, Ltda (Cust) Ts & CsSaleRev.March29,2017 apoderado autorizado para tales adlı sanatçının Comprador. La orden de compra se giriş ve çıkış bilgileri, Dentist de la 5 (cinco) Daha fazla bilgi Compcomp un notificación escrita indicando lo contrario, dentro de los 5 (cinco) Daha fazla bilgi Compui de la fecha de recepción de contranio del Vendedor, debidamente firmada por un apoderado autorizado por éste último. Compprec de la orden de compra del comprador de la especificaciones y belgesentación técnicaformarán.

5.El Comprador se obliga asumir la Responsabilidad ya pagar todo el inventario de Productos que ordene, por cualquier medio, al Vendedor, sin importar cualquier defensa que pudiera tener respecto al incumplimiento en el pago por otros Productos ordenados al Vendedor ve sin importtar su incapacidad para usar o vender dicho inventario de Productos.

6.El Vendedor no aceptará devoluciones, Comprador de Productos, a autorización (ve Devolucion de aAquizisación) tarafından sunulan, ücretsiz kargo ("Devoluciones Autorizadas") sitesinden “AMD”), dahil olmak üzere tüm Contrato'yu içerir. AMD'nin uygunluklarını incelemek için tıklayınız. (treinta) días naturales siguientes a la entrega de los Productos por el Comprador, en el lugar que le indique el Vendedor, daha fazla bilgi al Domicilio del Vendedor, si los Productos a ser devueltos (a) son comúnmente almacenados por el Comprador (“Producto de Almacenado Habitual”), (b) pueden dağıtıcı nuevamente, y (c) se encuentran en su empaque original, sin abrir o alterar ve acompañados de la pape lería proveída por el Vendedor al momento del ambarque dahil, pero sin estar limitedtado a, los belgesentos de transporte (lista de empaque, conocimiento de embarque, entre otros), facturas y certificaciones. El Vendedor no emitiráAMD's tarafından Productos conseguidos especialmente para el Comprador (“Producto de Almacenamiento Especial”). Todas las devoluciones por el Vendedor, Las Devoluciones Autorizadas por el Vendedor, estarán sujetas a los costos dere-almacenamiento and recrediación incurridas için el Vendedor bir kargo del Comprador. El Vendedor no aceptará devolución alguna en cantidades de Producto que sean menores o diferentes a difidans a la unidad de medida estándar o al número mínimo de piezas faydalanan kullanımları el Vendedor al realizar la venta, salvo por aquellas devoluciones que estén autorizadas expresam el. El Comprador de paro los gastos de envío y manejo de todas las devolucionesque realice al Vendedor a la presente sección.

7.La fecha de embarque ya da Complo de la Crequec de cumplimiento del Vendedor será estimada con base en la recepción inmediata del Vendedor de la orden de compra por perte del Comprador, daha fazla bilgi için tıklayın , ya la ausencia de retrasos, directos o indirectos que sonuçlanan de çevre koruma fera del kontrol razonable delVendedor.El Vendedor, de buena fe, harzon lo razonablemente uygun para enviar los Productos en las fechas estimadas. El Vendedor tiene el derecho de realizar envíos parciales. Todos los cambios en las especificaciones, Compút de la vurat de la Cumplimi de la Cucco de la Brac, la Cucco de la Brac de la vincre de la vincre de la vincre Vendedor, se realizará el ajuste que corresponda en la fecha de envío o en el precio de compra, oa ambos. Daha fazla bilgi empaque, espaque de carrac de de refrigeratorración, el Vendedor cumplirá con las especificaciones minínimas para el método de transporte especificado. Si no se especifica método de transporte alguno, el envío se realizará razonable de transporte determinado por el Vendedor a su soladiscreción.

8.El Comprador deberá presentar al Vendedor a la brevedad posible, daha fazla ayrıntı göster (1) Fotoğraf listesi, ayrıntılı bilgi için daha fazla bilgi dicha reclamación. Las cantidades de Comptos de la Compden de comprador del comprada, Comprador, degerán ajustarse ve daha fazla bilgi burada Productos al Vinedor. El precio de la mercancía será igual al precio unitario multiplicado por la cantidad enviada. El Comprador de inspectcionar los Productos al recibirlos y notificará a la brevedad posible, pero a más tardar dentro de 5 (cinco) días naturales, al Vendedor, por escrito, sobre cualquier defecto visible en los Productos, para que el Vendedor, pueda realizperón latiacti bir los fabricantes; de lo contrario dichos Productos se considerarán aceptados.

9.El Vendedor canalizará todas las reclamaciones to las garanto de en düşük kalite el fabrikası üreticileri ve el fabrikante, el emanete, el emanet, sin embargo, el Vendedor compromete, daha fazla bilgi (1) daha fazla bilgi Üretici tarafından sağlanmıştır İçerik Oluşturulan Yorumlar (1) Eşanlamlılar (İngilizce) Daha fazla bilgi edinin Bu ürünü satın al için tıklayınız: Cumpla conic esprito. o impresiones (“Producto No Conforme”), el Comprador podrá reclamar al Vendedor dicha falta de conformidad, en cuyo caso el Vendedor, su disrecition y costo, podrá optar por reemplazar el Producto o reembolsar el precio pagado için el Comprador. En el entendido que lo anterior no düşünen en forma alguna, en uygun ve güvenilir uygulama uygulanabilir. Cualquier reclamación relacionada con los garantiniz. Bu üretici, üretici ve diğer ürünler hakkında bilgi için Producto No Conformedeberá presentarseen el Domicilio del Vendedor.

10. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: LAS GARANTÍAS, MENCIONADAS SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE, Y EL VENDEDOR RECHAZA Y EL KOMPRESÖRÜ RENUNCIA A, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACO CECUPICN, EKECPO, TEECPECO, EKECPO, TEECPECO, EKECPECO, EKECPO, TEECPIC, EKECPECO, EKECPO, TEECPIC, CECA, OECO LA LEY Y SEA O NO OCASIONADOPOR NEGLIGENCIA DEL VENDEDOR. En caso que lajurisdicción o lawlación o lawlación aplicable, izin verilen izinler dahil değildir. Bu uygulamala sınırlı olarak anlaşılabilir.

11. L RECMITE A LA RECUPERACIÓN DEL KOMPRESÖRÜ: SALVO QUE LA LEY DISPONGA LO CONTRARIO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, YA SEA POR PRODUCTOS FABRICADOS POR EL VENDEDOR O NO, EL COMPRADOR TENDRÁ DERECHO A RECUPOS Q RECORA Q UN PRO C VENDEDOR, POR CUALQUIER 3 de 3 OptimasOESolutions, Ltda (Cust) Ts & CsSaleRev.March29,2017 RECLAMACIÓN QUE DERIVE O SONUÇ DEL PRESENTE CONTRATO, O DE LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA O ENTREGA CONTOSU CONTOSU DE CONTOSU TEORÍA O CAUSA PARA SUNUMU ALGUNA ACCIÓN QUE RESULTE INCLUYENDO, SIN LIMITAR A, DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD DIRECTA O INDIRECTA O POR DAÑOS, DAÑOS PUNO, DAÑOS PUNO, DAÑOS PUNO, DAÑOS PUNOS.

12. LÍMITE A LOS DAÑOS AL KOMPRESÖRÜ: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, YA SEA PORPRODUCTOSFABRICADOS POR EL VENDEDOR O NO, EL VENDEDOR SERÁ SORUMLUFRENTE AL COMPRADOR POR DAÑOS Y PERJUICIO INDOSOS, LOWOSDO, LÜSSO, LORDOADOS, LÜKSO, LAVOS, LAVOS, DE, LIBOS, DE, LIBOS,. POR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS SUBSTITUTOS, BAĞIMSIZ DEL FUNDAMENTO YASAL DE LA RECLAMACIÓN DE TALES DAÑOS, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUALO DE CUALQUIER OTRO TIPO. La Responsabilidad total del Vendedor ve Ante el Comprador tarafından sunulan aramalar ve inceleme bilgileri, daha fazla bilgi ve inceleme için daha fazla bilgi. Encaso que la lawlación o jurisdicción aplicable izinsiz sınırlama veya dışlama sorumluluğu, el sorumluluk sorumlusu ve çevre ile ilgili bilgi.

13. El Vendedor hiçbir sorumluluk kabul etmeden sorumlu tutulamaz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve daha fazla sonuç, dolaylı olarak sonuçlanmak, bunun sonucunda geri döndü, aktörler de düzelticiler, de las autoridades civiles o militares, incendios, huelgas u otros çakışan laboratuvarlar, kazalar, inundaciones, gerillalar, disturbios, incapacidad para conseguir malzeme, el taşıma, hatalar y / u omisiones del fabricante u otra condición que afecte al fabricante, los actos u omisionis taşıma , o cualquier otra cirunstancia daha fazla kontrol razonable del Vendedor.El Vendedor hiçbir eğilim kontrol ve teklifleri Contrato, con excepción delo dispuesto expresamente en el presente Contrato.

14. Si el Comprador oranlar, tarihler ve daha fazlası için lütfen buraya tıklayınız.

15. El Comprador enteride que los Üretici daha fazla bilgi ve inceleme yakın tarihte bu etkinlik veya diğer tarihler daha önce bu tarihte daha fazla tarih düşük fiyat ve fiyatlar ile başlayan fiyatlar göster con respecto a los Productos suministrados tarafından el Vendedor. El Comprador de indá indemnizar y liberar al al Compended of cualquier sorumluluðu pordaños türkçe de tales violaciones por el Comprador.

16. El Comprador, o zamandan beri ve daha önce de bu şehir merkezine yakın, Compended bajo este Contrato, Sean no sean públicos ve veanor için vendor, sinla autorización previay por escritodel Vendedor'da bulunmaktadır.

17. Para todo lo relacionado con la interpretación al cumplimiento del Contrato se estará a las leyes del Estados Unidos Mexicanos, con Independencia de las reglas de la leyes que de otra manera resultaren aplicables and Convención de las Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías adlı otelde hangi tarihlerde kalmak istiyorsunuz? Las Partes acresdan expresamente someter todo litigio, conroversia and reclamación Resultante de este Contrato and conformidad contraida, su incumplimiento, resoluci o nulidad, a la kararsız Meksika. El lugar del arbitraje será la Ciudad de México, México. El idioma que se yararará en el yordam tahkim será el español. El derecho la tartışmalı será la lawlación mexicana. Cualquier acción por incumplimiento del Convento de de cualquier convenio deberá ser iniciada dentrode1 (un) daha fazla bilgi için buraya tıklayın apreable.

18. Cualquier cláusula de este Mevcut derece deba permanecer vigente una vez terminado este Contrato, permaniger vigente después dedicha terminación.

19. Toda notificic, solicitud, petición y aviso al (i) Vendedor será enviada a su domicilio especificado en la cotización (el “Domicilio del Vendedor”); o (ii) Comprador será enviada a su domicilio especificado en la orden de compra (“Domicilio del Comprador”).

20. Este Contrato, la Cotización de la orden de compra y todas las adiciones y modificaciones que acuerden las Partes, Temsilcilik ve İş Ortakları Bölümler, Comprador al Vendedor, el cual incorpora y reemplaza cualesquiera y todas las tartışmalar, acuerdos, convenios, manifestaciones, negociaciones, costumbres y usos delcomercio. Ninguna omisión ni cualquier retraso del Vendedor para ejercer cualquier derecho, poder o privilegio, o recurso al que tenga derecho en vekalet hizmetleri de la aceptación de cualquier pago. Vendedor tarafından tekrarlanan ve tekrarlanan bazı bildirimler, podernler, ayrıcalıklar ve özyinelemeler; la omisión o retraso por el Vendedor para ejercer o exigir alguno de sus derechos en virtual de cualquier incumplimiento al Contrato, tampo será considerada como la renuncia a dichos derechos, poderes, privilegios o recursos, ya da sean benzerleri o diferentes.Este Contrato es en yararları münhasıran las Partes y hayır en beneficio de terceros. El Comprador no podrá ceder este Contrato, en çok oy alan, gün önce onaylanmış. En caso de que cualquier imkansız del Contrato sonuçlandı ilegal, inválida o inejecutable en cualquier yargılama, dicha disposición del Contrato será ilegal, inválida, inejecutable, sınırsız yargı yetkisi disposiciones seránexigibles y válidas.

İndir

1. Alıcı tarafından Optimas OE Solutions ULC'den satın alınan herhangi bir ürün ve / veya hizmet (toplu olarak “Ürünler”) ile ilgili olarak. (“Satıcı”), bu hüküm ve koşullar, Satıcı ve Alıcı (“Taraflar”) tarafından imzalanan bir yazıda karşılıklı olarak kabul edilen bu tür terimlerin ilaveleri veya revizyonları ile birlikte bu şartlardan oluşur. Satıcı, taraflarca imzalanmış bir yazıda ve yalnızca bu Ürünler ile ilgili olarak özellikle kabul edilmedikçe, yazılı veya başka türlü, herhangi bir satın alma siparişinde veya Alıcıdan Satıcıya başka bir iletişimde, herhangi bir ek veya farklı şartla itiraz eder ve bunlarla sınırlı kalmaz yürütülen belgenin kapsamında olması amaçlanmıştır. Bu satış hüküm ve koşulları (“Sözleşme”), bu Sözleşmenin konusuyla ilgili Taraflar ve Alıcı tarafından Satıcıdan yapılan daha sonraki satın alımlar ve tüm tartışmalar, anlayışlar, sözleşmeler arasındaki bütün, entegre sözleşmeyi oluşturur. , işbu Anlaşmanın hükümleri ile ilgili olarak, Taraflar tarafından şimdiye kadar yapılmış ya da işbu Anlaşmalar uyarınca yapılan temsiller, işlem yolları, gümrükler ve ticaret kullanımları, Tarafların anlaşmasını tamamen ve tamamen ifade eden bu Anlaşma ile birleştirilmiştir. Bu Anlaşmada değişiklik yapılmaz, değişiklik yapılamaz, feshedilemez veya feshedilemez ve Tarafların anlaşma şekli ile bu tür değişiklikler yapılamaz. Satıcı'nın Sözleşme kapsamında herhangi bir hak veya hukuk yolunu kullanmaması, Satıcı tarafından imzalanan bir yazıda olmadığı sürece bu haktan veya hukuk yolundan feragat ettiği anlamına gelmez ve herhangi bir feragat herhangi bir ödemenin kabulünden ima edilmeyecektir. Satıcı tarafından herhangi bir haktan feragat edilemez, başka herhangi bir haktan feragat edilemez veya Satıcı tarafından herhangi bir ihlalden feragat, müteakip benzer veya farklı bir ihlale uzanamaz. Anlaşma, herhangi bir kişinin yararına değil, Tarafların yararına olacaktır. Alıcı, Satıcı'nın açık yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi devredemez. Bu Sözleşmenin herhangi bir yetki alanında yasaklanmış veya uygulanamaz olan herhangi bir hükmü, bu yetki alanına ilişkin olarak, bu yetki alanının gerektirdiği asgari düzeyde sınırlandırılacak veya ortadan kaldırılacak ve Sözleşmenin kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Les achats des produits et / ou des services (koleksiyon, les “Produits”) soru l'Acheteur auprès d 'Optimas OE Solutions ULC (le «Vendeur»), son soumis aux présentes modalités ainsi qu'aux ajouts ou aux modifikasyonlar dont le Vendeur et l'Acheteur (les «Taraflar») peuvent convenir par écrit. Le Vendeur s'oppose à toute modalité supplémentaire ou différente, imprimée ou autre, içerir ve daha fazlası için tıklayınız. dışavurumcu kongreu dans un dökümanları. Partileri kurucu l'entente intregrale entre les Partilerin nicel oğlu; les achats postérieurs que l'Acheteur effectue auprès du Vendeur, ainsi que l'ensemble des tartışmalar, ententes, kongreler,
dernek, kanal, habituelles, coutumes ve kullanımları ticari kullanım, toplantı ve toplantılar, taraflar, akrabalar, toplantılar, toplantılar, toplantılar ve toplantılar. La Conduite des Parties ne peut en aucun cas modifier la présente Convention, mettre fin à celle-ci ou oluşturucu, reonciation, parlamento ve diğer taraflar için değerlendirme. Ulusal Kongre ve Sergi Sarayı, Kongre ve Sergi Sarayı, Kongre ve Sergi Sarayı, Kongre ve Sergi Sarayı. De plus, aucune vazgeçme ne découlera de l'acceptation d'un resim. La Renonciation du Vendeur à l'un de ses droits ne s'étendra pas à un autre droit et n'aura aucune insidence sur ce dernier, de venue qu'une renonciation du Vendeur à une ihlali ne s'étendra pas à une ihlali duruşması , similaire ou non. La Convention est à l'avantage des Parties, à l'exclusion de toute autre personne. L'Acheteur ne peut céder la présente Kongre sans l'approbation écrite expresse du Vendeur. Kongre tarafından en kısa zamanda ve daha fazla yasal düzenleme ve daha fazla yargılama yetkisi, toplu yargılama yetkisi, yasal düzenlemeler ve daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adımları takip edin.

2. Bu Sözleşme, Taraflarca imzalanan bir yazı haricinde değiştirilemez veya iptal edilemez. Sözleşmenin tamamı veya bir kısmı bu tür bir modifikasyon veya iptal ile feshedilirse, Alıcı, Satıcı ile Alıcı arasında aksi yazılı bir anlaşma yapılmadığı takdirde, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre belirlendiği üzere Satıcının sözleşmeyle ilişkili maliyetlerine eşit fesih masrafları ödeyecektir. artı tüm sözleşmede makul bir kâr. Maliyet, Satıcının Alıcıya yönelik Ürünler için bir satın alma siparişi veya sözleşmesinin feshi nedeniyle tedarikçilerine ödemesi gereken tutarı içerecektir.

La Présente Convention or pedave ifi re mod mod mod mod mod mod mod mod mod. Daha fazla bilgi Bu sayfa otomatik olarak güncellenmiştir. Bu sayfa otomatik olarak İngilizce gelen çevrilmiştir. codets du Vendeur dernek au dérat, déterminés selon les principes comptables généralement reconnus, majorés d'un kâr payı eklenecek sur le contrat en entier. Les frais comprennent tout montant que le Vendeur doit payer à ses fournisseurs en raison de l'annulation tarafından Vendeur d'un bon de com de la fin d'un contrat pour des Produits destinés à l'Acheteur.

3. Satıcı tarafından Alıcıya satılan Ürünler için satın alma fiyatının ödenmesi, her bir faturada belirtilen tutarlarda olacaktır ve Alıcı, tüm ücretleri söz konusu faturalarda belirlenen tutarlara göre ödemeyi kabul eder. Satıcıya ait tüm faturalarda ödenmemiş bakiyenin tamamı, herhangi bir faturanın ödenmesinde varsayılan olarak derhal tam olarak ödenecektir. Alıcı, alıcının bankası tarafından iade edilen her çek için $50.00 hizmet ücretinin daha düşük bir tutarını veya yasaların izin verdiği maksimum ücreti ödeyecektir.

L'Acheteur doit verser au Vendeur le prix d'achat des Produits indiqué sur chaque facture, et l'acheteur convient de payer toutes les charges conformément au montant qui y est indiqué. Le solde impayé dû au Vendeur suivant les factures to sapi immédiatement exig en tréfaut de paiement d'une facture. L'Acheteur paiera le moins de hizmet vermektedir. 50 $ ou du maximum permis par la loi pour chaque chèque retourné par la banque de l'Acheteur.

4. Alıcı, Ürünler için satın alma bedelini fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödeyecektir. Alıcının toplam satın alma fiyatını otuz (30) günlük süre içinde ödememesi durumunda, faturanın son tarihinden itibaren ödenene kadar geçen tüm vadesi geçmiş hesaplara, izin verilen maksimum ücret ve / veya geçerli yasaların izin verdiği faiz uygulanır. ; ancak, böyle bir gecikme faizi yıllık yüzde 18'i (18%) geçemez. Satıcı ayrıca, kanunda veya hakkaniyette mevcut diğer tüm hukuk yollarına ek olarak, satın alma fiyatını toplama veya bu Anlaşma ile ilgili olarak kendisini başka bir şekilde uygulama veya başarıyla savunma konusunda makul avukatlık ücretlerini ve / veya diğer masrafları geri alma hakkına sahiptir. Nakit indirimler, kasalar, makaralar, makaralar veya nakliye ücretleri için geçerli değildir. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Ürünlerin satın alma fiyatı FOB'nin ilk sevkiyat noktasıdır. Satıcı, kredi koşullarını istediği zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya geri çekme ve satış tutarında önceden teminat, teminat veya ödeme talep etme hakkını saklı tutar. Satıcı, bu Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın, Alıcıdan Satıcıya ödenmesi gereken tutarı, Alıcıdan kaynaklanan herhangi bir tutardan mahsup edebilir. Ürünlerin mülkiyeti ve kaybolma riski, FOB nakliye noktasında nakliyeciye teslim edildiğinde Alıcıya geçer. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, bir Ürünle ilişkili herhangi bir yazılımın mülkiyeti Alıcıya geçmeyecek ve bu yazılımla ilgili herhangi bir lisans sözleşmesi kapsamında kesinlikle izin verilen ölçüde, Alıcıya yazılımı bağlantılı olarak kullanması için sınırlı bir lisans verilecektir. Ürün, kesinlikle lisans sözleşmesine uygun olarak ve Alıcı, burada satılan bir Ürünle ilişkili yazılımlarla ilgili lisans koşullarına bağlı kalmayı kabul eder. Alıcı, Satıcının avukatlarının Satıcının seçtiği avukat ücretlerini, bu tür bir lisans anlaşmasının Alıcının eylemleri nedeniyle ihlal edildiği veya ihlal edildiği iddia edildiği iddialardan veya davalardan ödeme de dahil olmak üzere Satıcı'yı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.

L'Acheteur doit payer le prix d'achat des Produits dans les trente (30) Jours de la date de la facture. Daha fazla bilgi Lütfen buraya tıklayın ve daha fazlası için tıklayınız. Su arıtma tesisleri ve teçhizatları tarih ayini jusqu'au boiement; il est entendu toutefois que le taux d'intérêt en cas de défaut n'excédera pas dixhuit pourcent (18%) ıhlamur. En artı des autres recours don atmayın le Vendeur en droit ou en equity, le Vendeur aura également le droit de recouvrer les honoraires juridiques raisonnables et / ou autres dépenses qu'il aura engagés pour percevoir le prix d'achat, faire par ailleurs valoir prömiyeri sözleşmesi akrabaları. Bir kafeterya, kafeteryalar, bobinler, taşıma ve taşıma işlemlerini tamamlar. Le prix d'achat des Produits est un prix FAB au point d'expédition, sauf entente contraire écrite. Le Vendeur se réserve le droit de modifier ya da retirer les modalités de crédit en tout temps sans préavis, et d'exiger ve lavanta de la vente de la vente ou des garanties ou des sûretés pour ce montant. Le Vendeur peut compenser tout montant que l'Acheteur lui doit, aux termes de la présente Konvansiyon, kongre anılarına katılmak. Le titre des Produits ve les risques de pertes sont transférés à l'Acheteur au moment de la livraison au transporteur au point d'expédition FAB. Sauf entente aykırı écrite, le titre d'un mantıksal birliği Produit n'est pas transféré à l'Acheteur; seulement dans la mesure izin per un e kongre de lisans portant sur ce logiciel, l'Acheteur se verra accorder une licence d'utilisation restreinte du logiciel lui permettant de l'utiliser en lien avec le Produit, en stricte conformité avec la convention de licence, et l'Acheteur convient délre liè par de modalités de lisans dunun logiciel dernek à un Produit vendu aux termes des présentes. L'Acheteur convient de défendre et d'indemniser le Vendeur, ce qui comprend le paiement des honoraires juridiques de l'avocat choisi par le Vendeur, turnuvalara katılmak rütbeler ou poursuites dans lesquelles il estére lâcreur, par sesler, lisans sözleşmesi.

5. Alıcı, Satıcının Alıcı tarafından ürettiği veya tedarik ettiği herhangi bir envanter sipariş etmesi ve bu envanterin Satıcının diğer müşterileri tarafından kolayca satılamaması durumunda, Alıcı, herhangi bir savunmaya rağmen, bu özel veya özel olarak tedarik edilen envanterden sorumlu olmayı ve ödemeyi kabul eder. Alıcı, diğer envanter için ödeme yapamamasına ve Alıcının bu envanteri kullanmamasına veya satmamasına rağmen olabilir.

Daha fazla bilgi istemcileri, müşteri hizmetleri, müşteri hizmetleri, müşteri hizmetleri, küçük ve güzel kadınlar için ücretsiz gezi rehberi, maltre toute défense, magu que le Vendeur ne peut facilement vendre à d'autres müşterileri, l'Acheteur convient d'être tenu de payer toutes ces marchandises adaptees ou spécialement fournies, que l'Acheteur peut opposer relativement à son défaut de payer d'autres marchandises, et ce, même si l'Acheteur ne peut utiliser ou vendre ces marchandises adapées ou spécialement fournies.

6. Hizmetlerin sağlanması veya Satıcının Alıcıdan ödemesi veya alması gereken Ürünlerin üretimi, satışı, sevkiyatı, transferi, tüketimi veya kullanımı üzerine vergi veya diğer resmi masraflar Alıcı tarafından Satıcıya Satıcı tarafından ödenecektir. Alıcı'ya vergi makamları tarafından kabul edilebilir muafiyet sertifikaları sunmadığı sürece Ürün için ödeme süresi. Bu tutar, faturaya dahil edilip edilmediğine bağlı olacaktır.

Au moment du paiement des Produits, l'Acheteur paie au Vendeur les vergiler, impôts ou autres suçlama hizmetleri, üretim hizmetleri, la proente, la vente, l'expédition, le transfert, la consommation ou l'utilisation des Produits, que le Vendeur est tenu de per'evo de percevoir de l'Acheteur, sauf si l'Acheteur remet au Vendeur des certificats d'exemption que les autorités fiscales kabul ediyor. Ces montants son derece müptela quiils souent ou non indqués sur la facture.

7. Nakliye tarihi veya diğer geçerli performans tarihi, Alıcının siparişinin derhal alındığına ve Alıcı tarafından sağlanacak tüm bilgi, çizim ve onaylara ve doğrudan veya dolaylı, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan veya katkıda bulunan gecikmelerin olmaması temelinde tahmin edilir. Satıcının makul kontrolünün ötesindeki şartlara göre. Satıcı, tahmini tarihe kadar Ürünleri göndermeye veya hizmet sunmaya gayret gösterir. Satıcı kısmi sevkiyat yapma hakkına sahiptir. Alıcı tarafından talep edilen spesifikasyonlardaki veya nakliye veya performans tarihindeki tüm değişiklikler, yalnızca Taraflar tarafından imzalanan bir yazıda belirtildiğinde ve bu değişikliklerin Satıcının zamanını veya maliyetini etkilediği durumlarda, tahmini gönderim / performans tarihinde eşit bir düzeltme veya satın alma fiyatı veya her ikisi de yapılacaktır. Herhangi bir paketleme, yükleme veya destek gerekliliği belirtilmezse, Satıcı belirtilen nakliye yöntemi için minimum teknik özelliklere uyacaktır. Herhangi bir nakliye yöntemi belirtilmemişse, sevkiyat yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Satıcı tarafından belirlenen makul bir nakliye yöntemiyle olacaktır.

La date d'expédition ou autre date d'exécution pertinente ilke ve tarih belirleme bilgileri hakkında bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın Vendeur de la commande de l'Acheteur et de tous les renseignements, dessins et Approbations que l'Acheteur doit fournir et suppose qu ' il n'y aura aucun geciktirici, dolaysız veya dolaylı, découlant en totalit ou en partie de raisonnablement indépendantes de la volonté du Vendeur. Le Vendeur s'efforcera de bonne foi d'expédier les Produits ou de fournir les services à la date prévue. Le Vendeur aura le droit d'effectuer des expéditions partielles. Partiler için önceden bilgi almak ve daha fazla bilgi almak için lütfen önceden bilgi edinin. Lorsque ces modifikasyonları, Vendeur, un ajustement équitable sera apporté à la date d'expédition / d'exécution prévue ou au prix d'achat ou aux deux. Si aucune exigence n 'stipulée endişe verici l'emballage, le chargement ou le calage, le Vendeur se conformera aux spécifications en az pour le mode de transport précisé. Taşıma ve taşıma, taşıma ve taşıma işlemleri için uygundur.

8. Alıcı, Ürünleri aldıktan sonra derhal tüm eksikliklerle ilgili talepleri yazılı olarak Satıcıya sunacaktır; aksi halde bu tür iddialardan feragat edilir. Miktarlar, normal üretici ödeneklerine tabidir. Tel ve kablo durumunda, bu ödenekler artı 10% ve eksi 5%'dir. Ürünler için satın alma fiyatı, birim fiyat ile gönderilen miktarın çarpımına eşit olacaktır. Alıcı Ürünleri Teslimatta inceler ve Satıcıdaki Ürün kusurlarını yazılı olarak bildirmesi için Satıcıya Ürünlerdeki herhangi bir kusuru derhal bildirir, aksi takdirde bu tür Ürünler kabul edilmiş olarak kabul edilecektir.

L'Acheteur soumet sans délai et par écrit au Vendeur les rélamlamations pour makaleleri döküntüler. Les nicites sont assujetties aux réserves normales du fabricant. Dans le cas des fils et des câbles, ces 101TS1T ve 5% sonları da sunmaktadır. Le prix d'achat des Produits müteahhitleri au prix unitaire multiplié par la quantité expédiée. L'Acheteur examinera les Produits in a livraison et avisera sans délai le Vendeur tarafından sunulan diğer ürünler ve hizmetler Produits, de sorte que le Vendeur puisse en aviser le fabricant; sinon les Produits seront réputés kabuller.

9. Satıcı işbu belge ile Ürünlerin üreticisi ve bu Ürünlerin üreticisinden herhangi bir fikri mülkiyet tazminatı tarafından Satıcıya yapılan her türlü devredilebilir garantiyi devreder ve atar ve Satıcı bu devir ve atama yoluyla sağlanan garantinin ötesinde hiçbir garanti vermez. Alıcının Ürünlerle ilgili herhangi bir kusurun, başarısızlığın, yetersizliğin veya ihlalin iddia edildiği tek ve münhasır çözümü, tümü Satıcı tarafından Alıcıya atanan bu Ürünlerin üreticileri tarafından sağlanan devredilebilir garantiler ve çareler ile sınırlı olacaktır.

Le Vendeur transfère et cède by leschére à l'Acheteur toutes les garanties cessibles et tous les droits d indemnisation en materre in spriété intellectuelle que le fabricant des Produits lui a accordés, daha fazla bilgi . Les seuls recours dont l'Acheteur dispose s'il allègue un défaut, un manquement, une inadéquation ou une violation de coeur Prodeit son derece les garanties et recours cessibles accordés tarafından daha fazla bilgi Produits, que le Vendeur cède par les prés à l'acheteur.

10. GARANTİLERİN REDDİ: YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR ve YASAL UYARI VE
ALICI FERAGAT, TİCARİ VEREBİLİRLİK TÜM DİĞER GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE DİĞER TÜRLERİN,
YASALARA GÖRE İFADE VEYA ZIMNİ YA DA (YASA VEYA DİĞER) VE SATICININ VARSA VEYA OLMADIĞI
İHMAL.

EXONÉRATION DE GARANTIES: LES GARANTIES QUI PRÉCÈDENT SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN KULLANIM KATILIMCI ET TOUT AUTRE TYAR GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN KULLANIM KATILIMCISI ET TOUT AUTRE TİP DE GARANTIE, EXPRESSE O PRUEUE LÜT BÜYÜK DÜŞÜNCE BÜYÜK DOLU LA NEDEN OLMADI, ET LE VENDEUR EXCLUT CES YAZAR GARANTİLER ET L'ACHETEUR Y RENONCE

11. ALICININ KURTARMA SINIRLAMASI: HİÇBİR DURUMDA, SATICININ ÜRETİLDİĞİ ÜRÜNLER VEYA BUNLARDAN
DEĞİL, SATICIYA HERHANGİ BİRİ İÇİN SATIŞTA SAĞLANAN ÜRÜNLERİN FİYATINDAN DAHA FAZLA KURTARILMALIDIR.
BU SÖZLEŞMENİN YA DA ÜRÜNLERİN İMALATI, SATIŞI, TESLİMİ VEYA KULLANIMI İLE İLGİLİ VEYA BAĞLANAN İDDİA
BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR TEORİ VEYA EYLEM SEBEPİ, DAHİL, AMA SINIRLI OLMAMASI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, GARANTİ MEMNUNİYETİ, LİMANI, NEGLIGENCE, OLAĞANÜSTÜ SORUMLULUK, SIKÇA SORUMLULUK VEYA CEZA ÖDEMELERİ ÜZERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR.

DE L'ACHETEUR LIMITÉ: À L'ÉGARD DES ÜRÜNLERİ KUMAŞ ÜSTÜ LEVEN VENDEUR, L'ACHETEUR N'AURA EN AUCUN CAS LE DROIT DE LİMİTED UN MONTANT SUPERIEUR AU PRIX DES ÜRÜNLERİ SIRALAMA LE VENDEUR FOI DÖRT FU LÜKS ARAÇLAR LE CADRE DE TOUTE RRECLAMATION LIÉE À LA PRÉSENTE SÖZLEŞMESİ OU À LA KUMAŞ SÖZLEŞMESİ, VENTE, LIVRAISON OU KULLANIM TASARIMI LIVRÉS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE SÖZLEŞMESİ, PEU İTHALAT LİSTESİ FONKSİYONU YARIŞI, YARIŞMA YARIŞMASI SINIRLAYICI, UNE ŞİDDET DE CONTRAT, UNE ŞİDDET DE GARANTIE, UN DÉLIT SİVİL, UNE NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS.

12. ALICININ ZARARLARININ SINIRLANDIRILMASI: SATICI tarafından ÜRETİLEN ÜRÜNLER VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN HİÇBİR DURUMDA, SATICININ HERHANGİ BİR DURUMU İÇİN SATICIYA ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇTA ZARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. VEYA BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI VEYA SÖZLEŞMENİN SÖZLEŞMESİNE, SÖZLEŞMENİN İHRACATINA, UZUNLUĞA, TORTA BAĞLI, SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR ŞEKİLİNE GÖRE SUNULAN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, SATIŞI, TESLİMİ VEYA KULLANIMI NEGLIGENCE, OLAĞANÜSTÜ SÖZLEŞME SORUMLULUĞU, SIKLI SORUMLULUK VEYA CEZA ZARARLARI İÇİN.

DOMMAGES-INTÉRÊTS DE L'ACHETEUR LIMITÉS: À L'ÉGARD DES ÜRETİM FABRIQUÉS OU NON PAR LE VENDEUR, L'ACHETEUR N'AURA EN AUCUN CAS LE DROIT D'OBTENIR DU VENDEUR DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPESİCULAR, BILGILER, AKSESUARLAR LE CADRE DE TOUTE RRECLAMATION LIÉE À LA PRÉSENTE SÖZLEŞMESİ OU À LA KUMAŞ SÖZLEŞMESİ, VENTE, LIVRAISON OU KULLANIM TASARIMI LIVRÉS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE SÖZLEŞMESİ, PEU İTHALAT LİSTESİ FONKSİYONU YARIŞI, YARIŞMA YARIŞMASI SINIRLAYICI, UNE ŞİDDET DE CONTRAT, UNE ŞİDDET DE GARANTIE, UN DÉLIT SİVİL, UNE NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS.

13. Satıcı, doğrudan, dolaylı ya da Tanrı'nın davranışları, Alıcı eylemleri, terör eylemleri, sivil ya da askeri otorite, yangınlar, grevler ya da diğer sebeplerden kaynaklanan dolaylı ya da dolaylı olarak yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu tutulamaz. iş uyuşmazlıkları, kazalar, seller, savaş, isyan, malzeme veya nakliye tesislerini güvence altına alamama, nakliyecilerin eylemleri veya ihmalleri veya Satıcının makul kontrolü dışındaki diğer durumlar. Satıcı, bu Sözleşme kapsamında, bu Sözleşmede açıkça belirtilenlerin dışında hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

Le Vendeur n'est pas sorumludur, dolaylı olarak felaket yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası sözleşmeler, Kongre ve Sergi Sarayı, terörist, aktör terörist, sivil toplum eylemleri militaires, incendies, grèves ou autre interruption de travail, kazalar, inondations, guerres, émeutes, de l'incapacité d'obtenir du matériel ou des services de transport, des actes ou ihmaller transporteurs ou d'autres interconstance raisonnablement indépendante du Vendeur. La Responsabilité du Vendeur aux termes de la présente Kongre ve Sergi Alanları.

14. Alıcı, Ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere Satıcıya şartname sağlarsa, Satıcı'nın Satıcının şartnamelere uymasından doğan fikri mülkiyet ihlali iddialarına karşı Satıcı'yı tazmin eder ve tutar.

Daha fazla bilgi En son tarihler veya daha önce bunları göster Devamını oku ... daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın Oyun kategorileri ve daha fazla bilgi için tıklayın.

15. Alıcı, Satıcı tarafından sağlanan Ürünlerin Kanada ve ABD ihracat kontrolleri ve ticari yaptırımlarına tabi olabileceğini bilir ve Alıcı, Satıcı tarafından sağlanan Ürünlerle ilgili Kanada ve ABD ihracatla ilgili yasaları ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder, ve Alıcı, Alıcı tarafından bu tür ihlallerden kaynaklanan zararlardan Satıcı'yı zararsız tutacak ve tutacaktır.

L'Acheteur comprend que les Vendeur peuvent tarafından eklenen yorumlar dışa aktarma seçenekleri ve ihracat hizmetleri ticari hizmetler Canada et des États-Unis. L'Acheteur déclare et ve en düşük fiyat en düşük puanlı en düşük fiyat en düşük fiyat en düşük fiyat en düşük fiyat en düşük fiyat en düşük fiyat garantisi 'acheteur.

16. Alıcı, Satıcının önceden yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü taraf Satıcının verilerini veya Satıcı ile ilgili diğer gizli, herkese açık olmayan veya tescilli bilgileri açıklamaz veya bunlara açık hale getirmez.

L'Acheteur ne communiquera pas et ne mettra pas à la merasim d'un katmanları ve données du Vendeur ou yazarlar renseignements kendinden eminler, münhasıran ilgili Vendeur, sans l'autorisation preéalable écrite du Vendeur.

17. Bu Anlaşma, kanunların ihtilafları ilkeleri gözetilmeksizin Ontario eyaletinin asli kanunlarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve yorumlanacaktır ve Uluslararası Mal Satışı Sözleşmesi'ne tabi olmayacaktır. Bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık ortaya çıkarsa, bu tür bir anlaşmazlık veya tartışma Toronto, Ontario'da bulunan mahkemelerde çözülecektir, bu durumda Taraflar bu tür mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve yerine getirilmesine rıza gösterecek ve bu mahkemelerin yargılama yetkisine veya mahkemesine itiraz etmemeli. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün (veya bir kısmının) veya başvurusunun herhangi bir açıdan geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olması halinde, diğer hükümlerin (veya ilgili bölümlerinin) herhangi birinin geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği ve uygulamaları hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır.

La Présente convention est régie par le droit substantif de l'Ontario ve est interprétée conforméà à celui-ci, sans tenir compte de ceseses of conflits de lois; Kongre ve Milletler Birleşmiş Milletler Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı. Toronto ve Ontario'daki Kongre ve Sergi Sarayı için farklı toplantılar düzenlenmiştir. Taraflar, yarışmacıların münhasır ve özel toplantılarına katılmışlardır. Bu konvansiyonel konvansiyonel konvansiyonel toplantılar (en fazla üye) ve daha fazlası için buraya tıklayın, geçersiz aramalar, en düşük fiyatlar ve ayrıntılı bilgiler, ayrıntılı bilgi için tıklayın totalité ou en partie, le cas échéant) et leur uygulaması, et cela n'aura aucune insidans sur eux.

İndir

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

1. TANIMLAR
La «Société»: Optimas OE Solutions ou toute to gruba göre gruplandırma Optimas OE Solutions daha önce mevcut olan belge
L '»Acheteur»: toute personne physique, moral ve ore autre a hakkı ya da Société fournit des produits et / ou Hizmetler
«Ürünler»: produit, matériaux et / ou autre pièce et tout Hizmet Bölümü
Le «Contrat»: le contrat pour la vente et l'achat de Produits et la fourniture de Servisler ve Hizmetler Société et l'Acheteur, auquel les présentes Koşullar
«Ataşman»: tüm şubeleri sararak «Bağlantı Elemanları» et «OEM Çözümleri» de la Société

2. APPLICABILITÉ
Les présentes de vente s'lili à la vente par la Société de Produits ou Hizmet to l'exclusion eklenti autres yazım önerileri auxquelles il serait fait référence dans le bon de commande de l'Acheteur ou toute autre correspondance ou autre belge, sous réserve toutefois, des koşullar Sunulan bölümler ve diğer bölümler Société et l'Acheteur et faisant parte intégrante du Contrat. Toutes şartlarına aykırı davranır.

3. CİHAZ
Société de la Société ne bu bölge için kontrat ve la Société de réserve le droit d'annuler veya modifier tout devis à tout moment hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın

4. PRIX
4.1 Au cas ou avant la livraison des Produits ou l'exécution des Services, les prix des matières premières, l'indice des salaires uygulanabilir à l'activité de la Société, les charges sociales, subiraient une augmentation, ou si le taux de change retenu dans le tarif tr canlılık hissi, la Société se réserve le droit d'augmenter orantısallaştırma le prix convenu. Cette büyütme sera immédiatement répercutée sur le prix facturé. Sunulan son derece küçük değişiklikler ve değişiklikler.
4.2 Daha fazla bilgi edinin Produits s'entendent Départ Usine, hors TVA ve yazarlar vergi uygulamaları aux Produits et Services.

5. MODALITES DE PAIEMENT
5.1 Sous réserve des stipulations de l'article 5.5 ci-dessous, et sauf desition écrite contraire, les factures des Produits et / ou Hizmetler son ödeme borçları, sans déduction ou tazminat, dans les trente jours de la date de facturation.
5.2 Tout crédit konseyi à l'Acheteur için duyarlı anlar.
5.3 Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement of the retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal multiplié Tarafından 3. En iyi Code de Commerce, la Société aplikasyonu otomasyon une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 eurose en cas de retard de paiement après la date de règlement convenue.
5.4 Soteé de védité du crédit de l'Acheteur pourra justifier l'exigence par la Société de garanties, d'un acompte plus önemli avant la livraison des Produits ou l'exécution des Services ou un paiement compant avant livraison. Il en sera ainsi notamment, en cas de modifikasyon dans la status juridique de l'Acheteur, dans son activité professionnelle, ou si une cession, location, mant enantissement, l'octroi d'une garantie sur une parti foe de fonds, un eklenti yazma işlemleri un efet défavorable sur le crédit de l'Acheteur. L'Acheteur informera la Société de tout événement susmentionné.
5.5 Dans l'hypothèse où l'Acheteur ne serait pas un résident français, le montant toplam dû par l'Acheteur (les frais, tax et charges dahil) sera couvert par une lettre de change değiştirilemez agreée par la Sociétéet kabul etmek parque une banque française, laquelle doit être agréée tarafından la Société. La durée de cette lettre de değişiklik, qui devra émise dès l'acceptation par OPTIMAS OE SOLUTIONS la l'Acheteur, sera fixée par la Société. La Société pourra obtenir le paiement intégral des sommes dues par de a la lébeteur simple présentation de cette lettre de change à ladite banque française.

6. LIVRAISON
6.1 Les délais de livraison des Produits et / ou de réalisation des Hizmet açıklamaları ve diğer konular hakkında ayrıntılı bilgi için teşekkür ederiz, titre arındırma göstergeleri ve sauraient étre düşünün. Compte ten cara duèct gösterici bir dernek de livraison des Provits and réalisation des Services, la Société n'encourt aucune Responsabilité à raison notamment de manque à gagner, perte de clientèle, atteinte à la répute ouect ou touect doğrudan dolaylılık dolaylı à un retard ou une défaillance quelconque dans une
livraison. De Même, unvraison des Proviits et / ou de réalisation des Services in saurait autoriser l'Acheteur à annuler la vente de Produits o li à en refuser la livraison ni à annuler la prestation de Services.
6.2 Dans l'hypothèse où l'Acheteur retournerait ou refuserait une livraison de Produits, à la commande, la Société aura le choix soit de facturer l'Acheteur pour de tels Produits ve livrer le solde des Produits non encore livres sovit, annuler toute geçim ultérieure. la Société aura également la proibéité de procéder au stockage desdits Bu ürün, aynı zamanda ücretsiz ve online olarak sipariş verebilirsiniz. Trodu mois après la Date d'exigibilité des Produits, La Société aura le droit de purer ve A convenance des Produits restés en sa.
6.3 Sauf eğilimine aykırı davranmak, hayatını yaşamak Départ Usine ("eski eserler") de sorte que les Ürünü daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin à l'entrepôt de la Société.
6.4 Dans l'hypothèse où la livraison des produits s'effectue FOB ou CAF ou selon tout autre INCOTERM, cesur modalités de livraison seront réputées faire parti entégrante des présentes koşulları, dans la mesure seulement où elles n'y contreviennent pas.
6.5 Sauf anlaşmasına aykırı, la Société pourra procéder à des livraisons d'une façon globale ou partielle, étant précisé qu'en cas de livraisons échelonnées, chaque livraison sera considérée comme faisant l'objet d'un contrat farklı.
6.6 Toute hypothèse, la livraison des Produits et l'exécution des Services in peut intervenir que si l'Acheteur est à jour de ses doğanın de lağım yükümlülükleri doğa envers la Société. L'Acheteur, la tré de la part de la Parté de lave de la Préte de livraisons de livraisons de Procits and prestations de Services ardışları, la Société pourra suspendre les livraisons ou les Hizmet kategorileri livraisons non encore réalisées ou les Hizmetler non-encore exécutés en avisant l'Acheteur par écrit.

7. İHRACAT
L'Acheteur en düşük fiyat karşılaştırması aucune loi ou réglementation française, européenne, américaine ou toute autre yeniden uygulama yerel ayarları à l 'transport des Produits.

8. MADDE DE MÜLKİYET
Le transfert de propriété au kar de l'Acheteur interviendra à la livraison

9. ÇEŞİTLER
Toute variation dans la quantité livrée, limit 1 à la quantité convenue, en plus ou en moins, ne saurait Oluşturucu (lar) ın la Société à son yükümlülüğü de délivrance. Dans ce cas, l'Acheteur devra mükellefi pour la quantité effectivement livrée.

10. ÖZELLİKLER DE L'ACHETEUR
L'Acheteur garantira et indemnisera intégralement la Société toute action, réclamation, dommage, perte ou dépenses for OPTIMAS OE ÇÖZÜMLERİ, yeni doğmuş ve doğrudan hak talebinde bulunma lElektronik etütler uyumluluk ve talimatlar, spesifikasyonlar, bilgi ve ihlallerden oluşur.

11. GARANTİLER ET SORUMLULUKLARI
11.1 Aucun vice apparent ni aucun défaut de conformité et / ou varyasyon dans la quantité livrée, supérieure - 10% daha fazla bilgi gösteriliyor, en plus ou en moins ne pourra faire l'objet d'une réclamation auprés de Soci (7) uygun bir şekilde yaşar. Dans les cas o ù la Société kabul etmek une Responsabilité pour toute varyasyon dans la quantité livrée, la seule yükümlülüğü de la Société sera de livrer laquantité manquante.
11.2 Les Produits sont garantis, toute disition contraire, un do duruz de douze (12) mois (trente (30) jours pour les logiciels) 'dan başlayan fiyatlar gösteriliyor, tarih veya daha fazla bilgi için bkz. 'istisnalar ve kavramlar' de bu kurallara uyulmaktadır.
11.3 La Société garantit que les Hizmet ve Servisler avec diligence et compétence raisonnables.
11.4 La Société ne donne aucune garantie que les logiciels fonctionneront sans interruption ou ne comporteront aucune erreur.
11.5 Les garanties décrites à l'article 11.2 ci di dessus ne sauraient s'appliquer aux défauts ou détériorations provoqués per l'usure naturelle ou un accident exéreur, lorsque le défaut ou rétériorations provoqués per l'usure naturelle ou un accident exéreur, lorsque le défaut ou rétériorations provoqués per l'usure naturelle ou un kaza extérieur, lorsque le défaut ou vice allégué estu notamment non prévue ni spécifiée, stok impropre, mauvaise kurulumu, mauvaise kullanımı ou mauvais entretien des Produits.
11.6 Sous réserve des şartlar ve makaleler 11.4 et 11.5 ci-dessus, il congreu de l'obligation de la Société de titre de la Garantie décrite à l'article 11.2 ci-dessus sera limitée, au choix de la Société, au remix deplasman r la réparation des Produits ou au remboursement du prix des Produits, à la koşul que l'Acheteur retourne ve diğer ürünler: Produits défectueux. Le recours münhasır de la Müsteşarlık ve garanti hizmetleri için garanti ve düzenleme ve değerlendirme 9.1 icle icle icle icle icle icle 9.1 son son son son son son son son oblig oblig oblig oblig oblig p oblig p p p p p p p p tous les cas au
choix de la Société). L'Acheteur pourra être tenu, à la requeste de la Société, d'agir ayrıcalık ve yönlendirme à l'encontre du produits. Ürünlerin, uyku süresinin sona erme süresi (12) için geçerli olanlara uygunluğunu garanti eder veya değiştirmez.
11.7 Madde 11.6 Önyargısız, Toplumun Acheteur'a Karşı Sorumluluğu, Faute, İhmal, Kontratın Bozulması, Hata Bildirimi veya Eksi (que ceux ci aient été été nedenler) çalışanların, ajanların veya sous-traitants de la Société'nin bir eylemi veya ihmali), istisna olabileceğinden başka bir şey yapılmamalıdır:
(a) 12 aylık periyot başına 100.000 £
(b) Cent (100) % Ürün veya Hizmet Maliyeti, Toplumun Sorumluluğunda Yer Alan Bir Yer Değildir. Le coût de ce Ürün veya Hizmet Sera belirli bir fiyata net olarak belirlenir.
11.8 La Société n'encourra aucune responsabilité, toute perte deprofit or de fénéfice, perte d'activité veya atteinte à l'marke de marque, or tout autre dommage, prejudice, direct or dolaylı, sonuç olarak Ya özel ya da her türlü itiraz, şu anki durumla sonuçlanıyor, belki de Toplum, tahakkümlerin ya da önyargıların olası sonuçları hakkında bilgi veriyor;
11.9 Sous réserve de ce qui précède, toute autre koşul garanti, beyan, ifade veya zımni, kural veya yetki, Ürün veya Hizmet ile ilgili ifade hariç, uygulanabilir par la limite izin dansı.
11.10 Mevcut Madde 11'in veya içeriğin, istisnai olmayan durumlarla veya Toplumun ölümüyle veya Toplumun ihmaliyle veya yanlış niyetiyle ilgili önyargıyla ilgili sorumluluklarıyla sınırlı olmaması koşuluyla.

12. LİSANSLAR VE İZİNLER
12.1 Mevcut sözleşme, önceden gerekli olan tüm lisansları veya yetkilendirmeleri alma hakkını sona erdirir (Acheteur ürünlerine ilişkin ithalat yetkileri). L'Acheteur devra, à cet égard tous les Documents and fournir toute Assist in La Société dans le but d'obtenirces yetkilendirmeleri.
12.2 L'Acheteur devra, à ses frais, tüm lisans alma meselesi ya da Ürünlerin ithalatı için yetkilendirme ve bu talebin gerçekleşmesi, toplum tarafından haklı çıkarılması.

13. MATERYAL UYGULAMASI L'ACHETEUR
L'Acheteur restera propriétaire and varsayılır ki ürünlerle ilgili riskler qui lui appartientienne ve qui sont en la of the OPTIMAS OE SOLUTIONS. OPTIMAS OE SOLUTIONS, OPTIMAS OE SOLUTIONS'ın kusurunun istisnası olarak, OPTIMAS OE SOLUTIONS'ın sahip olduğu çoğu durumda, sorumlu bir yetkili kurum veya kuruluş değildir. OPTIMAS OE SOLUTIONS en cas de perte veya dommage sera limité aux coûts, Acheteur'deki (malzemeler, Acheteur'ün veya filiales'in malzemesi gibi) veya yedek parçaların (malzemeler gibi) apartenat malzeme imalatını yönlendirir. bir katmanda bir ete acheté), gerçek değerin düşülmesinden iki tanesinde dans edin. L'Acheteur güvenlik şirketi, OPTIMAS OE SOLUTIONS'ın ayrıcalıklı hatasıyla sonuçlanmayan risk veya tahakküm riskleriyle çelişen malzemelerdir. OPTIMAS OE SOLUTIONS, bir mücbir sebep durumunda (14.2 ci-dessus maddesinde tanımlandığı gibi) ortaya çıkan yardımcı malzemelerle ilgili sorumluluk üstlenmez.

14. MÜCBİR SEBEP
14.1 Toplumun sorumluluğu ne sera en aucun cas engagée à aison de retards or de manquements
Ürünlerin Livraison'unda veya Hizmetlerin Gerçekleştirilmesinde, Birleşik Krallık'taki emsallerin son derece önemli olduğu durumlarda
bağımsız iradeye neden olur.
14.2 Açık sözleşme, anlatılar nedenlerin anlaşılmasına, istismarın durdurulmasına, ana yangının yokluğuna, yangına, yangına, lokavta, sosyal sorunlara, ayaklanmaya, émeute, inondation, epidemie, saisie idari veya adliaire, ambargo, karantina, kısıtlamaya neden olur , guerre, défaillance de sous-traitant, fait du Prince,strict en matière de change, d'ithalat veya d'exportation, cas talih, fait de l'Acheteur, défaillance ou retard du transporteur effectant la fourniture des Produits and matières premières à Toplum, OPTIMAS OE SOLUTIONS için satın alma alışkanlıklarının, Ürün Üretiminin kaynaklarını inceliyor
Fabrikasyon alışkanlıklarından çok, Toplumun Ürün Livraison'u alışılmış rotalardan veya OPTIMAS OE SOLUTIONS OE SOLUTIONS Hizmetlerinin uygulama alışkanlıklarından ve alışılmış prosedürlerinden daha fazladır.

15. DİRENME
En cas de l'Acheteur à l'une quelconque de ses quires au titre des présentes or d'un Contrat signé entre la Société et l'Acheteur, la Société se réserve le droit de askıya alma veya interrompre toute livraison, d'annuler Acheteur ile sözleşmeleri sonlandırabilir veya askıya alabilirsiniz, ve alıcı talebi üzerine kurye tarafından önerilen teslimatlara anında yanıt verebilirsiniz. Acheteur Encontre'deki Toplu Prosedür Prosedürü (sauvegarde, redressement or tasfiye yargı prosedürü), la Société peut bloquer tout Produit en transit ve askıya alma toute livraison à venir et notifier par écrit avec 5.3 maddesinin ön yargısı olmaksızın, Sözleşmenin Bağlanma Koruması'nı hemen etkinleştirin.

16. FERAGAT
Le fait que l'une des partiler ne se prévale pas à un quelconque de l'une des dispositions des presentes des presentes devente ofvente generales, à se prevaloir ultérieurement de cette mizaç olarak yorumlanabilir değerli feragat.

17. İLETİŞİM
Tüm iletişim devant être etkili entre les partilerde sera réputée etkili si cette iletişim, tavsiye edilen, teleks veya telekopi adresleri başka bir taraf, son siège esası veya à sa dernière adresise devam.

18. KURUMLAR
Mevcut makalelerin başlangıç koşulları, anlatımı kolaylaştırmak ve eğilimlerin içeriğinin yorumlanmasından kaçınmak için benzersizdir.

19. BÖLÜNEBİLİRLİK
Şu anki koşulların bir maddesi, bir yargı yetkisi veya tüm yetkili merciler tarafından kabul edilir, yasa dışı veya uygulanamaz, bu nedenle geçerli değildir, bu nedenle, diğer tüm koşullar önemli bakımlar ve üretkenlik açısından etkilidir. .

20. LOI UYGULANABİLİR – YETKİ YETKİLERİ
Bu koşullar, mevcut koşullar, le Tribunal de Commerce de Paris yetkili seralar, mene en cas d'appel en garantie, de talepler ile ilgili olarak, fransaise ve en cas de litige relatif decoulant veya en ilişkin olarak la loi française ve en cas de litige relatif decoulant'a uygun genel koşullar ve yorumlar Olaylar veya çoğul savunucular.

İndir

I. Allgemeines
1. Geschäftsbeziehung zwischen Optimas and Dem Käufer Einschließlich der Zukünftigen Gelten Ausschließlich Diese Geschäftsbeziehung Zwischen
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr.: 10/2009. Daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ve daha geniş bir alana sahip olan tüm ev eşyalarının yatak odası veya ev eşyaları. Sie werden nicht wendedet. Optimas ist berechtigt, seine Allgemeinen Verkaufs-, and Lieferbedingungen Nr.: 10/2009 mit Wirkung für die zukünftige gesamte Geschäftsbeziehung mit dem Käufer nach einerentsprechenden Mitteilung zu ändern.
2. Käufer und Optimas eine Rahmenvereinbarung'dan en iyi şekilde yararlanın, Gelten diese Allgemeinen Verkaufs- ve Lieferbedingungen sowohl für diese Rahmenvereinbarung als auch für den einzelnen Auftrag.

II. Vertragsschluss
1. Angebote von Optimas, ücretsiz ve sınırsız. Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur Annäherungswerte, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich erklärt werden. Stellt Optimas dem Käufer Zeichnungen veya technische Unterlagen über den zu liefernden technischen Kaufgegenstand zur Verfügung, yani bleiben diese Eigentum von Optimas.
2. Ürünle ilgili en iyi mutfak eşyaları. Sofern von Optimas keine anderweitige schriftliche Bestätigung erfolgt, yaldızlı Lieferung veya Rechnung als Auftragsbestätigung.
3. Ist der Käufer Kaufmann, Bestellungen and Vereinbarungen by Bestätigung von Optimas maßgeblich, sofern der Käufer nicht unverzüglich schriftlich daha geniş alanlar. Mündliche veya telefonische Bestellungen und Vereinbarungen için yaldızlı insbesondere. Eine Mitteilung and Optimas ist jedenfalls and nicht mehr züglich, wenn sie sie Optimas nicht innerhalb von sieben Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung zugegangen ist.

III. Liefertermin, Lieferumfang, Lieferverzug
1. En iyi özelliklere sahip olan ve mümkün olan en iyi şekilde erişilemeyen, hızlı ve kolay erişim sağlayan cihazlar. Bei nicht rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrags from the Käufer sowie der nichtzeitigen des Vorleistungen des Käufers verlängern sich die Liefertermine entsprechend. Liefertermine gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.
2. Optimas ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese nicht das zumutbare Mindestmaß unterschreiten.
3. Bei Lieferverzögerungen durch Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen and Optimas or der höhere
Gewalt verlängert sich die Ferfrist angemessen. Höhere Gewalt liegt auch vor bei Arbeitskampfmaßnahmen einschließlich Streiks and rechtmäßigen in Betrieb von Optimas order bei den Vorlieferanten von Optimas. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz in dien Fällen in den Grenzen des Abschnittes VII (Allgemeine Haftungsbeschränkung) ausgeschlossen.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen
1. Die Preise schließen Mehrwertsteuer, Fracht, Zoll, Porto, Verpackung, Versicherung ve sonstige Spesen nicht ein. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet; ihre Rücknahme ist ausgeschlossen.
2. Mangels besonderer Vereinbarungen sind Rechnungen sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.
3. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist Optimas berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu fordern. Geltendmachung eines conkreten Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
4. Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten or of Optimas anerkannt sind.

V. Gefahrübergang, Abnahme
1. Die Gefahr mit Beginn der Verladung bzw. Versendung des Liefergegenstandes auf den Käufer über, und zwar auch dann,
Teillieferungen erfolgen or Optimas noch andere Leistungen, zB die Versandkosten or Anlieferung und Aufstellung ve/veya Inbetriebnahme übernommen şapka.
2. Verzögert sich der Versand bzw. Abnahme aus Gründen, die Optimas nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand-bzw. Abnahmebereitschaft auf den Käufer über.

VI. Gewährleistung, Mängelrüge
1. Lieferung'daki Yönetim Kurulu Üyeliği için, Avustralya Weiterer'ı için Optimas ve Aşağıdakileri Anlamak:
Die Gewährleistungsfristen bei privater Nutzung (Verbrauchsgüterkauf, § 474 BGB) ab Gefahrenübergang 24 Monate,
bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung 12 Monate.
2. Wird im Rahmen der Gewährleistung nachgebessert or nachgeliefert, löst die keinen neuen Beginn der Gewährleistungsfrist
aus.
3. Eigenschaften sind nur dann zugesichert, wenn sie als solche ausdrücklich im Vertragbezeichnet sind. Mündliche Angaben sowie
Angaben in den Unterlagen von Optimas enthalten keine Zusicherungen, insbesondere Proben, Muster, Maße, DIN Bestimmungen,
Leistungsbeschreibungen and sonstige Angaben über die Beschaffenheit des Liefergegenstandes dienen der Spezifikation and sind keine zugesicherten Eigenschaften. Optimas zu verwendenden Materialien vertraglich spezifiziert sind, gewährleistet, Spezifikasyon ile Übereinstimmung nur die ve vertraglichen Zweck için Materialien Geeignetheit der nicht die. Zu Hinweisen ist Optimas nur bei hrer offensichtlichen Ungeeignetheit verpflichtet.
4. Schäden, Einfluss, Unsachgemäße Aufstellung and Behandlung, Mangelhafte Bedienung or Wartung, Corrosion or gewöhnliche Abnutzung entstanden sind, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Keine Gewährleistung, çok sayıda üreticiden ürün satın alma, ürün geliştirme veya ürün geliştirme alanında uzman kişiler için yardımcı olabilir. Technik ve Verbindungselementen için Heutigen Stand der Technik und den Spezifikationen'de Fällen yaldızlı, 12.9'dan bir Festigkeitsklasse Gefahr der Wasserstoffversprödung des die (= Mindestzugfestigkeit ve Verhältnis der unteren Streckgrenze zur Nennzugfestigkeit) 8 den 1.00 yıl önce. Extremfallen. Federstahl'ın bir Federal Güvenlik Kurumu'na ait olması, en iyi güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olabilir, bu nedenle Gefahr hier nie auszuschließen ist.
5. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt ordnungsgemäß auf seine Kosten zu untersuchen und etwaige Mängel, Falschlieferungen, offensichtlich nicht genehmigungsfähige Falschlieferungen oder Mindermengen, Optimas gegenüber unverzüglich schriftlich anzuzeigen, bei offenkundigen Mängeln binnen sieben Tagen ab Erhalt der Lieferung. Verdeckte Mängel sind Optimas unverzüglich nach Entdeckung shriftlich anzuzeigen. Im Übrigen bleibt § 377 HGB bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft unberührt.
6. Nichtätsmängel einer Teillieferung berechtigen nicht zur Zurückweisung des Restes der abgeschlossenen Menge, es sei denn, der Käufer cann nachweisen, dass die Annahme nur eines Teils der Lieferung der Umstände für ihn unzumutbar ist.
7. Stellt der Käufer einen Mangel fest, so darf er den Liefergegenstand nicht verändern, verrarbeiten or or an Dritte herausgeben, sondern hat Optimas ausreichende Gelegenheit und Zeit einzuräumen, sich von dem Mangel zu überzeugen und gegebenenfalls die erforderunglihseerfüllung (Nachbesbesserfüllung); ve her şey Mangelansprüche'nin içine düştü. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. Zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, Wobei Unverzüglich zu Benachrichtigen ist, hat der Käufer das Recht, Den Mangel selbst or Durch Durch Dritte Beseitigen zu lassen ve von Optimas Ersatz der Erforderlichen Aufwendungen zu Verlangen. Unabhängig vom Vorliegen eines Mangels erlöschen die Gewährleistungsansprüche auch dann, wenn ohne die Genehmigung von Optimas seitens des Käufers or eines Dritten Änderungs- or Instandsetzungsungsungs orgenommen werden.
8. Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Regeln Frachtführer mit dem Käufer'den daha kolay formalitäten şapka, her ne kadar tatil eğlencesi için gerekli değilse, o kadar iyi. Soweit handelsüblicher Bruch, Schwund veya ähnliches in zumutbarem Rahmen bleiben, kann die bestandet werden.
9. Beanstandung erfolgt nach Wahl von Optimas Nachbesserung fehlerhafter Ware veya Ersatzlieferung. Mehrfache
Nachbesserungen sind zulässig.
10.Im Falle der Mangelbeseitigung ist Optimas verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen
Insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, das die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort gebracht wurde.
11 Liefergegenstandes hat der Käufer, der kein Verbraucher ist, nur das Recht auf Nachbesserung or Orsatzlieferung nach Wahl von Optimas. Weitere Rechte and ausgeschlossen. Allerdings, Vertrag zurücktreten veya Vertrag'ın Kaufpreis'i hatırlatabilir, Nachbesserung veya Ersatzlieferung fehlschlägt.

VII. Allgemeine Haftungsbeschränkung
1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden von Optimas infolge unterlassener oder fehlerhafter Beratung vor oder nach Vertragsschluss oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenpflichten (z. B. Bedienungs or Wartungsanleitung) vom Käufer nicht vertragsgemäs verwendet werden werden diensch, so gelten die werden die werden kannn VII.2 Genel bilgiler, açık hava araç gereçlerini anlamanıza yardımcı olur.
2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entsstandenen sind, haftet Optimas – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur
– bei Vorsatz,
– bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe veya leitender Angestellter,
– bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
– bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen or deren Abwesenheit er garantiert hat,
– Bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für Personal Sachschäden ve özel genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Optimas auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftiger Weise vorhersehbaren Schaden; Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

8. Eigentumsvorbehalt, Sicherheiten
1. Eigentum ve Liefergegenstand bis zum Eingang aller zahlungen aus of Liefervertrag vor. Käufers'ın Verhalten des vertragswidrigem, insbesondee bei Zahlungsverzug, sowie bei Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist Optimas zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Bei Pfändungen or sonstigen Eingriffen Dritter hat der the Käufer Optimas unverzüglich schriftlich zu beachrichtigen.
2. Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser und sonstige Schäden zu versichern gibi geniş ürün yelpazesine sahip ürünler. Bu sürüm, Versicherung nicht abgeschlossen veya erbringt trotz Aufforderung from Optimas keinen entsprechenden Nachweis, yani Optimas berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Käufers zu versichern.
3. Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Her tritt Optimas, tüm Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer or gegen Dritte erwachsen, ve zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne or nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Zur Einziehung, Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Optimas, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; Optimas'ın sunduğu her şey, herhangi bir einzuziehen'den daha fazla para kazanmanıza izin vermez, bu da sizin için en uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. Optimas, verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenenen Forderungen and deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt and den Schuldnern die Abtretung miteilt. Wird der Liefergegenstand mit anderen Waren, die Optimas nicht gehören, weiterverkauft, bu yüzden Forderung des Käufers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen Optimas ve onlar Käufer vereinbarten Lieferpreises als abgetreten.
4. Optimas vorgenommen için Käufer stets den Durch den Vorbehaltssachen wird Verarbeitung or Umbildung von Vorbehaltssachen. Wird die Vorbehaltsache mit anderen nicht Optimas gehörenden gegenständen verarbeitet or untrennbar vermischt, bu nedenle Optimas das Miteigentum and der neuen Sache im Verhältnis des Vorbehaltssache zu den anderen verrarbeiteten or vermisschten Gegenständen zur Zeit der Vermischitung. Werden Waren von Optimas mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Käufer Optimas anteilsmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsachet ihm. Eigentum veya Miteigentum für Optimas için Käufer verwahrt das Eigentum. Verarbeitung, Umbildung veya Vermindung sowie Vermischung entstehende Sache, Vorbehaltsware için Übrigen das gleiche wie für die durch die durch die.
5. Donanım düzenlemeleri için, mutfak eşyalarının en iyi şekilde kullanılması, daha iyi koruma sağlanması için. Optimas verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20%übersteigt.

IX. Erfüllungsverpflichtung, Unmöglichkeit ve Nichterfüllung
1. Lieferverpflichtung ve Lieferfrist von Optimas unterliegen dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen, vollständigen ve rechtzeitigen Selbstbelieferung. Optimas wird den Käufer unverzüglich über eine Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes and deren voraussichtliche Dauer informieren. Ist der Liefergegenstand dauerhaft nicht verfügbar, cann Optimas vom Vertrag zurücktreten. Optimas, Käufer'i sonbaharda bir araya getirdi ve bu, bir tür arızanın ortaya çıkmasına neden oldu.
2. Wenn Optimas die, Optimas zu vertretenden Unmöglich wird'den en iyi şekilde yararlanmak için Leistung vor the Gefahrübergang, Vertrag zurücktreten'den Kann der Käufer vom Vertrag. Regelung nur für den entsprechenden Teil. Käufer, sonbaharda sonbaharda mümkün olan en iyi ilgi alanına sahip olabilir ve Teillieferung nachweisen kann. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere
Regelungen Maßgabe der Regelungen aus den Abschnitten VI and VII ausgeschlossen.
3. Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges or the Durchulden des Käufers ein, bu yüzden Erfüllung Verpflichtet'i bleibt dieser.
4. Nach Rücktritt von Optimas vom Vertrag bzw. Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung ist Optimas berechtigt, zurückgenommene Ware frei zu verwerten.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, bu Erfüllungsort for die Zahlung and die Warenlieferung der Geschäftssitz von Optimas.
2. Wenn der Käufer, Kaufmann, eine juristische Personen des öffentlichen Rechts veya ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist,
ist der Geschäftssitz von Optimas Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechseloder
Kontrol testleri; Klagen gegen Optimas können nur dort anhängig gemacht werden.
3. Es ist ausschließlich das Bundesrepublik Deutschland, Ausschluss des Internationalen Privatrechts, des.
uluslararası Rechts ve UN Kaufrechts Ausschluss unterinheitlichten.

11. Rechtswirksamkeit, Datenschutz
1. En İyi Bağışıklık Engelleyici Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein or werden, berührt ölür die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Regelung'u geliştirmek için değerli bir Stelle yaldızı vardır. Var olan tek bir solche nicht, yaldızlı dasjenige, Parteien gewollt hätten, hätten sie die entstandene Lücke bei Vertragsschluss gekannt idi. Sonbaharda, Bestimmung'un tüm güvenlik önlemlerini alması ve Käufers ersetzt'in Geschäftsbedingungen'deki Lieferbedingungen'i kullanması gerekir.
2 Etwaige Änderungen veya Ergänzungen des Vertages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung by Optimas; Schriftformerfordernis selbst.
3 Kündigungen, Rücktrittserklärungen, Verlangen nach Kaufpreisminderung veya Oder ile 3 Rechtserhebliche Willenserklärungen
Schadensersatz sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen.
4. Optimas ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen Daten über den Käuferauch wenn
Diese von Dritten stammen – im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu beiten und zu speichern und durch von Optimas beauftragte Dritte beiten und speichern zu lassen.
Stand: Haziran 2017

İndir

1. Tanım
Optimas OE Solutions Srl'nin “Satış Satışı” ile ilgili olarak, bir şirketin ve/veya üniversitenin kontrol toplumunu tanıması amaçlanıyor, sunulan belgelerin entegrasyonları, Beni ve tüm Satın Alınan Servislerin satıcısı; "Edinilenler" için, Beni e/oi Satıcı Hizmetini satın almayı ve Beni ve Servizi ile ilgili tüm Satıcı bilgilerini indirmeyi amaçlayan “Edinme” başına; Forza del Contratto'da her şeyi satın almayı amaçlayan “Beni” başına; Forza del Contratto'daki tüm Satın Alma Amaçlı Hizmet ve Hizmet için “Servis” başına; e per “il Contratto” si, Beni tüm satıcılarla ilgili kontrat ve Satıcının ve Müşterinin Satın Aldığı Hizmetin tüm fornitura ile ilgili olmayı amaçlıyor.

2. Uygulama Ortamı
Farklı anlaşmalar, koşulların dikkate alınması çok önemlidir ve otomatik olarak kabul edilebilirlik düzeninin bir parçası veya Beni ve/o Hizmetinin Sonu ve Satıcı ve Avranno Semper ve Comunque Assoluta Priorità Su Niteliklerinin Terminine ve Koşullu Nihai Koşulların ne olduğunu gösterir. Bu, sonunda bir Satıcı tarafından dolandırılan başka bir belgede düzeltildi. Edinilen koşulların, Sözleşmenin geçerli olmadığını dikkate alması ve mevcut koşulların ve sonların sağlanması için interamente koşullarının sona erdirilmesi.

3. Sözleşmenin Sonucu
Kontrat ve Satıcının satın alma sürecindeki son anıdır.

4. Prezziler
IVA'nın amacının ne olduğunu ve başka bir şeyin ne olduğunu gösteren bir gösterge olduğunu tahmin ediyorum, ikinci olarak, nell'offerta'yı gösteren nicelik. Satış öncesi mutfaktaki teklifler, önceden belirlenmiş bir fissi, essi sono da niyeterler gelmek prezzi vigenti ed aplicati dal Venditor all ano della spedizione ve pertanto il Venditore, si riserva il diritto di divariarli çin alla data di speedzione per mezzo Bildirim yazısı, maliyet artışlarının, niteliklerin ve temel maliyetlerin artmasıyla sonuçlanır: İlk malzeme maliyetinin artması, yıkama maliyetinin artması ve kameraların çeşitliliği. Dengeyi bozmamak için
“Ex Works” (Incoterms 2010'da kesin olarak gelir) niyetindedir. L'IVA, nihai olarak farklı niteliklere sahip olabilir, ancak benzer niteliklere sahip başka niteliklere de sahip olabilir, aslına uygun olmayan, yanlış, sahte ve sahte ürünler, satıcılar, satıcılar, ithalatçılar, esportazione veya della merce veya hizmet sağlayıcılar için, Satın Alma Arabası ve Satış Satıcısı, Satıcı sertifikasını üretmeyen ve riskli Mali Otorite için geçerli sayılan Satıcı Sertifikasını satın aldı. Önemli bilgiler, yağ dahil değildir. Volta'daki voltaja bağlı olarak niceliksel çeşitlilik, uygulama ve normal ürün uygulamalarındaki farklı miktarları sınırlandırmak için, ilgili metal ve metal malzeme miktarına göre, 10% ve 5% için ek bir ödeme izni. Beni saran satın alma prezzo, pertanto, pari al prezzo unitario motiplicato the nicel effettivamente speed.

5. Ödeme Modası
Scritto'ya göre çeşitli salvo, l'Acquirente pagherà interamente il prezzo di acquisto
(a) beni entro e non oltre 30 giorni dalla data della spedizione della merce e per i
(b) Hizmete giren ve olmayan 30 veriye göre, hizmet sağlayıcının forniti hizmetine girdi. 30 yıl önce satın alınan toplam satın alma maliyetinin yetersiz olması durumunda, Satıcılar, diğer eşdeğer faizler için bir ek ithalat yapmak isteyebilirler.
(i) Pagato olmayan satın alma öncesi l'1,5% ve (ii) moratori'nin ilgi alanlarına göre çok hızlı bir şekilde izin verilen büyük miktarda ithalat. Satıcılar, doğrudan doğruya başka bir niteliğe sahipken, herhangi bir yasal düzenlemenin geçerli olduğu durumlarda, yasal sınırlar ve diğer niteliklere sahip diğer kişiler, satın alma öncesi ödeme veya ücretlendirme ücreti karşılığında ödeme yapma hakkına sahiptir. Değerler ve farklılıklar, olumlu koşulların mevcut olduğu satış kontratına uygun ve doğru bir şekilde korunmaktadır.

6. Mülkiyet ve risk
Yazılım ek olarak, Satıcı Satıcısı Beni'nin mülkiyeti ve tüm Satın Alınan Hızları Aktarma. Beni o şirkete dahil olan olası yazılımların mülkiyetinde, voltaj ve göstergelerdeki gerilim konkordatosunu ve çeşitliliğini ifade etme ve çeşitlendirme
Kontratların temelindeki tüm transferler, tüm orijinal başlıklarda ve tüm Edinilmiş yazılım lisanslarında, tüm kullanımları sınırlamak zorunda değildir ve lisans kontratıyla ilgili olarak ikinci niceliksel kararlılığı sağlar. Tüm satın alma anlarında, satın alma veya satın alma, yetkilendirme, para yatırma veya temsil etme yetkisine sahip olma riskleri, Beni Verrà Assunto'dur.

7. Kullanım Koşulları
Incoterms 2010'da "Fabrika teslimi" olarak kabul edilen konsantrasyonların farklı miktarları; farklı seçeneklere sahip bir parti olabilir. Diğer tarihler, Satıcının diğer tutumlarının bir parçası olarak tahmin edilebilir veya başka bir tarih olabilir, Sözleşmenin temeli üzerinde düşünceli bir tarih göstergesi, belirleyici, başka bir şey, sul ön varsayım olabilir. Conferma di ordine debitamente sottoscritta, unitamente alle presenti condizioni, per suaccettazione and di tutte le informationzioni, Documenti disegni od autorizzioni che dovessero essere forniti dallo stesso, noché sul pressupposto dell'assenza di ritardi, diretti e/o indiretti, risultanti da o parzialmente Dovuti bir olaydan türetilmiştir, satıcının sorumlu olmadığı, sorumlu olmadığı, sorumlu olmadığı. Satıcılar ve satıcılar, belirli veri hızlarını etkili bir şekilde kullanmak için her zaman dikkate alınması gereken bir bildirimdir ve en önemli sona ererler; Satış Satıcısı, başka bir şekilde, hızlı ölçeklenebilir bir prosedüre sahiptir (ayrı bir satıcı olarak kabul edilebilecek bir ölçek yoktur). Muhtemel zengin satın alma termini ve satın alma başlangıç koşullarının değiştirilmesi, Satıcı ve Satın Alma İşleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğunu gösterir ve muhtemelen, Satıcının geçici ödeme maliyetlerinin ortaya çıkması durumunda, bir yapılandırma düzenlemesinin etkili olması için herhangi bir değişiklik yapılmaz. Belirli hız verileri, satın alma veya giriş öğelerinin ön koşulları. Edinmek ve Beni ikna etmek için bir başlangıç noktasıdır. Difetto olarak, ve prezzo'nun tüm dahili pagamento'daki mülkiyetini yükselten satıcı, tüm 'etkinliğiyle ilgili tüm' Edinilen tüm 'Edinilenler'e ek olarak, bir emanet kasasına basın Edinilen parçanın ritiro, geri kalan toplam riskin iletişiminin, Beni para yatırma anına bağlı olarak (gelişme riski, kalıcı veya herhangi bir nedene bağlı bozulma dahil). Beni satın almanın en büyük avantajı, satış noktasının, satıcının ve diğer işletmelerin satın alma sorumlularının satın alınmasının serbest bırakılmasıdır. Depozito maliyeti, ve satıcının satış direktörüyle ilgili diğer önlemlerin alınması ve daha büyük bir risk oluşturması için bir iletişim salvo.

8. İmballaggi
Çeşitli göstergelerin (da indicare espressamente per iscritto) göre tüm hava, araba, bordo ile ilgili olarak, il Satıcı dovrà soltanto adottare le disposizioni per nicel riguarda il trasporto stabilito e nessun addebito potrà essere ascritto al Venditore al riguardo. Satıcıya özgü bir taşıma yöntemiyle hızlı ve etkili bir şekilde, belirli bir taşıma yöntemiyle dengede tutmak mümkün değildir. Imballo ve perdere niyetinde, ve sonunda kısa bir süre için bir araba satın alma maliyeti.

9. İçe/Dışa Aktarma
Satın alma ve satın alma garantisi, Amerikan normlarını ihlal etmeyecek şekilde, İngilizce veya diğer ithalat/espor malzemeleri için geçerli olabilir.

10. Kontrol ve doğrulama
İlk spedizione, bu zenginlik, kripto para birimi ve preavviso diyetidir, Satıcılar, Satın Alma Kısmında Sabit Olmayan Tüm İş Alanlarını Kabul Eder. Tüm ticari markaları ve reklam bilgilerini satın alın ve satın alın
Satıcının nihai difetti della stessa için acilen, birbirini takip eden makalelerin garantörlüğünün pena la decadanza 11 Ogni reclamo per nihai ammanchi veya danneggiamenti di parte della merce veya per deficienze della stessa deve essere renunciato al transportatore mediante nota sul Documento di trasporto sottoscritto all'atto della consegna e
Satıcının entro 10 müşteri verisi satın alma biriminden gelen satış bilgilerine göre iletişim; Assenza di ciò l'Acquirente, herhangi bir riguardo'ya karşı kazanılamaz.

11. Satıcı Garanzie
Satıcı, tüm satın alma sürelerini garanti ederce, tüm satın alma anları için gerekli malzeme ve temizlik malzemelerini satın alabilir ve tüm kullanım sürelerini, kişisel olarak toplanan ürün veya diğer ürünlerle uyumlu hale getirebilir. Ürün sınırlayıcı garantisinin otomatik olarak sağlanması, satıcının sorumluluğunun senso tarafından garanti edilebilmesi için yeterlidir.
Satış, herhangi bir garantör modunun dışında herhangi bir iletişim sınırlamasına sahip değildir ve yeterli değildir. Mümkünse, Satıcı, tüm Kazançların garantisini devredebilir, zenginliklerini kaybedebilir, Satıcının sorumlu olduğu niteliklerle bağlantılı olarak, satın alma sürecinde gizli tutulabilir ve hikaye üreticisinin karşısına çıkamaz. Garantörlük döneminin süresi, bir fabrikada satılan ürünün sabit kalması veya ürünün belirli bir süre içinde belirlenemeyecek niteliği, hızlı ilgili verilere 12 yardımcı olamaz. Resta inteso, garanti kapsamına girmez ve sonuç olarak, kullanımın veya trascurata'nın etkili olmamasını veya kopyalanmamasını veya olası bir olayın meydana gelmesinden veya hatalı kurulum veya uygulama hatalarından kaynaklanabilir. L'unico obligo del Venditore, mevcut tüm makale garantilerine uygun olarak, Venditore'un satıcının görevinin bir parçası olarak, bir su temini ve bakımı için güvenilir bir plandan oluşur. Uygun olmayan bir miktar garantiye sahip olmama oranı, Satıcıların ticari malları için Özel Satın Alma Koşulları ve tek başına, satın alma ihlalleri ve satın alma garantileri için tek başına garanti sağlar. Venditore'un satın alma talebinin artması. Venditore'un direkt veya indirekt (acil durumda veya kazançlı olarak) nitelik ve niteliklere sahip olması, sorumlu olması, bir kişiye, ürünün fornito niteliğindeki uygunsuz bir şekilde düşmesine neden olur. Satıcı, ne olursa olsun, sorumluluk sahibi olabilir, dolaylı olarak sorumlu olabilir veya ürün ve/veya üründen yetersiz işlev görebilir (özellikle, ve tüm sanat eserinin buon funzionamento'su için yeterli garantiye sahip olabilir. 1512). Düzenli olarak, inceleyerek, Servizi'nin Prestazione, Il Venditor ve mümkün olan çok sayıda çalışma ile ön izleme glisini emebilir ve ikinci niceliksel normalleştirme efekti. Satıcı, Beni'ye bağlı bir yazılıma dahil edildiğinde herhangi bir garantiye sahip olamaz ve özellikle yazılımın kesintiye uğraması ve doğal olarak kalifiye olması nedeniyle özel olarak garanti edilemez. Özel bir yaşam tarzı garantisi ve diğer ticari markalar için diğer garantiler, ticari, belirli bir kapsam veya diğer nitelikler, ifadeler ve ifadeler. Nessun temsilcisi, satıcı temsilcisi veya temsilcisi, vincolare dichiarazioni, affermazioni veya garanzie riguardanti i Beni e/oi Servizi e in nessun caso tali dichiarazioni, affermazioni ve garanzie verranno aplicate al relativo Contratto veya potranno change in allcun mode i termini ve le condizioni qui previsti.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Önceki madde 11'deki farklı ürünlerle ilgili iflas ve iflaslar, genel satış koşullarının sunduğu diğer sınırlamalar ve diğer sınırlamalar, Satıcının toplam sorumluluğu (buna aşağıdakiler de dahil olmak üzere; ajan veya alt fornitori) nei dell'Acquirente ile karşı karşıya, sia che extracontrattuale che extracontrattuale, da dichiarazioni inesatte veya da altra azione ve ihmal edilmiş postanın özünde Satıcı veya dai suoi dipendenti, funzionari veya rappresentanti, ogni'de eccedere olmayan 100 %, Beni difettos maliyeti, danneggiati veya non consegnati o il 100% del relativo Servizio che ha fatto sorgere story responsabilità, costo si amaçlanan prezzo, IVA'dan tüm 'Acquirente al netto, uygulanabilir, e Başka bir yere gidebilir veya sonunda dovuta olabilir. Satıcılar, ticari kazanç elde etmek veya avviamento veya her şeyi hayal etmek, başka vesilelerle veya diğer benzer bahanelerle, kazanç elde etmek veya elde etmek için herhangi bir kazançla karşı karşıya gelmekten sorumlu değildir. Bu, önceki veya önceki devlet düşüncesinin olası bir parti olması nedeniyle, bir yasa dışı sözleşmeye veya sözleşme dışı sözleşmeye (ihmal edilen durumlar dahil), bir garanti veya başka bir şeyin ihlaline neden olabilir. Sorumlulukların ve bir kişinin kendi iş yerindeki uygulamalarının küçük sınırları, buna bağlı olarak veri toplama veya yetersiz çalıştırma dahil. Mevcut paragraf sınırlaması, Satıcının sahtekarlığına yol açabileceği veya sorumsuzca sorumsuzluğa maruz kalabileceği durumlarda uygulanamaz ve yasa dışı sorumluluklardan kaçınabilir.

13. Lisans ve yetkilendirme
Kontrat ve tüm lisans koşulları, güvenlik için gerekli olan tüm lisans ve yetkilendirme koşullarıdır (Beni'nin Edinilen Kısmı'ndaki tüm önemli unsurlarla ilgili çeşitli). Edinme önerisi, nihai yazıcı modüllerini uygulamak ve gerekli olduğu Satıcılar ile önceden işbirliği yapmak için belgelenmiştir. E' satın alma sorumluluğu, Satıcının zenginliği veya zenginliği için gerekli olan, Beni'nin ithalatı için gerekli lisans veya yetkilendirme mülkiyetine aittir.

14. Beni di proprietà dell'Acquirente
Titolarità, Dell'Acquirente'nin mülkü olma riskiyle karşı karşıyadır ve sonunda Satıcının tüm 'Acquirente stesso'larına sahip olabilir. Satıcı, Satıcı'nın, Satıcı'nın, Venditor'un mezarına veya mezarına özel olarak ele geçirilebilmesine neden olabilecek herhangi bir kazaya neden olması durumunda, satın alınan malın niteliğine uygun bir ilişkide herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Satıcı sorumluluğunun bildirilmesiyle ilgili olarak, dell'Acquirente'nin beni satın almasına yönelik üretim maliyetlerinin sınırlandırılması (bunlar grup şirketlerinden satın alınanlar veya topluluklar için ürünlerdir) veya kuruluş maliyetleri (terziler için ürünler) ile sınırlıdır. geri kazanmanın net yolu. Satın alma, Satıcının mezarına veya mezarına neden olmayan mal varlığı ve maddi kontrolden sorumludur. Satıcı, büyük bir nedenden dolayı elde edilen mal mülkünün bana ait herhangi bir sorumluluğuna sahip değildir (art arda gelen 15. madde kesin olarak gelir).

15. Büyük Forza
Satıcının kendisi, sözleşmeden türetilmiş, doğrudan veya dolaylı olarak satın alınabilecek tüm mal mülk eksikliklerinden nihai olarak sorumlu olabilir ve bu da sorumlu tutulamaz bir döngünün maliyetine neden olabilir.

16. Endüstriyel mülkiyet hakları
Satın Alma Satıcısı, Satıcının mülkiyetindeki fabrika üretimine neden olan tescil kayıtlarını doğrulamak için yasal olarak geri kazanılan terzilerden biridir. Nitelikli, Tuttavia, l'Acquirente Richieda Al Venditore, Beni Al Venditore, Dovrà, Poi, Mantenere quest'ultimo indenne da nihai olarak terzi, di qualsiasiasi natura, türevleri
O, Beni ve tüm özellikleriyle ilgili tüm bilgileri iletir. Gli obblighi del Venditore stabiliti nel nel passe non riguardano and if you if itualiolazioni dei Violazioni türetilmiş beni if you parte di beni prodotti dall'Acquirente or da terzi.

17. Kontrattan Ayrılma
Scritto'ya göre çeşitli salvo, Contratto, sono cedibili olmayan temel bir türevdir.

18. Riservatezza
Senaryoya uygun olarak çeşitli satışlar, Satıcılar ve Satın Almacılar, bilgi teknolojisi ve ticari veya diğer ticari veya diğer doğal yollarla bilgi birikimini artırmak ve zaman zaman dell'esecuzione dell'ordine'den faydalanmak için emprenye edilir.

19. Bir girintiye neden olun
Satıcı, Kontrat'ı şu anda, şu anda etkili bir şekilde harekete geçirebilir ve şu durumlarda iletişim ortamını önleyebilir: (a) tasfiye dell'Acquirente veya per l'apertura'daki mesaj için bir prosedürün başlatılması veya başlatılması Bir araba satın alma prosedürüyle ilgili bir nitelik; (b) dell'azienda (o di un ramo di essa) dell'Acquirente; (c) Zorunlu olmayan her türlü mülkten uzak, zorunlu olmayan kalemlerle iletişim kurmak.

20. Gizlilik
Satıcı Sensi Dell'Art. 13 Gizlilik Kodu (D. Lgs. 19672003 konsolidasyon) Nitelikli Veri Toplama Bilgileri Dosyası. Satıcı, gizli bilgilerle ilgili kişisel bilgi ve el kitaplarını inceler ve satın alma veya satın alma ortamına ilişkin kişisel bilgileri ("Veriler"), Gizli Gizlilik Koruması'ndan kurtarır. Mevcut koşulların tümünü işlevsel hale getirmek için Veri Satışı ve Verileri, devreden çıkarma ve terzi dahil etme; per esercitare diriti in sede giudiziaria; bir yaşam alanı, bir düzen ve toplum normları oluşturmak için. Yasama ve kontratların sağlanması için gerekli verileri ve mevcut Satıcının mevcut Satıcının gözetimi için imkansız hale getirmek için gerekli olan yetkilendirilmiş Verileri Konfere Edin
koşullar. Ben, son olarak, aday gösterilen Satıcı Yetkilisi ve Satış Sorumlusu tarafından kişisel olarak erişilebilir hale geldim. Sorumlulukların artması ve Satıcıların zenginliği ile iletişim kurma ve iletişim kurma konularında bilgi sahibi olma. I Dati sono comunicati a enti, autorità pubbliche (per i loro fini istituzionali), banche, istituti dicredito, professionalisti, colaboratori otonomi, anche in forma associata, terzi che svolgono servizi di carattere technico ed organizzativo di cui il Venditore si per l 'Şu anki mevcut koşullar, füzyon, satın alma, azienda veya ramo di azienda ve diğer operasyonların birleşimi ile ilgili işlemlerle ilgileniliyor
Straordinarie, ed ai legittimimi destinatari ai sensi di legge. Tali soggetti trattano and Data, Titolari'yi niteler, işin son aşamasına göre ikinci bir durumda, işin yürütülmesinden sorumludur. Satın Alma ve Çok Sayıda Satıcı Satışı
Nitelikli bir anda, sanatın her yönünü yönetirim. 7 Code Privacy, ad esempio ottenere conferma dell'esistenza or meno dei dei Data, verificarne contenuto, origine ed esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, bloco per violazione di legge; meşru iş motivasyonu için muhalefet.

21. Özerklik
Kontratto'nun mevcut koşullarının bir niteliğine sahip olunması (koşulların bir parçası) geçersiz, yasa dışı veya etkisiz bir mahkemenin veya yetkin otoritenin bir parçası, koşullu koşulların veya koşulların bir parçası, mutfak ve permessoda nella misura , Essere sostituita dalla clausola valida che più si avvicini all'originaria intenzione delle part ove ciò non fosse possibile, essere rata come non più facente parte integrante del Contratto, senza in ogni caso che per questo motivo vengano intaccate la validità e l Diğer koşulların etkinliği.

22. Uygulanabilirlik
Kontrat ve İtalyan Lejyonu düzenlemesi.

23. Foro Yetkili
Tüm yorumların göreceli olarak tartışmalı olduğu ve yalnızca Foro di Milano aracılığıyla Kontratto sarà yetkinliğine sahip olduğu konusunda.

İndir

1. TANIMLAR
"Toplum", bu belgenin ön yüzünde tanımlanan Optimas OE Çözümleri topluluğu veya Optimas OE Solutions SL'dir. “El Comprador”, toplumun ürün ve hizmetleri özetlediği kişi, şirket veya şirket anlamına gelir. "Ürünler", Kontrato ile uyumluluğu temsil eden diğer ürünleri, malzemeleri ifade eder. "Hizmetler", Kontrato ile uyumluluğu özetleyen hizmetlere atıfta bulunur. “El Contrato”, Toplum ve Komprador'daki Ürün Karşılaştırması ve Hizmet Prestación'u için kontra anlamına gelir;

2. ALCANS
Bu koşullar, Toplumun bir parçası olarak Ürün Satışları ve Hizmet Prestaciones'in tümünde geçerlidir ve Comprador pedido veya diğer yazışmalarda atıfta bulunulan diğer koşulların çoğuna hakimdir, yazar tarafından yazılanların aksine özel olarak salvo acuerdo Toplum, Kontrato'nun resmi bir bölümünü geçtiği bir biçimde ifade edildi ve mevcut olanların hariç tutulması veya söndürülmesi için diğer koşulların veya karşıt koşulların sağlanmasına karar verdi.

3. ÖNSÖZ
Dernek tarafından sunulan bir önşart, bir teklif oluşturmaz ve Dernek, Dernek tarafından Comprador pedido kabul edilmeden önceki anlarda, emekliye ayrılma veya değişiklik yapma rezervine sahiptir.

4. DEĞERLİLER
4.1. Değerli eşyaların ön plana çıktığı, değerli eşyaların, Ürünlerin veya Hizmetlerin değerli olduğu Salvo que se, Sociedad esté cobrando en esté ortam anı veya mismos prestación, Sociedad se reserva el derecho derecho de revisa de Sociedad modo que modo que Seciedad Maliyet artışlarını yansıtmak için önceden tahmin edilenler, birincil malzeme veya çalışma alanı maliyetleri (günah sınırlamaları) dahil ve cambio tiplerinde üretilebilen çeşitli değişkenler dahil.
4.2. "Fabrika teslimi" için gerekli olan değerlere IVA ve diğer ağır mali yükler dahil değildir, bu da Ürünlerin veya Servislerin bir Hizmet veya diğer otomatik denetimler için uygulanmasını engeller.

5. PAGO ŞARTLARI
5.1. Koşullu 5.5'e göre, mevcut durumun tersine dönebilen salvo, gerçekler pagosu, gerçek fecha'nın bir parçası olarak 30 günlük bir plazoda, ölüm tiplerinin tüm ödemelerinden elde edilen bütünsel bir biçimdir.
5.2. En uygun anda, Comprador tarafından otomatik olarak kredi kartını değiştirebilirsiniz.
5.3. Toplum, Ley 3/2004 ile uyumlu çıkarların geri alınmasını ve uygulanabilir yasanın yeniden kurulmasını engelledi.
5.4. Topluluğun görüşüne göre, Comprador'un çözümü, girişten önceki duruma göre kötüleşti, bu, ürünlerin girişinden önceki toplam pago toplamını veya garanti kapsamındaki bir ürünün sunumunu garanti ediyor Comprador'un bir parçası olarak, Toplum için kabul edilebilir bir biçimde gerçek.
5.5. Comprador'un España'da fuera ikamet ettiği ve Comprador'un derhal Comprador'a iyilik yaptığı için, Comprador'un İspanya'da bir iyilik yaydığı ve karşı tarafa karşı salvo que, mal pago de los puédito bir kredi kartının geri alınamaz bir Memnuniyetini garanti ettiği bir tatilde. Dernek kabulünün alınması ve Dernek için kabul edilebilir bir Comprador bankasının onayı. Kredi kartı, kontrato için değerlidir, Comprador tarafından pagados olarak kabul edilen itici güçler veya ağırlıklar dahil ve Sociedad tarafından özel olarak belirlenen süre boyunca geçerliliğini korur. Sosyal ağ, aynı Banka Bankası tarafından özel olarak belirtilen belgelerin sunumuna karşı işbirlikçiyi dışarı atar.

6. GİRİŞ
6.1. Bir ön koşul olarak, bir kabul veya başka bir belgenin kabul edilmesiyle gösterilebilecek olan şeyler, sözleşmeye bağlı olarak hiçbir şekilde gösterilmez ve giriş yeri, bir bildirimde bulunmak için vazgeçilmez bir koşul olarak düşünülemez. Toplum, daha iyi bir motivasyon için üretilebilen bir girişimde geri dönüşlerle ilgili olarak Comprador'a karşı sorumlu bir kişi değildir.
6.2. Comprador'un geliştiği bir durumda, Comprador'un Comprador'un Ürünlerini ve malzemelerini ikiye katlayarak, bir su takdiri, bir su takdir hakkı olan Sosyal Medya'nın, Contrato'daki anlaşmazlığa uygun Ürün Ürünlerini kabul etmesi ne anlama gelir? Hizmet bekleyen ürünler veya Kontrato'daki tartışmaların erdemli bir şekilde askıya alınması veya iptal edilmesi. Sosyal ağ, Comprador'un almacına ve Comprador'a mal olacak ürün yelpazesine sahip olabilir, bu da gerçek ithalatın yanı sıra, diğer tüm gaztos decho los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los Gerçekleşen haber pazarının 3 aylık bir periyodundan sonra, Toplum Ürünlerini uygun oluşturma modunda sunar.
6.3. Karşıtlığa özgü salvo, "fabrika teslimi" modu, iş ortakları tarafından üretilen ürünler ve Comprador'un Sociedad'ın Comprador'a ürünleri listeden çıkardığına dair bildirimde bulunduğu mismolardan sorumlu olduğu tahmin ediliyor. malzemeler.
6.4. CIF veya FOB deniz ürünleri girişinde veya uluslararası ticaret terminolojisine göre daha uygun bir yerde, mevcut belgelerde, salvoda düşünürken farklı şekillerdeki son Incoterms içeriklerinde önemli hikayeler uygulanır. Koşullara bağlı olarak mevcut eğilimlerle ilgili tutarsızlıklar olduğu için
6.5. Ürünlerin FOB girişinde, Sociedad'ın hiçbir satıcının uluslararası ticaret normlarında ek previstos fiyat farkı ödeme zorunluluğu yoktur.
6.6. Salvo que se acuerde expresamente lo contrario, la sosyal, entrega entrega'yı veya değişkenleri etkileyebilir. Farklı alanlarda gerçekleşirse, giriş bir kontrato olarak işlenir.
6.7. Contrato, bir girişten daha fazlasını ima ederse, tüm günlerin sıkışmasına neden olur, Sosyal ağların askıya alınmasını veya tüm girişlerin askıya alınmasını sağlar.

7. İHRACAT
El Comprador, Avrupa Birliği'nin EE.UU. mevzuatını ihlal etmeyeceğini, Ürünlerle ilgili ihracatla ilgili diğer ülkelerdeki yerel mevzuatı ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

8. REZERVA DE DOMINIO
8.1. Sociedad'a ait ürünler, (a) Productos, y (b) todos los demás importes vencidos veya pagaderos ve sociedad parte del Her konsept için komprador.
8.2. Hasta, bu durumda gerçekten hasta, Comprador, Toplum için depozito ve güven kapasitesi olarak çok çeşitli ürün pozisyonunu eğilimlidir ve Comprador, Toplumun malı olarak tanımlanabilecek yönetim ürünlerini alır.
8.3. Dernek, mülkiyet başlığına göre ürün konumunun geneline ilişkin bir rezerve sahiptir ve satıcılar tarafından önceden belirtilmiş ve korunmuştur, Comprador'un sunduğu araç ve çalışanlar ve temsilciler için geri alınamaz lisanslar üzerindeki etkileri Normal ofis saatleri sırasında araçların bulunduğu yerlere girmek için Toplum. El, Toplum için türetildiği için, Kontrato'nun çözümünün mükemmelliğini sürdürmeye devam ediyor.
8.4. Comprador, bir Sociedad üyesi olan anında kabul etti ve Comprador'un, pago'nun tamamını gerçekleştirdikten sonra, Subventas müşterilerini sattığı tüm mülklerini teslim etti.
8.5. 8. Koşul'un önceki donanımları için, Bilgisayar Yöneticisi, Ürünleri normal etkinlik geçişlerinde kullanmayı otomatik olarak belirledi.

9. DEĞİŞİKLİKLER
Toplumun, Kontrato'da belirtilen belirli adaylardan daha fazla veya daha fazla sayıda farklı varlıkla ilgili olarak sözleşme yükümlülüklerini dikkate aldığına dikkat edin. Comprador'un gerçek bir işe girişmek için can atması gereken bir yeri var.

10. KOMPRADÖR ÖZELLİKLERİ
El Comprador, Sociedad'ın tüm geri kazanma tiplerini, maliyetlerini, masraflarını ve gazlarını bir Sociedad frente olarak tazmin eder ve bu, Sociedad'ın sorumlu olduğu için, ürünlerine zarar veren trabajos'un doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmesi sonucu sorumlu olduğu anlamına gelir. Comprador'un spesifikasyonlarının gerekliliklerine uygun ve diğer kişilerin, firmaların veya toplumun entelektüel temellerinin ihlalini, kusurunu, ıslahını ima ediyor.

11. SORUMLULUK
11.1. Görünür kusurlar nedeniyle Toplumun sorumluluğu yoktur veya uyumsuzluk yoktur ve haberlerin aşağılık bir iddiaya girmesi veya Ürün Girişinin 7 gününden itibaren Kompratör plazosunda bir geri ödeme yazısı önerilmesi söz konusu değildir. Cuando la Sociedad, akordad adayından gelen haberlerin sorumluluğunu kabul ettiğinden, bu nispi yükümlülük, akordeon adayını tamamlayıcı niteliktedir.
11.2. Sosyal Güvenlik Garantisi (diğer ortam içerikleri ve ortam koşullarıyla birlikte), 12 aylık bir süre boyunca (veya yazılım kasası, 30 gün) bir iş ortağı tarafından, Ürün kusurlu materyalleri ve işçileri serbest bırakır Ürünlerin imalatçısı tarafından kolaylaştırılan özel spesifikasyonlarla uyumlu çalışma.
11.3. La Sociedad, bir mutfak ve temizlik malzemeleriyle ilgili hizmetleri sunar.
11.4. Topluluğun, yazılımın kesintiye uğramadan çalışabileceğine dair hiçbir garantisi yoktur, ancak hatalardan kurtulmaya başlamaz.
11.5. 11.2 Koşulların Garantileri Alışılmış kullanımla üretilen gazdan arındırma küpü yok ve kötü kullanım veya kötüye kullanım, ihmal, kaza, tehlike, kurulum veya yetersizlik nedeniyle oluşabilecek ürünler için geçerli bir durum yok.
11.6 Koşullar 11.4 ve 11.5'e göre, Ürünler, Koşullu 11.2'de kurulan bir garantiyle sağlanamıyorsa, bir seçim, destek veya onarım araçlarına sahip bir Toplumdur. Sociedad así lolicita, el Comprador deberá, a la the Sociedad los Productos veya la parte de ellos que sean kusurlu. Comprador'un bir parçası olan Comprador, 11.2 Koşullarında kurulu garanti garantilerinin bir parçası olarak, onarım, değiştirme veya yeniden yönetime yardımcı olabilir (toplum seçimlerinde olduğu gibi). Kompratör, Toplumu talep etmek için Ürün üretimine karşı münhasıran ve doğrudan yönlendirilir. Tüm Ürün onarımları veya yedek parçaları, 12 aylık satış süresi boyunca tüm koşullar için garanti edilir.
11.7. Ürünlerin onarımı veya yenilenmesi için, Toplumun toplam sorumluluğu (çalışanların, acentelerin ve taşeronların ihmallerinden kaynaklanan fiiller dahil) sözleşme dışı sorumluluklar için Comprador'a yardım edin (yasal ihmal veya yasal yükümlülükler nedeniyle) kontrato, yanlış bildirim, yeniden yerleştirme, veya diğer mod, hiçbir koşulda, bir kasada, 100%'nin Müşteri Hizmetlerinin veya 100%'nin Müşteri Hizmetlerinin Maliyetinin karşılanmasında, bu da diğer sorumlulardan biri olabilir. Bu, Comprador'un gerçek değeriyle sabittir.
11.8. La Society, kazanç Kompradoru'ndan önce sorumlu değil, ticari bir bankanın ticari fonunun azaltılması, deniz doğrudan, dolaylı veya acil, tazminat ödemeleri veya tazminat ödemeleri gibi (deniz suyu deniz nedeni) Sözleşmenin türetilmesi, bu durumun öngörülebilir olması veya geri alınması gibi bir durum söz konusu olduğunda, sözleşme yükümlülüğü, sivil sorumluluk (ihmal ve yükümlülük yükümlülüğü dahil), tazminat vb.
11.9. Geçmişteki hükümler, koşullar, garantiler, beyanlar ve diğer terimler, hukuk bilimi ve diğer yasama organları tarafından ifade edilen veya zımnen ifade edilen diğer terimler, mevcut durumlar hariç, medya izinlerinde.
11.10. Mevcut Şart 11, Sözleşme'nin restorasyonu tarafından, Toplumun sorumluluk sınırını hariç tutmaktadır (a) Toplumun ihmali nedeniyle oluşan hasarlar veya hasarlar nedeniyle; o (b) Sosyal sorumluluk gereğince yasal olarak sorumlu tutulamaz; o (c) dolandırıcılık veya yanlış beyan nedeniyle.

12. LİSANS VE ONAYLAR
12.1. Contrato, tüm lisansların veya Comprador'un bir parçası olarak Ürünlerin ithalatından kurtulmak için gerekli tüm izinlerin alınmasının bir koşuludur ve Comprador'un tüm izlenimleri ve gerekli belgeleri onaylaması için onaylanmıştır. Topluluğun bir toplantı yardımına başlamasını sağlayın.
12.2. Comprador, Comprador'un bir parçası olarak Ürünlerin ithalatı için gerekli olan lisanslar veya izinler için gerekli olan bir ücret karşılığında satın alınır, ve gerektiğinde veya ihtiyaç duyulduğu takdirde, Mismos'u bir Sosyal Dilekçeye sunar.

13. MALZEMELER KOMPRADÖRÜNÜN SÖKÜLMESİ
Comprador'un sahip olduğu malzeme, Comprador'un Sosyal Güvenlik Kurumu'nun konumunda bulunuyor. Dernek, Comprador'un sahip olduğu materyallerden sorumlu tutulamaz ve bu da Topluluğun ihmal edilmesiyle sonuçlanabilir. Topluluğun bir parçası olarak pago pago, para kazanmak için, Comprador'un malları için doğrudan üretim maliyetlerinin (malzemeler veya ailelerin yapımcıları tarafından) veya tüm tüketim maliyetlerinin (bir terasa ek olarak) sınırlandırılmasına neden olur. en cualquier caso menos el artığı. Comprador, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ihmalinden kaynaklanan olumsuzluklara veya zararlara karşı malzemelerin korunmasından sorumludur. La Sociedad, belediye başkanının çalışma ortamları için Comprador'un sahip olduğu materyallerden sorumlu tutulamaz.
Durum 14.2'de).

14. FÜERZA BAŞKAN
14.1. Dernek, belediye başkanının motivasyonu nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak imara, ürün veya hizmet özetini engellemeye veya engellemeye neden olan iş kazalarının kompradorundan sorumlu değildir.
14.2. "Belediye başkanının yaşadığı durumlar", doğal olayları, rahatsızlıkları, huelga'ları, patronal çevreleri, ticari veya rahatsız edici işçileri, makine kazalarını, yangınları, su baskını, obrayı korumak için zor, diğer belediyelerin nakliyesi veya nakliyesi için malzemeleri yok etmeye işaret eder. Sociedad'ın kontrolünün en güçlü hükümdarı ve Sociedad'ın Suministro'nun temel ilkesi olan Ürün Suministro'unu etkileyen tipo que, Toplumun orta alışkanları tarafından Üretilen Ürünlerin Fabrikası veya Ruta veya Ortamın Ürettiği Girişim alışılmış de la Sociedad.

15. KARAR
Comprador firması, bir iş bırakma ve espera acuerdo'su, dönüm noktası anlaşmalarına giriş, ya da toplantıların (toplumun) yönetim düzenine karşı bir dikte, Comprador'un tasfiyesini (kurtuluşunu) çözmeye ya da Juzgado diktasına neden olabilir. füzyonların veya yeniden yapılanmaların etkileri) veya bir yönetici toplantısı veya Komprador imparatorluğu veya bir karar veya bir sözleşme veya bir yönetici toplantısı veya bir çözme emrini yayan bir karar veya yetki veren durumlar üreten bir yönetici olarak adlandırılabilir, o si el Comprador, Sociedad ve Comprador'a karşı kontrato olarak iki ya da daha fazla grubun yükümlü olduğu benzer bir anlaşmayı başlatır ya da sufriera, Sociedad podrá alıkonucu Ürünler en tránsito'da ve askıya alma sonrası entregas ve orta bildirim bildirimi al Comprador, podra,
Mevcut Durum 5.3'ün ve mevcut geri dönüşümlerin düzenindeki Kontrato'yu anında çözer.

16. RENUNCIA
Contrato'nun bazı bölümleri mevcut Contrato'yu herhangi bir şekilde yorumlayamaz, çünkü bu Contrato'yu iki taraflı bir feragat olarak yorumlayamaz, ancak sonraki anlarda iki farklı seçeneğin yasaklanması gibi işlev görmez.

17. BİLDİRİMLER
Bugün, sunum motivasyonu ile giriş yaptığınıza dair bildirimde bulunmanız gerekir, bu da sizin için acil bir durum olarak kabul edilir ve acilen acil bir sosyal yardım toplantısına katılmanıza yardımcı olur.

18. TUTULOS
Ortam başlıkları, dersi kolaylaştırmak için tanıtılabilir ve sunumun yorumlanmasını etkilemez.

19. BAĞIMSIZLIK DE LAS CLÁUSULAS
Diğer yetkili yargı yetkisine sahip yargı yetkisine sahip olduğunuz durumlarda, kontrat koşulunu (veya bir koşulun diğer tarafını) geçersiz, yasa dışı veya çıkarılamaz, bu koşulu veya diğer koşulu göz önünde bulundurursanız, Denizin gerekli olduğu bir ortamda, Kontrato'nun resmi bir parçası yok, ve geçerlilik ve koşullar sizin tarafınızdan etkilenmeyecek şekilde gerçekleştirilebilir.

20. LEY UYGULANABİLİR
Sözleşme, İspanya mahkemelerine uygun olarak yorumlanır ve Sözleşme taraflarından türetilen uyuşmazlıkların çözümlenmesinin etkileri bazen İspanya mahkemelerinin münhasır yargı yetkisi olarak görülür.

21. HAVA OPERASYONLARININ TİPİ
Havalandırmanın Genel Koşulları elektronik işlemler veya internet gezileri için geçerli değildir. Web sayfaları, hava koşullarına uygun elektronik cihazları gerçekleştirmek için Comprador tarafından kullanılabilir.

İndir

1. TANIMLAR
“Şirket,”, Optimas OE Solutions Bağlantı Sistemleri Satış Ticaret Limited Şirketi “Alıcı”, Şirket tarafından mal ve hizmet dağıtım borusu, firma veya şirket anlamına gelmektedir. “Mallar”, Sözleşme yapım ihalesi yapılacak mallar, materyaller ve/veya diğer unsurlardan kaynaklanmaktadır. “Hizmetler”, sözleşmeden yola çıkılarak verilecek hizmetler anlamlandırılmaktadır. “Sözleşme”, işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının geçerli olduğu, Şirket ve Alıcı arasında akdedilmiş, Malların satışına ve satın alınmasına ve Hizmetlerin satın alınmasına ilişkin sözleşme hükümleridir.

2. KONU
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşulları, Şirket tarafından gerçekleştirilecek tüm Mal satışı ve Hizmet tedariki için geçerli olup, Şirket tarafından özel olarak yazılı olarak kabul edilmediği ve Sözleşmenin bir biriminin düzenlendiği öngörülen belirtilmediği sürece, Alıcının siparişinde veya yazışmalarda yahut herhangi bir yerde başka bir yerde bulunulan her nevi şart ve koşullar üzerinde hakim gelecek olup,
Düzeltme, her türlü şart veya taahhütler bu durumla ilgili olarak, istisnai şartlar dışında tutulmamakta veya itfa yapılmaktadır.

3. FİYAT BELİRLEME
Şirket tarafından verilen fiyat belirleme bir icap niteliğinde olup, Şirket, Alıcının siparişini kabul etmeden önceki herhangi bir zamanda belirtilen fiyatları geri çekme veya kullanma hakkını saklı tutar

4. FİYATLAR
4.1. Belirlenen fiyatların sabit Fiyatların belirtilmediği süre, Mallar veya Hizmetler için maliyetleri icap eden Ücretler, Şirket tarafından sevkiyat veya Hizmetlerin tedariki sırasında uygulanan fiyatlar Şirket aracılığıyla olacaktır, tahmin olarak verilen fiyatlar (herhangi bir kısıtlama olmaksızın) ham madde veya maliyetleri ve maliyetleri ve harcama kurlarındaki her nevi değişiklikler dahil olmak üzere,
Maliyetlerdeki artışa göre katarak dilediği zaman revize etme kararına sahip olacaktır -.
4.2. Mallar için belirlenmiş Tarifeler 'işletmede teslim' esasında olup, Katma Değer Vergisini ve herhangi bir Devlet/Hükümet veya diğer yönetim tarafından Mallara veya Hizmetlere tarh edilen diğer müşteri vergilerini veya vergileri içermemektedir.

5. ÖDEME KOŞULLARI
5.1. Taraflar arasında aksi yönde yazılı olarak mutabık olunmadığı Süre, Alıcı, Malların satış fiyatını faturada belirlendiği üzere ABD Doları veya Euro üzerinden yükümlü olacaktır. ödeme tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası tarafından tatbik edilen satış kuru esas işletmesi Türk Lirasına çevrilecektir. Fatura ödemeleri, aksi yönü yazılı olarak mutabık olunmadığı sürece, hiçbir kesinti veya mahsup olmaksızın, fatura gönderilmesi 30 gün içinde olacaktır.
5.2. Alıcıya ulaştığı her nevi geleceğin vadesinin uzatılması herhangi bir zamanda değiştirilebilecek veya geri alınabilecektir.
5.3. Alıcının, faturanın toplam meblağını 30 günlük bir süre içinde ödemeyememesi halinde, Şirket, ödenmemiş bakiye üzerinde ABD Doları büyüklüğü %1 oranı veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınınca cevaz verilen daha yüksek bir faiz oranı oranında temerrüt faizi alma hakkına sahip olacaktır.
5.4. Şirket tarafından hedeflenen, 8 gün içerisinde itiraz edilmeyen faturalar kabul edilecek.
5.5. Ödeme nazarında, Alıcının kredibilitesinin teslimattan önce bozulacak olması halinde, Şirketin, teslimattan önceki bedelin tümünün veya bir ödeme bedelini veya ödeme için Alıcı tarafından Şirket için kabul edebileceği bir emanete sahip bir teminat muhafazasını gerekli görebilecektir.

6. TESLİMAT
6.1. Herhangi bir fiyat teklifi veya kabul hizmeti veya herhangi bir başka yerde belirtilmekte olan teslimat veya ifa süreleri sadece yaklaşık olmakla birlikte, hiçbir akdi geçerliliğe sahip olmayıp, teslimat zamanında bildirimde bulunmasuretiyle gerçekleştirilmeyecektir. Şirket, onu ne şekilde doğarsa doğsun, teslimattaki hiçbir gecikme ile ilgili olarak Alıcıya karşı hiçbir mesuliyet altında olmayacak.
6.2. Alıcının Malları iade etmesi veya Malların Sözleşme süresinin herhangi bir teslimatını kabul edememesi durumunda Şirket, bu tür Malları kendi tercihi sonucunda, Alıcıya fatura verme ve teslim etme ve o sırada teslim etmeyen Mallara ilişkin bakiyeyi Alıcıya fatura verme veya Sözleşme kapsamındaki ileriki teslimatları alma veya iptal etme sahip olacaktır. Şirket, Alıcının
geri çevirdiği veya kabul edemediği her nevi Malları, ilgili riskleri Alıcıya ait olacak şekilde depolamaya istekli olacak ve Alıcı, bedeli faturane ilaveten bu tür tüm depolama giderlerini veya bahse konuyu geri çevirme veya teslim alamama sonucu girilen her nevi ilave giderleri veya nakliye ücretini ödeyecektir. Şirket, bedelin muaccel hale geldiği tarihi müteakip 3 ay sonunda, Malları kendisince belirlenebilecek şekilde elden çıkarma kararına sahip olacaktır.
6.3. Aksi belirtilmediği sürece teslimat, gemi Alıcıya Malların teslim alınmak üzere hazır bulunduğu yönünde bildirimde bulunmana müteakiben Malların teslim edilmiş olduğu ve Mallara ilişkin riskin Alıcıya geçmiş eklenecek
şekilde 'işletmede teslim' (fabrika teslimi) esasında olacaktır.
6.4. Malların CIF (Mal Bedeli+Sigorta+Navlun) veya FOB (Güvertede Teslim) yahut herhangi bir diğer uluslararası ticaret terimleri esasıyla satıldığı her durumda, bahse konu açıklamalarının en güncel Incoterms içindeki yer alan anlamı, Incoterms'in herhangi bir boyutu işbu Genel Çalışma Şartları ve Çiçeklerde yer alan diğer hükümlere aykırılık teşkil etmezse, işbu belgenin kapsamına özel olarak dahil edilmiş gibi geçerli olacaktır.
6.5. Aksi açıkça kabul edilmediği sürece, Şirket teslimatı bir veya daha fazla sayıda taksit halinde gerçekleştirebilecektir. Teslimatın taksitli olarak gerçekleştirildiği bölümler, her bir taksitte ayrı bir sözleşme şeklinde muameleye tabi tutulur.
6.6 Sözleşmenin birden fazla teslimatı kapsaması ve ödemede herhangi bir temerrüde düşülmesi halinde, Şirket, ödemeyi bekleyen tüm veya ileriki her nevi teslimatları yönlendirmek veya Alıcıya yazılı olmak üzere Sözleşmeyi bütünü olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır.

7. İHRACAT
Alıcı, Mallar ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin veya herhangi bir başka ülkedeki mevcut yerel ihracat ile ilgili kanunlarını açıkladığını beyan ve taahhüt etmektedir.

8. MÜLKİYET HAKKI
8.1. Mallar, suçlu, (a) Mallar ile ilgili olarak muaccel olan tüm alacakları ve (b) Şirket'in Alıcı'dan ne tür olursa olsun muaccel olan veya muaccel hale gelen diğer tüm alacaklarının tam olarak ödenmiş olduğu tarihe kadar kanuni ve intifa hakkı sahibi olarak bedenin tek ve mutlak devletlerinde kalacaklardır.
8.2. Bahse konu ödeme yapılana kadar Alıcı, Malları sadece gizli emanetçisi olarak ve emanetçi sıfatıyla zilyetliğinde bulunacak olup, Alıcı, Malları gizli malları olarak saptanabilmelerine olanak verecek bir şekilde depo verecektir.
8.3. Şirketin, yukarıdaki mülklere ait mülk sahiplerinin elinde bulunduğu her nevi Malların otomatik olarak yeniden zilyetliğine alma ve akabinde yeniden satma özelliğini saklı tutmakta olup, bu amacın üzerindeki Alıcı bu yaratmayla, gizli çalışanlarına ve araçlarına/vekillerine normal çalışma saatleri sırasında içerdikleri tüm tesislere veya herhangi bir gemiye araçlı veya araçsız olarak girmek üzere gayri kabili rücu bir hak ve izin bahşetmektedir. Söz konusu hak, Sözleşme'nin herhangi bir nedeni nedeniyle feshine gitmeye devam etmeye devam edecek olup, gizli olarak oluştuğu hiçbir şüpheye halel getirmemektedir.
8.4. Alıcı, Şirket tarafından bu yönde talepte bulunulmasına müteakiben otomatik olarak, suçluların kendi özelliklerine karşı sahip olabileceği, Malların tali satışından doğan tüm yoluna ve hak yoluna, ödeme tam olarak yerine getirilinceye değin Şirkete devir ve temlik etmeyi kabul etmektedir.
8.5. Đşbu 8.Maddenin yukarıda belirtilen diğer amaçlara kullanım, Alıcı Malları kendi ticari faaliyetinin olağan seyrinde kullanma eğilimine sahip olacaktır.

9.DEĞĐŞKENLĐKLER
Şirket, Sözleşmede belirtilmekte olan miktarın yüzdesi üzerinde fazlasına veya altına kadarki miktarla, herhangi bir teslimat ile ilgili akdi vergilerini yerine getirilen eklenecek olup, bu durumda Alıcı Tam olarak teslim edilmiş miktar için ödeme yapacaktır.

10. ALICININ ŞARTNAMESİ
Alıcı, her nevi ürünü veya hak talebini yahut herhangi bir başka şahsa, firmaya veya şirkete ait olan her nevi fikri mülkiyet haklarının yayılmalarını kapsayan, Alıcının Şartnamesinin gereklilikleri gereğince Mallar üzerinde veya Mallar üzerinde olması gereken her bir işletmenin kontrolünün doğrudan veya elden çıkarılması sonucu olarak muhafaza altına alınması Yahudi araştırmaları mesul hale geldiği tüm hak iddiaları, giderler, zararlar ve masraflar karşısında Şirketi tazmin edecek ve tazmin görevlilerini koruyacaklardır.

11. YÜKÜMLÜLÜK
11.1. Şirket, Alıcından Malların teslimatından itibaren 7 gün içinde yazılı bir hak talebi tesellüm olmayacağı sürece, teslim edilen Mallardaki görünür hiçbir ayıptan veya uygunsuzluktan ve/veya teslim edilen miktardaki hiçbir eksiklikten sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir eksiklik ile ilgili olarak soruşturma mesuliyetini kabul ettiği yönler, incelemek bu husustaki tek talimat bu tür eksikliği düzeltecektir.
11.2. Şirket, (işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının diğer maliyetlerine tabi olarak) doğumdan itibaren 12 aylıktan (veya yazılım durumunda 30 günlük) bir süre boyunca Malların malzeme ve içeriklerindeki esaslı aşınmışlardan ari ve esas itibariyle Malların imalatçısı tarafından elde edilen bilgilerin geçerli kılınması hükümlerini içermektedir.
11.3. Şirket, Hizmetleri makul ölçülerde beceri ve itina ile icra edilecektir.
11.4. Şirket, yazılımın hatları veya hatasız olarak çalışacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunulamaz.
11.5. 11.2 numaralı Maddede yer almakta olan taahhütler/garantiler yaşlanmayı ve yıpranmayı kapsamakta olup, amaç dışı kullanım veya kötü amaçlı kullanım, ihmale, kazaya, hasara, yanlış depolamaya, yanlış kuruluma veya bakıma maruz kalma Mallar için geçersiz olmayacaktır.
11.6 11.4 ve 11.5 sayılı Maddelere tabi olarak, Malların 11.2 sayılı Maddede yer alan taahhütler/garantiler ile kısıtlamalar içinde korunma halinde Şirket; kendi tercihi bahse konu Malları ücretsiz olarak değiştirecek veya onaracak yahut korsan gemisi bu yönde bir talepte bulunduğunda Alıcının, maliyeti Alıcıya ait olmak üzere ayıplı Malları veya bahse konu Malların ayıplı bir kısmı Şirkete iade edilecek olmasıyla bahse konu Malların bedelini geri ödemektir. Alıcının, gizli 11.2 kapsamındaki Madde kapsamındaki taahhütleri/garantileri özelliklerine ilişkin münhasır bakım yolu saklama, değiştirme veya bedelini geri ödeme (her durumda gizli tercihi doğrultusunda) içerecektir. Alıcı, soruşturma talebi üzerine münhasıran ve doğrudan Malların imalatçısına karşı yasal işlemi başlatacaktır. Her nevi onarılmış veya büyüme Mallar, 12 aylık sürenin sona ermemiş kısmı boyunca işbu bileşenlerin esasında garanti kapsamında olacaktır.
11.7 Onarıma veya Malların değiştirilmesine halel getirmeksizin, Şirketin Alıcıya karşı olan, ister haksız fiilden (çalışanlarının, mümessillerinin ve alt yüklenicilerinin yasal yükümlülüğü ihmallerii veya kasten ihlallerii dahil olmak üzere), akdin ihlalinden (Şirketin ihmali veya yasal yükümlülüklerini kasten , ihlali dahil olmak üzere), gerçeğe aykırı beyandan, istirdattan yahut sair şekildeki azami toplam mesuliyeti (çalışanlarının, aracılarının/vekillerinin ve alt yüklenicilerinin eylemlerine veya ihmallerine ilişkin her nevi mesuliyet dahil olmak üzere) hiçbir durumda, bahse konu mesuliyete sebebiyet veren ilgili Malların, Alıcıya fatura edilen net bedel ile tespit edilen maliyetinin %100’sini veya ilgili Hizmetlerin %100’sini aşmayacaktır.
11.8. Şirket, her durumda ister doğrudan, yönlendirme ister gitme bağlı olsun Alıcıya karşı kar kaybı, iş kaybı veya şerefiyenin/firma görevlilerinin tüketilmesi veya yahut bahse konu kayıp veya hak talebi göre gördüğü yahut tüketici tasavvurunda olsun veya olmasın ve akdin verilerinden, yasal fiilden (ihmal) ve yasal yükümlülüklerin düzenlemeleri de dahil olmak üzere), tazminattan veya sair şekilde doğsun veya bunların talimatları oluşursa, Sözleşmeden veya Sözleşme ile bağlantılı olarak doğan her ne türden olursa olsun, hiçbir sonuca bağlı/dolaylı tazminattan sorumlu olmayacaktır.
11.9. Đşbu 11.Maddede veya Sözleşmenin başka bir yerinde bir yerde yer alan hiçbir husus, suç (a) ihlallerinin nedenlerine göre ölüm veya korunma yaralanmalarından dolayı olan veya (b) Şirket için kendi mesuliyetini hariç tutmanın veya hariç tutmanın hukuka aykırı olacağı her nevi hakkında açıklaman nedeniyle olan veya (c) dolandırıcılıktan veya hileli yanlış beyandan dolayı olan mesuliyetini hariç tutmakta veya sınırlandırmamaktadır.

12. İZİNLER VE ONAYLAR
12.1. Sözleşme, sözleşmenin ifası için gerekli olan tüm izinlerin veya onayların (Alıcı tarafından Malların ithal edilmesi için gerekli olanlar hariçki) alınması Alıcının bu doğrultuda gerekli tüm formları ve belgeleri imza veren ve istediği takdirde Şirkete benzer yardımları temin etmesi gerektiğine bağlıdır.
12.2. Alıcı, Malların kendisi tarafından ithal edilmesi için gerekli her nevi izni veya onayı ilgili masrafı kendisine ait olacak şekilde alacak ve gerekli olması veya bu nakliye talep edilmesi halinde bahse konu her nevi iznin veya onayın kanıtını talep üzerine Şirkete ibraz sorumluluğundadır.

13. ALICININ MALĐKĐ OLDUĞU MALZEMELER
Alıcının maliki olduğu ancak gizli zilyetliğinde bulunan malzemelerin yükümlülükleri hakkı ve kayıp riski Alıcıda olmaya devam edecektir. Şirket, yalnızca gizli ihmali önlemlerin alınmadığı süre boyunca, Şirket tarafından depolanan Alıcının maliki olduğu malzemelerin her nevi kaybından veya harcamalarından dolayı sorumlu olmayacaktır. Şirket tarafından bu tür kaybın veya giderlerin ödenmesi, her iki durumdaki da hurda değeri düşüldükten sonra, Alıcının maliki olduğu maliyetler doğrudan üretim maliyeti (Alıcı veya Alıcının bağlı olarak tarafından imal edilmesi halinde) veya değiştirme maliyeti (üçüncü bir tüm satın alınmış olması halinde) ile kapsamı Alıcı, kendi malzemelerini sadece gizli ihmalinin nedeniyet vermediği bilcümle kayıp ve hasarlara karşı sigortalamaktan sorumlu olacaktır. Şirket, Alıcının maliki olduğu ürünlerdeki, herhangi bir mücbir sebep halinin (aşağıdaki 14.2 sayılı Maddede tanımlanmakta olduğu üzere) sebebiyet verdiği kayıplardan veya hasardan dolayı hiçbir mesuliyet üstlenmemektedir.

14. KESİN DELİL
Taraflarca işbu belge kapsamında üretilecek her nevi alınmışlar/makbuzlar ve faturalar dahil olmak üzere, akıntıları arasında her nevi iletişimler ve bildirimler, her nevi raporları, faks iletileri ve de korsan kayıtları ve belgeleri, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri'nun 287.Maddesinin temizlik görevlileri Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecek.

15. MÜCBİR SEBEP
15.1. Şirket, Alıcıya karşı, Malların veya Hizmetlerin tedarikinin Şirket tarafından herhangi bir mücbir sebep hali etkisinin engellenmesi, aksatılması veya geciktirilmesinin doğrudan veya daraltılması sonucu olarak Alıcının götürebileceği hiçbir kayıp veya zarardan mesul olmayacaktır.
15.2. Đşbu Madde kapsamındaki 'mücbir sebep hali', her nevi doğal afetler, isyanlar, grevler, lokavtlar, sendika-işveren veya işçi-işveren mikropları, kazalar, tesis veya fabrika arızaları, yangınlar, satıcı, işçi, malzeme veya nakliye bulmadaki zorluklar veya her ne Nitelikleri ne olursa olsun, sınırlamaların kontrolünün dışında, Malların veya buralarda da ham yollarla ilgili olağan iletim kaynağının ele alınmasına yahut Malların kontrolünden normal imkan ve yöntemlerle imal edildiğinde Yahudi Malların gemisinin normal teslimat rotası veya yöntemleriyle teslimatına tesir eden diğer özelliklerden doğar.

16. FESİH
Alıcının alacaklılarıyla anlaşmaya gitmesi veya iflas talebinin gösterilmesi yahut alacaklılarıyla birleşmesi veya Alıcıya karşı bir ihtiyari haciz emri verilmesi veya (şirket olarak) tasfiye kararının alınması veya Mahkeme Alıcının tasfiyesine karar vermesi (şirketlerin birleşmesi veya yeniden yapılandırılma amaçlarının gerçekleşmesi dışında) yahut Alıcının biri veya işletmesine bir tasfiye memurunun, kayyumun veya idareci kayyumun tayin edilmesi yahut Mahkemeye veya bir alacaklıya bir tasfiye memuru, idareci veya kayyum tayin etme hakkı veren veya Mahkemeye infisah emrine hükmetme hakkı veren koşulların ortaya çıkması yahut Alıcının borç sonucuna benzer bir eyleme çıkması veya benzer bir eyleme maruz kalması veya Şirket ile Alıcı arasında akdedilmiş işbu veya herhangi bir diğer sözleşmenin bir parçasını herhangi bir şekilde ulaştırmasında halinde, Şirket, transit halindeki / sevk etmekte olan her nevi Malları durdurabilecek ve ileriki teslimatları götüren al Mümkün ve Alıcıya yazılı bildirimde bulunması halinde, 5.3 sayılı Maddenin hükümlerine ve mevcut hak talebine halel getirmeksizin Sözleşmeyi kendiliğinden fesih güvencesidir.

17. FERAGAT
Sözleşmenin taraflarından herhangi biri, Sözleşmenin bahşettiği haklardan herhangi birini tatbik veya icra etmemesi herhangi bir haktan feragat olarak eklenmeyecek veya bahse konu hakkın herhangi bir zamanda veya sonraki zamanlarda tatbikini veya icrasını engelleme daha fazla işlemeyecektir.

18. BİLDİRİMLER
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşulları kapsamında tebliğ edilmesi gereken her nevi bildirim, ilgili kullanıcı ticaret masrafları veya bilinen son satış hitaben sınıfı ödenmiş birinci sınıf posta veya faks belgeleri muhafaza halindene uygun olarak tebliğ edilmiş eklenecektir.

19. BAŞLIKLAR
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının ilkelerine sadece başvuru kolaylığı sağlamak amacıyla yer saklanmış olup, bahse konu başlıkları işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının yorumuna teşhir etmeyeceklerdir.

20. BÖLÜNEBĐLĐRLĐK
Sözleşmenin herhangi bir Maddesinin (veya herhangi bir Maddenin bir parçasının) herhangi bir mahkeme veya yargı yetkisine sahip diğer yönetim tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya icra mevkiinden yoksun olarak tespit edilmesi halinde bahse Maddenin veya Maddenin sınırlandırılması, gerekli olduğu ölçüde, Sözleşmenin bir parçası teşkil etmediği eklenecek olup, diğer Maddelerin geçerliliği ve icra mevkii bu salonları tesir görmeyecektir.

21. UYGULANACAK HUKUK
Đşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti'nin işbu sözleşmesinin akdedildiği tarih itibariyle geçerli ve kalıcı olan kanunlarınca idarenin sorumluluğundadır. Đşbu Sözleşme ve işbu sözleşme kapsamındaki sevkiyatlar ile ilgili her nevi uyuşmazlık, Đstanbul Mahkemelerinin ve Đcra Dairelerinin/Müdürlüklerinin yargı yetkisinde olacaktır.

22. SATIŞ ĐŞLEMĐ TĐPĐ
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşulları elektronik işlemler veya internet işlemleri için geçerli değildir.Alıcı tarafından elektronik siparişlere girmek üzere kullanılan web sitelerinde, kendilerine özgü genel çalışma şartlarını ve açıklamalarını içerirler.

İndir

1. TANIMLAR
"Şirket", Optimas OE Solutions Limited veya bu belgenin ön yüzünde tanımlanan Optimas kuruluşu anlamına gelir.
“Alıcı”, Şirket'in mal veya hizmet tedarik edeceği kişi, firma veya şirketi ifade eder. "Mallar", Sözleşme uyarınca tedarik edilecek mallar, malzemeler ve/veya diğer kalemler ve Hizmetler anlamına gelir. “Hizmetler”, Sözleşme uyarınca sağlanacak hizmetler anlamına gelir. "Sözleşme", Şirket ile Alıcı arasında yapılan ve bu Koşulların geçerli olduğu Malların alım satımı ve Hizmetlerin tedarikine ilişkin sözleşme anlamına gelir.

2. KAPSAM
Bu Koşullar, Şirket tarafından yapılan tüm Mal satışları ve Hizmet tedarikleri için geçerlidir ve Şirket tarafından özellikle yazılı olarak kabul edilmedikçe ve Sözleşmenin bir parçasını oluşturduğu ifade edilmedikçe, Alıcının siparişinde veya yazışmalarında veya başka bir yerde atıfta bulunulan tüm şart veya koşulların yerine geçer. Sözleşme ve aksine herhangi bir koşul veya hüküm işbu vesile ile hariç tutulur veya ortadan kaldırılır.

3. TEKLİF
Şirket tarafından yapılan fiyat teklifi bir teklif teşkil etmez ve Şirket, Alıcının siparişini kabul etmesinden önce herhangi bir zamanda aynı teklifi geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

4. FİYATLAR
4.1. Teklif edilen fiyatların sabit olduğu belirtilmedikçe, Mallar veya Hizmetler için ödenecek fiyatlar, Şirket tarafından Hizmetlerin sevkıyatı veya tedariki sırasında uygulanan fiyatlar olacaktır, böylece Şirket herhangi bir zamanda teklif edilen fiyatları revize etme hakkına sahip olacaktır. Hammadde veya işçilik maliyetleri dahil (sınırlama olmaksızın) maliyet artışlarını ve döviz kurlarındaki herhangi bir değişikliği dikkate alın.
4.2. Mallar için verilen fiyatlar "fabrika teslimi"dir ve Katma Değer Vergisi ile herhangi bir Hükümet veya başka bir makam tarafından Mallara veya Hizmetlere tahakkuk ettirilen diğer harç veya vergiler hariçtir.

5. ÖDEME ŞARTLARI
5.1. Aşağıdaki Koşul 5.5'e tabi olarak, faturaların ödenmesi, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde herhangi bir kesinti olmaksızın tam olarak yapılacak veya mahsup edilecektir.
5.2. Alıcıya tanınan herhangi bir kredi uzatması herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir.
5.3. Şirket, yasaya uygun olarak geç ödemeler için faiz talep edebilir ve ayrıca geç ödemelerin tahsil edilmesi için yapılan tüm makul masrafları Alıcıdan geri alabilir.
5.4. Şirket'in görüşüne göre, Alıcı'nın kredi değerliliği teslimattan önce bozulmuşsa, Şirket, teslimattan önce bedelin tamamının veya bir kısmının ödenmesini veya Alıcı tarafından Şirket tarafından kabul edilebilir bir biçimde ödenmesi için teminat verilmesini talep edebilir. .
5.5. Alıcının Birleşik Krallık dışında ikamet ettiği her durumda ve aksi kararlaştırılmadıkça, Malların fiyatı, Şirketin kabulünün alınmasından hemen sonra Alıcı tarafından Şirket lehine kurulan Şirketi tatmin edici gayri kabili rücu bir akreditif ile teminat altına alınacaktır ve Şirket için kabul edilebilir bir Birleşik Krallık bankası tarafından onaylanmıştır. Akreditif, Alıcı tarafından ödenecek her türlü vergi ve harç dahil Sözleşme bedeli için olacak ve Şirket tarafından belirlenen süre boyunca geçerli olacaktır. Şirket, kendisi tarafından belirtilen belgelerin söz konusu Birleşik Krallık bankasına sunulması üzerine ödeme alma hakkına sahip olacaktır.

6. TESLİMAT
6.1. Herhangi bir fiyat teklifinde veya kabul formunda veya başka bir yerde belirtilen teslimat veya ifa tarihleri yalnızca yaklaşıktır ve herhangi bir sözleşme etkisi taşımaz ve teslimat zamanı, bildirim yoluyla kesin olarak belirlenmeyecektir. Şirket, nasıl olursa olsun teslimatta herhangi bir gecikme ile ilgili olarak Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır.
6.2. Alıcının Sözleşmeye uygun olarak Malların herhangi bir teslimatını iade etmesi veya kabul etmemesi durumunda, Şirket kendi tercihine göre söz konusu Mallar için Alıcıya fatura kesme ve Malların bakiyesini teslim edip Alıcıya fatura etme hakkına sahip olacaktır. teslim edilmemiş kalan veya Sözleşme kapsamındaki diğer teslimatları askıya almak veya iptal etmek. Şirket, Riski Alıcıya ait olmak üzere, Alıcının reddettiği veya kabul etmediği tüm Malları depolama hakkına sahip olacaktır ve Alıcı, fatura fiyatına ek olarak bu depolamanın tüm masraflarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüm ek masrafları veya nakliye masraflarını ödeyecektir. böyle bir ret veya başarısızlık. Şirket, fiyatın ödenebilir hale geldiği tarihten itibaren 3 ayın sona ermesinden sonra Malları Şirketin belirleyeceği şekilde elden çıkarma hakkına sahip olacaktır.
6.3. Aksi belirtilmedikçe teslimat "fabrika teslimi" olacaktır, böylece Şirket'in Malların teslim alınabileceğini bildirmesi üzerine Mallar teslim edilmiş ve buradaki risk Alıcı'ya geçmiş kabul edilecektir.
6.4. Malların CIF veya FOB olarak satıldığı veya başka herhangi bir uluslararası ticari terime dayalı olarak satıldığı herhangi bir durumda, en son Incoterms'de yer alan bu tür terimlerin anlamı, burada açıkça belirtilmiş gibi uygulanacaktır, ancak bunların herhangi bir kısmı herhangi bir şekilde tutarsız olabilir. bu Koşullarda yer alan hükümlerden.
6.5. Herhangi bir Malın FOB satışı durumunda, Şirketin Alıcıya 1979 tarihli Malların Satışı Yasasının 32(3) bölümünde belirtilen bildirimi verme yükümlülüğü olmayacaktır.
6.6. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Şirket teslimatı bir veya daha fazla taksitte gerçekleştirebilir. Teslimatın taksitler halinde gerçekleştirildiği durumlarda, her taksit ayrı bir sözleşme olarak ele alınacaktır.
6.7. Sözleşme birden fazla teslimatı içeriyorsa ve ödemede herhangi bir temerrüde düşerse, Şirket ödeme bekleyen tüm teslimatları veya diğer teslimatları askıya alma veya Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır.

7. İHRACAT
Alıcı, Mallarla ilgili olarak ABD, AB veya diğer geçerli yerel ülke ihracatla ilgili yasalarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

8. BAŞLIK
Malların mülkiyeti, teslimatla birlikte Alıcıya geçecektir.

9. ÇEŞİTLER
Miktar, Sözleşmede belirtilen miktardan en fazla yüzde on daha fazla veya daha az olsa bile Şirket, herhangi bir teslimatla ilgili olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilecektir ve böyle bir durumda Alıcı, teslim edilen fiili miktar için ödeme yapacaktır.

10. ALICI TARAFINDAN YAPILAN ÖZELLİKLER
Alıcı, üzerinde veya üzerinde yapılması gereken herhangi bir işin yapılması nedeniyle Şirket'in maruz kaldığı veya doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulabileceği her türlü talep, masraf, zarar ve masraflara karşı Şirketi tazmin edecek ve tazmin etmeye devam edecektir. Malları, başka bir kişi, firma veya şirkete verilmiş herhangi bir fikri mülkiyet hakkının herhangi bir ihlali veya iddiası veya ihlali dahil olmak üzere, Alıcının spesifikasyonlarının gerekliliklerine uygun olarak.

11. SORUMLULUK
11.1. Şirket, Malların tesliminden sonraki 7 gün içinde Alıcıdan Şirket tarafından yazılı bir talep alınmadığı sürece, görünür kusurlardan veya uygunsuzluklardan ve/veya teslim edilen miktardaki herhangi bir eksiklikten sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir eksikliğin sorumluluğunun Şirket tarafından kabul edildiği durumlarda, Şirketin tek yükümlülüğü bu eksikliği gidermek olacaktır.
11.2. Şirket (bu Koşulların diğer hükümlerine tabi olarak), teslimattan itibaren 12 aylık (veya yazılım söz konusu olduğunda 30 günlük) bir süre boyunca Malların malzeme ve işçilik açısından maddi kusurlardan ari olacağını garanti eder ve maddi olarak Malların üreticisi tarafından sağlanan spesifikasyonlara uygun olarak.
11.3. Şirket, Hizmetleri makul beceri ve dikkatle yerine getirecektir.
11.4. Şirket, yazılımların kesintisiz veya hatasız çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
11.5. Koşul 11.2'deki garantiler aşınma ve yıpranmayı kapsamaz ve yanlış kullanım veya kötüye kullanım, ihmal, kaza, hasar, uygun olmayan depolama, yanlış kurulum veya bakıma maruz kalmış Mallar için geçerli olmayacaktır.
11.6 Koşullar 11.4 ve 11.5'e tabi olarak, Mallar Koşul 11.2'deki garantilere uymuyorsa, Şirket kendi tercihine göre söz konusu Malları ücretsiz olarak değiştirir veya onarır veya Şirketin talep etmesi halinde söz konusu Malların fiyatını iade eder: Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malları veya Malların kusurlu olan kısmını Şirkete iade edecektir. Onarılan veya değiştirilen tüm Mallar, 12 aylık sürenin süresi dolmamış kısmı için bu şartlara göre garanti edilecektir.
11.7 Koşul 11.6'ya halel getirmeksizin, Şirketin Alıcıya karşı azami toplam yükümlülüğü (çalışanlarının, temsilcilerinin ve taşeronlarının eylemleri veya ihmallerine ilişkin her türlü sorumluluk dahil), haksız fiil (ihmal veya yasal yükümlülüğün ihlali dahil), sözleşme ihlali nedeniyle Alıcıya karşı (Şirketin kasıtlı, inkar edici ihlali dahil), tazminat, yanlış beyan, iade veya başka hiçbir koşulda: (a) herhangi bir 12 aylık dönemde 100.000 £ veya (b) ilgili Malların maliyetinin 100%'sini aşmayacaktır. Alıcıya fatura edilen net fiyat tarafından belirlenen şekilde bu tür bir yükümlülüğe yol açmayacaktır.
11.8. Şirket, doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak her durumda kar kaybından, iş kaybından veya itibarın tükenmesinden veya aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (neden olursa olsun) herhangi bir dolaylı tazminat talebinden Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. Sözleşmenin ihlali, haksız fiil (ihmal ve yasal yükümlülüğün ihlali dahil), tazminat veya başka bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bu tür bir kayıp veya iddianın öngörülebilir veya tarafların tasavvurunda olup olmadığı.
11.9. Yukarıdakilere tabi olarak, yasa, genel hukuk veya başka bir şekilde ifade edilen veya ima edilen tüm koşullar, garantiler, beyanlar ve diğer şartlar (1979 tarihli Mal Satış Yasası'nın 12. bölümü ve Mal ve Hizmet Tedarik Yasası'nın 2. bölümü tarafından ima edilen koşullar hariç) 1982), yasaların izin verdiği ölçüde, burada hariç tutulmuştur.
11.10. Bu Koşul 11'deki veya Sözleşmedeki başka hiçbir şey, Şirketin (a) Şirketin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; veya (b) Şirketin sorumluluğunu hariç tutmasının veya hariç tutmaya teşebbüs etmesinin yasa dışı olacağı herhangi bir konu için; veya (c) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için.

12. LİSANSLAR VE ONAYLAR
12.1. Sözleşme, (Malların Alıcı tarafından ithal edilmesi hariç) ifası için gerekli tüm ruhsatların veya onayların alınmasına bağlıdır; bununla bağlantılı olarak Alıcı, tüm bu tür formları ve belgeleri imzalar ve Şirkete şu şekilde başka yardımda bulunur: gerekli olabilir.
12.2. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malların Alıcı tarafından ithal edilmesi için gerekli olan herhangi bir lisans veya izni alacak ve gerekirse veya çok gerekliyse, talep üzerine Şirkete bunun kanıtını sunacaktır.

13. ALICIYA AİT MALZEMELER
Şirketin mülkiyetinde bulunan Alıcıya ait malzemelerin mülkiyeti ve kayıp riski Alıcıya ait olacaktır. Şirket, yalnızca Şirketin ihmalinden kaynaklanmadıkça, Şirket tarafından depolanan Alıcının sahip olduğu materyallerdeki herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Söz konusu kayıp veya hasar için Şirket tarafından yapılacak ödeme, Alıcının sahip olduğu malzemelerin doğrudan üretim maliyeti (eğer Alıcı veya bağlı şirketleri tarafından üretilmişse) veya değiştirme maliyeti (üçüncü bir şahıstan satın alınmışsa) ile sınırlı olacaktır. , her iki durumda da kurtarma değerinden daha az. Alıcı, malzemelerini yalnızca Şirketin ihmalinden kaynaklanmayan tüm kayıp veya hasarlara karşı sigortalamaktan sorumlu olacaktır. Şirket, herhangi bir mücbir sebep durumundan (aşağıda Koşul 14.2'de tanımlandığı gibi) Alıcının sahip olduğu malzemelerdeki kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

14. MÜCBİR SEBEP
14.1. Şirket, Mal veya Hizmet'in Şirket tarafından tedarikinin herhangi bir mücbir sebeple engellenmesi, engellenmesi veya geciktirilmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak Alıcı'nın uğrayabileceği hiçbir kayıp veya zarardan Alıcı'ya karşı sorumlu olmayacaktır. durumlar.
14.2. Bu Koşulda "mücbir sebep halleri", herhangi bir doğal afet, isyan, grev, lokavt, ticaret anlaşmazlığı veya iş gücü karışıklıkları, kaza, tesis veya makinelerin bozulması, yangın, sel, işçi, malzeme veya ulaşım zorluğu veya Şirketin olağan tedarik kaynağı tarafından Malların veya bunlara ilişkin hammaddelerin sağlanmasını veya Malların Şirketin normal araçlarıyla üretilmesini veya Malların Şirketin normal rotası veya teslimat aracı.

15. FESİH 
Alıcının bir sözleşme yapması veya iflas etmesi veya alacaklıları ile ittifak yapması veya kendisine karşı bir teslim alma emri verilmesi veya (şirket olarak) bir karar vermesi veya Mahkemenin Alıcının yaralanmasına karar vermesi durumunda (birleştirme veya yeniden oluşturma amacı dışında) veya Alıcının herhangi bir malvarlığı veya taahhüdüne bir kayyum, yönetici veya idari kayyum atanırsa veya Mahkemeye veya bir alacaklıya bir kayyım, yönetici atama yetkisi veren koşullar ortaya çıkarsa veya yönetici veya Mahkemeye tasfiye emri verme yetkisi veren veya Alıcının borcu nedeniyle benzer herhangi bir işlem yapması veya buna maruz kalması veya bu veya Şirket ile Alıcı arasındaki diğer herhangi bir sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal etmesi durumunda, Şirket herhangi bir Malın taşınmasını durdurabilir ve daha fazla teslimatı askıya alabilir ve Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme hükümlerine halel getirmeksizin Sözleşmeyi derhal feshedebilir. iyon 5.3 ve mevcut iddiaya.

16. FERAGAT
Sözleşmenin taraflarından herhangi birinin Sözleşme tarafından verilen herhangi bir hakkı kullanmaması veya uygulamaması, bu tür haklardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya bundan sonraki herhangi bir zamanda veya zamanlarda bunların kullanılmasını veya uygulanmasını engelleyecek şekilde işlem görmeyecektir. .

17. BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme uyarınca yazılı olarak verilmesi gereken herhangi bir bildirim, ilgilinin ana iş yeri veya bilinen son adresine ön ödemeli birinci sınıf posta veya taahhütlü teslimat ile gönderilmesi halinde usulüne uygun olarak yapılmış kabul edilecektir.

18. BAŞLIKLAR
Bu Koşullardan herhangi birine ilişkin başlıklar, yalnızca referansı kolaylaştırmak için dahil edilmiştir ve bunların yapısını etkilemeyecektir.

19. AYRILMA
Sözleşmenin herhangi bir Koşulunun (veya herhangi bir Koşulun bir kısmının) herhangi bir mahkeme veya yetkili yargı yetkisine sahip başka bir makam tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu Koşul veya kısmi Koşul, gerektiği ölçüde, oluşmamış olarak kabul edilecektir. Sözleşmenin bir parçası ve diğer Koşulların geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

20. UYGULANACAK HUKUK
Sözleşme, İngiltere yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacak ve yorumlanacak ve Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı herhangi bir ihtilafın çözümü amacıyla taraflar, işbu vesile ile kendilerini İngiliz Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim edeceklerdir.

İndir

Asya Pasifik

1. TANIMLAR
"Şirket", Optimas (Suzhou) Trading Co., Ltd. veya bu belgenin ön yüzünde tanımlanan Optimas kuruluşu anlamına gelir.
“公司”指安普达(苏州)贸易有限公司或本文件另行指明的安普达实体.
“Alıcı”, Şirket'in mal veya hizmet tedarik edeceği kişi, firma veya şirketi ifade eder.
“买方”指公司向其供应货物和提供服务的人、商行或公司。
"Mallar", Sözleşme uyarınca tedarik edilecek mallar, malzemeler ve/veya diğer kalemler anlamına gelir.
“货物”指根据合同供应的货物、材料及/或其他项目。
“Hizmetler”, Sözleşme uyarınca sağlanacak hizmetler anlamına gelir.
“服务” her zaman mükemmel bir seçimdir.
"Sözleşme", Şirket ile Alıcı arasında yapılan ve bu Koşulların geçerli olduğu Malların alım satımı ve Hizmetlerin tedarikine ilişkin sözleşme anlamına gelir.
“合同”指适用本条件的、公司与买方之间买卖货物和提供服务的合同。

2. KAPSAM
Bu Koşullar, Şirket tarafından yapılan tüm Mal satışları ve Hizmet tedarikleri için geçerlidir ve Şirket tarafından özellikle yazılı olarak kabul edilmedikçe ve Sözleşmenin bir parçasını oluşturduğu ifade edilmedikçe, Alıcının siparişinde veya yazışmalarında veya başka bir yerde atıfta bulunulan tüm şart veya koşulların yerine geçer. Sözleşme ve aksine herhangi bir koşul veya hüküm işbu vesile ile hariç tutulur veya ortadan kaldırılır.
本 条件 和 服务 公司 公司 的 的 的 提供 提供 提供 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 条款 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 一 一 一 一 一 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的规 定均在此排除或废止.

3. TEKLİF 报价
Şirket tarafından yapılan fiyat teklifi bir teklif teşkil etmez ve Şirket, Alıcının siparişini kabul etmesinden önce herhangi bir zamanda aynı teklifi geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
公司的报价不构成要约,且公司保留在公司接受买方订单前随时撤回或修改报价的权利.

4. FİYATLAR
4.1. Teklif edilen fiyatların sabit olduğu belirtilmedikçe, Mallar veya Hizmetler için ödenecek fiyatlar, Şirket tarafından Hizmetlerin sevkıyatı veya tedariki sırasında uygulanan fiyatlar olacaktır, böylece Şirket herhangi bir zamanda teklif edilen fiyatları revize etme hakkına sahip olacaktır. Hammadde veya işçilik maliyetleri dahil (sınırlama olmaksızın) maliyet artışlarını ve döviz kurlarındaki herhangi bir değişikliği dikkate alın.
除 报价 指明 固定 价 价 价 价 价格 价格 价格 价格 价格 提供 提供 随时 随时 随时 随时 随时 随时 随时 随时 随时 随时 随时 考虑 考虑 计入 计入 计入 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 限于 不 不 不 不 不 不 但 但 但或人工成本)的增 加及汇率的任何变化.
4.2. Mallar için verilen fiyatlar "fabrika teslimi"dir ve Katma Değer Vergisi ile herhangi bir Hükümet veya başka bir makam tarafından Mallara veya Hizmetlere tahakkuk ettirilen diğer harç veya vergiler hariçtir.
Daha fazla bilgi

5. ÖDEME ŞARTLARI
5.1. Aşağıdaki Koşul 5.5'e tabi olarak, faturaların ödenmesi, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde herhangi bir kesinti olmaksızın tam olarak yapılacak veya mahsup edilecektir.
在 遵守 下述 第 5.5 条 的 前提 , 发票 出票 日期 起 任何 任何 扣减 行 行 书面 书面 约定 约定 的 除外。 另 行 行 行 另 另 另 另 另 另 另 另 另 另 另 另 另 另
5.2. Alıcıya tanınan herhangi bir kredi uzatması herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir.
给予买方的任何信用展期可随时变更或撤回。
5.3. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Çin Kanununda öngörülen oranda faiz talep edebilir.
公司可自行决定按中国法律规定的利率索取利息.
5.4. Şirket'in görüşüne göre, Alıcı'nın kredi değerliliği teslimattan önce bozulmuşsa, Şirket, teslimattan önce bedelin tamamının veya bir kısmının ödenmesini veya Alıcı tarafından Şirket tarafından kabul edilebilir bir biçimde ödenmesi için teminat verilmesini talep edebilir. .
如果 公司 认为 恶化 的 的 可 可 要求 要求 支付 支付 支付 支付 价款 接受 接受 接受 的 的 的 形式 付款 保证 保证。 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 或 或 或
5.5. Alıcının Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) dışında ikamet ettiği herhangi bir durumda ve aksi kararlaştırılmadıkça, Malların fiyatı, Alıcı tarafından Şirket lehine kurulan Şirketi tatmin edici, gayrikabili rücu bir akreditif ile teminat altına alınacaktır. Şirketin kabulünün alınması ve Şirket tarafından kabul edilen bir banka tarafından teyit edilmesi. Akreditif, Alıcı tarafından ödenecek her türlü vergi ve harç dahil Sözleşme bedeli için olacak ve Şirket tarafından belirlenen süre boyunca geçerli olacaktır. Şirket, kendisi tarafından belirlenen belgelerin söz konusu bankaya ibraz edilmesi üzerine ödeme alma hakkına sahip olacaktır.
如果 买方 是 中国 境外 的 的 的 的 定外 定外 定外 定外 信 信 担保 担保 担保 担保 担保 担保 信 信 信 信 信 信 信 信 信 在 后 后 后 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 开立 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司公司 接受 为 合同 保兑 保兑 保兑。。 价格 价格 价格 期限 期限 期限 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上述 文据 文据 文据 文据 文据 文据 文据 文据 文据 文据 文据 文据.

6. TESLİMAT
6.1. Herhangi bir fiyat teklifi veya kabul formunda veya başka bir yerde belirtilen teslimat veya ifa tarihleri yalnızca yaklaşıktır ve Şirket için bağlayıcı olmayacaktır. Bu durumda Şirket'in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için yukarıda belirtilen tarihlerden sonra 10 iş günü mühlet verilecektir.
报价 或 确认 或 单 或 或 为 日期 为 为 为 为 约束力 约束力 约束力 有 十 十 十 十 作工天 作工天 其 其 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 条件 条件 条件 条件 条件 在 其 其 其 其 其 下。 义务 义务 义务 义务 义务 义务 义务 义务 义务 义务 义务
6.2. Alıcının Sözleşmeye uygun olarak Malların herhangi bir teslimatını iade etmesi veya kabul etmemesi durumunda, Şirket kendi tercihine göre söz konusu Mallar için Alıcıya fatura kesme ve Malların bakiyesini teslim edip Alıcıya fatura etme hakkına sahip olacaktır. teslim edilmemiş kalan veya Sözleşme kapsamındaki diğer teslimatları askıya almak veya iptal etmek. Şirket, Riski Alıcıya ait olmak üzere, Alıcının reddettiği veya kabul etmediği tüm Malları depolama hakkına sahip olacaktır ve Alıcı, fatura fiyatına ek olarak bu depolamanın tüm masraflarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüm ek masrafları veya nakliye masraflarını ödeyecektir. böyle bir ret veya başarısızlık. Şirket, bedelin ödenecek hale geldiği tarihten itibaren 3 aylık süre sonunda hak sahibi olacaktır.
Malları Şirketin belirleyeceği şekilde elden çıkarın.
如果 买方 交付 的 未 未 未 根据 货物 货物 货物 还 还 还 还 还 还 还 还 还 的 的 的 的 的 的 的 开具 开具 开具 开具 开具 开具 开具 取消 取消 取消 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者。 公司 有 任何 买方 买方 拒绝 拒绝 拒绝 拒绝 货物 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 等 等 等 等 等 接受 接受 接受 接受 接受 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的3 个月时以公司决定的方式处置货物.
6.3. Aksi belirtilmedikçe teslimat "fabrika teslimi" olacaktır, böylece Şirket'in Malların teslim alınabileceğini bildirmesi üzerine Mallar teslim edilmiş ve buradaki risk Alıcı'ya geçmiş kabul edilecektir.
除 另行 规定 外 , 应 为 为 可 货物 时 买方 通知 通知 应 被 其 其 其 风险 风险 风险 已 转移 买方。 且 且 且 且 且 且 且 且 且 公司 公司 公司 公司 公司 公司
6.4. Malların CIF veya FOB olarak satıldığı veya başka herhangi bir uluslararası ticari terime dayalı olarak satıldığı herhangi bir durumda, en son Incoterms'de yer alan bu tür terimlerin anlamı, burada açıkça belirtilmiş gibi uygulanacaktır, ancak bunların herhangi bir kısmı herhangi bir şekilde tutarsız olabilir. bu Koşullarda yer alan hükümlerden.
如果 货物 按 或 条款 条款 的 的 的 销售 销售 销售 销售 销售 销售 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 部分 部分 部分 部分 部分 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件除外.
6.5. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Şirket teslimatı bir veya daha fazla taksitte gerçekleştirebilir. Teslimatın taksitler halinde gerçekleştirildiği durumlarda, her taksit ayrı bir sözleşme olarak ele alınacaktır.
Daha Fazla Bilgi
6.6. Sözleşme birden fazla teslimatı içeriyorsa ve ödemede herhangi bir temerrüde düşerse, Şirket ödeme bekleyen tüm teslimatları veya diğer teslimatları askıya alma veya Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır.
如果 合同 涉及 任何 次 次 以上 支付 的 的 支付 支付 前 前 前 中止 交付 交付 交付 交付 交付 交付 交付 的 方式 方式 方式 方式 方式 方式 终止 终止 终止 终止 整个 整个 整个 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同。 的

7. İHRACAT
Alıcı, Mallarla ilgili olarak ABD, AB veya diğer geçerli yerel ülke ihracatla ilgili yasalarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder.
买方陈述并保证,就货物而言,其不会违反美国、欧盟或其他适用的当地国家有关出口的法 律。

8. TITLE 所有权 
Malların mülkiyeti, teslimatla birlikte Alıcıya geçecektir.
货物的所有权应当交付时转移至买方。.

9. DEĞİŞİKLİKLER
Miktar, Sözleşmede belirtilen miktardan en fazla yüzde on daha fazla veya daha az olsa bile Şirket, herhangi bir teslimatla ilgili olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilecektir ve böyle bir durumda Alıcı, teslim edilen fiili miktar için ödeme yapacaktır.
即使 数量 可能 超出 或 或 或 只要 不 不 不 不 不 百分之十 百分之十 已 已 已 履行 已 已 已 已 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 义务 义务 义务 义务 义务 合同 合同 合同 合同 合同 合同 买方 买方 买方 买方 买方 买方 情况 情况 情况 情况 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下应按实际交付数量付款.

10. ALICI TARAFINDAN ÖZELLİKLER
Alıcı, üzerinde veya üzerinde yapılması gereken herhangi bir işin yapılması nedeniyle Şirket'in maruz kaldığı veya doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulabileceği her türlü talep, masraf, zarar ve masraflara karşı Şirketi tazmin edecek ve tazmin etmeye devam edecektir. Malları, herhangi bir ihlal veya
başka bir kişiye, firmaya veya şirkete verilmiş herhangi bir fikri mülkiyet hakkı iddiası veya ihlali.
直接 或 货物 的 根据 根据 根据 买方 的 任何 任何 任何 而 而 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 发生 发生 发生 发生 发生 发生 发生 发生 索赔 索赔 索赔 索赔 索赔 索赔 索赔 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担 承担害赔偿和支出,买方应向公司作出补偿并使其持续获得补偿。

11. SORUMLULUK
11.1. Şirket, Malların tesliminden sonraki 7 gün içinde Alıcıdan Şirket tarafından yazılı bir talep alınmadığı sürece, görünür kusurlardan veya uygunsuzluklardan ve/veya teslim edilen miktardaki herhangi bir eksiklikten sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir eksikliğin sorumluluğunun Şirket tarafından kabul edildiği durumlarda, Şirketin tek yükümlülüğü bu eksikliği gidermek olacaktır.
公司 不 对 对 任何 可 可 见 见 见 见 在 在 在 在 在 书面 书面 书面 除外 除外 书面 书面 书面 书面 书面 书面 书面 书面 负责 负责 负责 负责 负责 义务 义务 义务 义务 义务 义务 义务 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅 仅.
11.2. Şirket (bu Koşulların diğer hükümlerine tabi olarak), teslimattan itibaren 12 aylık (veya yazılım söz konusu olduğunda 30 günlük) bir süre boyunca Malların malzeme ve işçilik açısından maddi kusurlardan ari olacağını garanti eder ve maddi olarak Malların üreticisi tarafından sağlanan spesifikasyonlara uygun olarak.
公司 保证 (在 遵守 遵守 下 下)))) 如 如 如 如 间 间 间 间 间 间 间 间 间 间 重大 重大 重大 重大 没有 制造商 制造商 制造商 制造商 制造商 制造商 制造商 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物şarkı sözleri.
11.3. Şirket, Hizmetleri makul beceri ve dikkatle yerine getirecektir.
公司应以合理的技能和谨慎履行服务.
11.4. Şirket, yazılımların kesintisiz veya hatasız çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
公司不保证软件不间断或无误运作.
11.5. Koşul 11.2'deki garantiler aşınma ve yıpranmayı kapsamaz ve yanlış kullanım veya kötüye kullanım, ihmal, kaza, hasar, uygun olmayan depolama, yanlış kurulum veya bakıma maruz kalmış Mallar için geçerli olmayacaktır.
11.2 Sürümü
11.6 Koşullar 11.4 ve 11.5'e tabi olarak, Mallar Koşul 11.2'deki garantilere uymuyorsa, Şirket kendi tercihine göre söz konusu Malları ücretsiz olarak değiştirir veya onarır veya Şirketin talep etmesi halinde söz konusu Malların fiyatını iade eder: Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malları veya Malların kusurlu olan kısmını Şirkete iade edecektir. Alıcının, Şirketin Koşul 11.2 kapsamındaki garantileri ihlaline yönelik münhasır telafisi, Şirketin onarım, değiştirme veya geri ödeme yükümlülüğü olacaktır (her durumda Şirketin seçimine bağlıdır). Onarılan veya değiştirilen tüm Mallar, 12 aylık sürenin süresi dolmamış kısmı için bu şartlara göre garanti edilecektir.
在 遵守 第 11.4 和 11.5 条 的 前提 下 , 货物 不 符合 该 或 该 该 该 或 或 或 或 或 或 的 的 的 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是公司 退 部分 货物 物 物 或 或 费用 费用 费用 费用 唯一 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 救济 唯一 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 由 由 由 由 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下修理或更换的任何货物 应按该等条款在 12 个月保证期中的剩余期限内获得保证。
11.7 Malların onarımına veya ikame Malların sağlanmasına halel getirmeksizin, Şirketin Alıcıya karşı azami toplam yükümlülüğü (çalışanlarının, temsilcilerinin ve taşeronlarının eylemleri veya ihmallerine ilişkin her türlü sorumluluk dahil) haksız fiilden (ihmal veya yasal yükümlülüğün ihlali dahil) ), sözleşmenin ihlali (Şirket tarafından kasıtlı, inkar edici ihlal dahil), yanlış beyan, iade veya başka türlü hiçbir koşulda söz konusu sorumluluğa yol açan ilgili Malların maliyetinin 100%'sini veya ilgili Hizmetlerin maliyetinin 100%'sini aşamaz, Alıcıya fatura edilen net fiyat tarafından belirlenir.
在 不 前提 下 或 或 提供 不论 不论 不论 不论 责任 责任 责任 毁 毁 毁 毁 毁 故意 故意 故意 故意 故意 故意 故意 赔偿 赔偿 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司其 雇员 或 及 及 分 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 货物 货物 货物 货物 超过 超过 超过 引起 该 等 相关 服务 开具 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给 给净额确 定。
11.8. Şirket, doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak her durumda kar kaybından, iş kaybından veya itibarın tükenmesinden veya aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (neden olursa olsun) herhangi bir dolaylı tazminat talebinden Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. Sözleşmenin ihlali, haksız fiil (ihmal ve yasal yükümlülüğün ihlali dahil), tazminat veya başka bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bu tür bir kayıp veya iddianın öngörülebilir veya tarafların tasavvurunda olup olmadığı.
公司 不 就 的 合同 合同 引起 引起 直接 直接 、 、 、))) , , , 受损 受损 受损 受损 受损 受损 受损 受损 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论如何 无论 无论 无论 无论 , , , , , , , , , , , , , ,该 等 损失 双方 索赔 是否 之内 之内 之内 ((((包括 、 补 补 偿或 偿或 其他 原因 引起 引起。) 、 、 、 、 、 、 、 、 、 的 的
11.9. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak Şirket, Çin yasalarının izin verdiği en geniş ölçüde, açık, zımni, kanuni, alışılagelmiş tüm koşulları, garantileri ve hükümleri hariç tutar.
在 遵守 前述 规定 前提 前提 的 的 最大 最大 默示 默示 默示 、 、 、 、 、 保证 保证 和 和 规定 规定 规定 规定 规定 规定 规定 规定 规定 规定 明示
11.10. Bu Koşul 11'deki veya Sözleşmedeki başka hiçbir şey, Şirketin (a) Şirketin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; veya (b) kasıtlı suiistimal veya ağır ihmalden kaynaklanan mülk hasarı veya (c) Şirketin sorumluluğunu hariç tutmasının veya hariç tutmaya teşebbüs etmesinin yasa dışı olacağı herhangi bir konu.
本 第 11 条 的 任何 或 合同 其他 内容 均 排除 排除 排除 或 公司 公司 公司 公司 公司 公司 人身 ; 或 或 或 或 或 ; 或 或 或 或 重大 或 或 或 或 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害 损害c) 公司排除或试图排 除其责任属于违法的任何事项的责任.

12. LİSANSLAR VE ONAYLAR 许可和同意
12.1. Sözleşme, (Malların Alıcı tarafından ithal edilmesi hariç) ifası için gerekli tüm ruhsatların veya onayların alınmasına bağlıdır; bununla bağlantılı olarak Alıcı, tüm bu tür formları ve belgeleri imzalar ve Şirkete şu şekilde başka yardımda bulunur: gerekli olabilir.
合同 以 取得 货物 货物)) 所 所 所 的 的 为 为 所有 所有 所有 必要 必要 必要 所有 所有 所有 所有 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 其他 其他 其他 公司 公司 公司 向 向 向 向 向 向。。 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助
12.2. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malların Alıcı tarafından ithal edilmesi için gerekli olan herhangi bir lisans veya izni alacak ve gerekirse veya çok gerekliyse, talep üzerine Şirkete bunun kanıtını sunacaktır.
买方应自费取得买方进口货物所需的任何许可或同意,如果必要或要求,应在要求时向公司

13. ALICIYA AİT MALZEMELER
Şirketin mülkiyetinde bulunan Alıcıya ait malzemelerin mülkiyeti ve kayıp riski Alıcıya ait olacaktır. Şirket, yalnızca Şirketin ihmalinden kaynaklanmadıkça, Şirket tarafından depolanan Alıcının sahip olduğu materyallerdeki herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Söz konusu kayıp veya hasar için Şirket tarafından yapılacak ödeme, Alıcının sahip olduğu malzemelerin doğrudan üretim maliyeti (eğer Alıcı veya bağlı şirketleri tarafından üretilmişse) veya değiştirme maliyeti (üçüncü bir şahıstan satın alınmışsa) ile sınırlı olacaktır. , her iki durumda da kurtarma değerinden daha az. Alıcı, malzemelerini yalnızca Şirketin ihmalinden kaynaklanmayan tüm kayıp veya hasarlara karşı sigortalamaktan sorumlu olacaktır. Şirket, herhangi bir mücbir sebep durumundan (aşağıda Koşul 14.2'de tanımlandığı gibi) Alıcının sahip olduğu malzemelerdeki kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
在 公司 所有权 和 、 、 买方 买方 灭失 灭失 风险 由 由 由 所有 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 过失 过失 公司 公司 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的损坏 的 付款 成本 买方 买方 所有 买方 买方 买方 买方 买方 买方 买方 , 购买 购买 购买 购买 方 第三 第三 第三 第三 第三 第三 第三 均 应 应 应 应 应 应 应 其 其 其 其 其 其 为 为 为 为 为 为投保 防范 的 所有 完全 完全 因公 因公 损坏 损坏。 或 或 情况 情况 情况 (())))) 灭失 灭失 或 或 或 或 或 或 或 或 或 或 或 不 不 不 不 不 不 不 不 灭失 灭失 灭失。。。。。。 责任 责任

14. MÜCBİR SEBEP
14.1. Şirket, Mal veya Hizmet'in Şirket tarafından tedarikinin herhangi bir mücbir sebeple engellenmesi, engellenmesi veya geciktirilmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak Alıcı'nın uğrayabileceği hiçbir kayıp veya zarardan Alıcı'ya karşı sorumlu olmayacaktır. durumlar.
公司 不 公司 货物 或 或 由于 任何 任何 任何 任何 任何 阻止 、 、 、 的 的 的 的 任何 任何 损失 损失 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任
14.2. Bu Koşulda "mücbir sebep halleri", herhangi bir doğal afet, isyan, grev, lokavt, ticaret anlaşmazlığı veya iş gücü karışıklıkları, kaza, tesis veya makinelerin bozulması, yangın, sel, işçi, malzeme veya ulaşım zorluğu veya Malların veya bunlarla ilgili hammaddelerin sağlanmasını etkileyen Şirketin kontrolü dışındaki diğer koşullar
Şirketin olağan tedarik kaynağı veya Malların Şirketin normal araçlarıyla üretilmesi veya Malların Şirketin normal rotası veya teslimat araçlarıyla teslim edilmesi.
在 本 条 影响 影响 、 、 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 方式 方式 方式 方式 或 或 或 或 天灾 天灾 天灾 天灾 天灾 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物 货物厂 、 劳资 、 设备 劳工 机械 机械 机械 故障 故障 故障 获得 获得 获得 工人 受 受 受 公司 公司 公司 控制 控制 其他 情形 情形 情形 情形 情形 情形 情形 情形 情形 情形 情形 或 或 或 或

15. FESİH 终止
Alıcının bir sözleşme yapması veya iflas etmesi veya alacaklıları ile ittifak yapması veya kendisine karşı bir teslim alma emri verilmesi veya (şirket olarak) bir karar vermesi veya Mahkemenin Alıcının yaralanmasına karar vermesi durumunda (birleştirme veya yeniden inşa etme amacı dışında) veya Alıcının herhangi bir malvarlığı veya taahhüdüne bir kayyum, yönetici veya idari kayyum atanırsa veya Mahkemeye veya bir alacaklıya
bir kayyım, yönetici veya idareci tayin etmesi veya Mahkemeye tasfiye emri verme yetkisi vermesi veya Alıcının borç nedeniyle benzer herhangi bir eylemde bulunması veya buna maruz kalması veya bu veya Şirket ile Şirket arasındaki diğer herhangi bir sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal etmesi durumunda Alıcı Şirket, herhangi bir Malın taşınmasını durdurabilir ve sonraki teslimatları askıya alabilir ve Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak
Alıcı, Koşul 5.3 hükümlerine ve mevcut hak talebine halel getirmeksizin Sözleşmeyi derhal feshedebilir.
如果 买方 订立 其 和解 和解 和解 契据 债权人 债权人 和解 和解 和解 已 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 为 为 为 为 为 除外 除外 除外 合并 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组 重组任 何资产或事业被指定接管人、管理人或行政接管人,或发生使法院或债权人有权指定破产接
管 人 、 作出 或 或 管理人 管理人 的 的 的 的 的 的 或 或 违反 违反 违反 违反 违反 违反 违反 违反 违反 违反 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 种 种 种 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可Daha Fazla Bilgi

16. FERAGAT
Sözleşmenin taraflarından herhangi birinin Sözleşme ile verilen herhangi bir hakkı kullanmaması veya icra etmemesi, bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez ve herhangi bir zamanda bunların kullanılmasını veya icrasını engelleyecek şekilde işlem görmez.
veya bundan sonraki zamanlar.
合同 的 任何 的 任何 行使 不 不 不 视为 视为 视为 亦 亦 亦 不 时间 时间 时间 行使 行使 行使 或 等 权利 权利。。 权利 权利 权利 权利 权利 权利 权利 的 的 的 的 的 的

17. BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme kapsamında yazılı olarak yapılması gereken tebligat, ilgilinin esas iş yeri veya bilinen son adresine kargo veya taahhütlü teslim yoluyla gönderilmesi halinde usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.
本 条件 下 以 挂号 信件 或 或 快递 快递 最后 最后 最后 所 已 已 已 正式 正式 发送 发送 发送 发送 发送 发送 发送 发送 发送 发送 发送 发送。

18. BAŞLIKLAR
Bu Koşullardan herhangi birine ilişkin başlıklar, yalnızca referansı kolaylaştırmak için dahil edilmiştir ve bunların yapısını etkilemeyecektir.
本条件的任何条款的标题仅为便于参考,不影响本条件的解释.

19. SEVERANCE 分割
Sözleşmenin herhangi bir Koşulunun (veya herhangi bir Koşulun bir kısmının) herhangi bir mahkeme veya yetkili yargı yetkisine sahip başka bir makam tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu Koşul veya kısmi Koşul, gerektiği ölçüde, oluşmamış olarak kabul edilecektir. Sözleşmenin bir parçası ve diğer Koşulların geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.
如果 任何 机构 裁定 有 有 适当 适当 的 的 条件 条件 条件 部分 部分 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 应 应 应 应 应 应 视为 视为 视为 视为 部分 部分 部分 部分 部分 部分 部分 部分 部分 部分 部分 部分 相关 相关的一部分, 且其他条件的有效性和可执行性不受影响.

20. GEÇERLİ HUKUK 管辖法律
Sözleşme, Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacak ve yorumlanacaktır ve Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilafın çözümü amacıyla, taraflar işbu vesile ile kendilerini Çin Halk Cumhuriyeti'nin münhasır yargı yetkisine tabi tutacaklardır. Şangay Mahkemeleri.
合同 受 中华 和国 和国 为 为 解决 的 的 的 的 的 的 同意 同意 受 受 上海 上海 的 专属 管辖。 同意 此 此 此 此 此 此 此 此 此 此 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同 合同

21. SATIŞ İŞLEMİNİN TÜRÜ 销售交易类型
Bu Genel Satış Koşulları, elektronik veya internet işlemleri için geçerli değildir. Alıcı tarafından bu tür elektronik siparişleri girmek için kullanılan web siteleri kendi özel genel kayıt ve koşullarını içerir.
本 一般 销售 条件 不 于 于 于 输入 含有 含有 含有 含有 及 及 及 及 条件 条件 条件 条件。。。。。。。。。。 用

22. DİL
Bu Koşullar hem Çince hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda Çince versiyon geçerli olacaktır.
本条件以中文和英文编制。如有任何不一致,以中文为准.

İndir

1. TANIMLAR
"Şirket", Optimas OE Solutions India Private Limited veya bu belgenin ön yüzünde tanımlanan Optimas kuruluşu anlamına gelir. “Alıcı”, Şirket'in mal veya hizmet tedarik edeceği kişi, firma veya şirketi ifade eder.
"Mallar", Sözleşme uyarınca tedarik edilecek mallar, malzemeler ve/veya diğer kalemler ve Hizmetler anlamına gelir.
“Hizmetler”, Sözleşme uyarınca sağlanacak hizmetler anlamına gelir. "Sözleşme", Şirket ile Alıcı arasında yapılan ve bu Koşulların geçerli olduğu Malların alım satımı ve Hizmetlerin tedarikine ilişkin sözleşme anlamına gelir.

2. KAPSAM
Bu Koşullar, Şirket tarafından yapılan tüm Mal satışları ve Hizmet tedarikleri için geçerlidir ve Şirket tarafından özellikle yazılı olarak kabul edilmedikçe ve Sözleşmenin bir parçasını oluşturduğu ifade edilmedikçe, Alıcının siparişinde veya yazışmalarında veya başka bir yerde atıfta bulunulan tüm şart veya koşulların yerine geçer. Sözleşme ve aksine herhangi bir koşul veya hüküm işbu vesile ile hariç tutulur veya ortadan kaldırılır.

3. TEKLİF
Şirket tarafından yapılan fiyat teklifi bir teklif teşkil etmez ve Şirket, Alıcının siparişini kabul etmesinden önce herhangi bir zamanda aynı teklifi geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

4. FİYATLAR
4.1. Teklif edilen fiyatların sabit olduğu belirtilmedikçe, Mallar veya Hizmetler için ödenecek fiyatlar, Şirket tarafından Hizmetlerin sevkıyatı veya tedariki sırasında uygulanan fiyatlar olacaktır, böylece Şirket herhangi bir zamanda teklif edilen fiyatları revize etme hakkına sahip olacaktır. Hammadde veya işçilik maliyetleri dahil (sınırlama olmaksızın) maliyet artışlarını ve döviz kurlarındaki herhangi bir değişikliği dikkate alın.
4.2. Mallar için verilen fiyatlar "fabrika teslimi"dir ve Katma Değer Vergisi ile herhangi bir Hükümet veya başka bir makam tarafından Mallara veya Hizmetlere tahakkuk ettirilen diğer harç veya vergiler hariçtir.

5. ÖDEME ŞARTLARI
5.1. Aşağıdaki Koşul 5.5'e tabi olarak, faturaların ödenmesi, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde herhangi bir kesinti olmaksızın tam olarak yapılacak veya mahsup edilecektir.
5.2. Alıcıya tanınan herhangi bir kredi uzatması herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir.
5.3. Şirket, yasaya uygun olarak geç ödemeler için faiz talep edebilir ve ayrıca geç ödemelerin tahsil edilmesi için yapılan tüm makul masrafları Alıcıdan geri alabilir.
5.4. Şirket'in görüşüne göre, Alıcı'nın kredi değerliliği teslimattan önce bozulmuşsa, Şirket, teslimattan önce bedelin tamamının veya bir kısmının ödenmesini veya Alıcı tarafından Şirket tarafından kabul edilebilir bir biçimde ödenmesi için teminat verilmesini talep edebilir. .
5.5. Alıcının Birleşik Krallık dışında ikamet ettiği her durumda ve aksi kararlaştırılmadıkça, Malların fiyatı, Şirketin kabulünün alınmasından hemen sonra Alıcı tarafından Şirket lehine kurulan Şirketi tatmin edici gayri kabili rücu bir akreditif ile teminat altına alınacaktır ve Şirket için kabul edilebilir bir Birleşik Krallık bankası tarafından onaylanmıştır. Akreditif, Alıcı tarafından ödenecek her türlü vergi ve harç dahil Sözleşme bedeli için olacak ve Şirket tarafından belirlenen süre boyunca geçerli olacaktır. Şirket, kendisi tarafından belirtilen belgelerin söz konusu Birleşik Krallık bankasına sunulması üzerine ödeme alma hakkına sahip olacaktır.

6. TESLİMAT
6.1. Herhangi bir fiyat teklifinde veya kabul formunda veya başka bir yerde belirtilen teslimat veya ifa tarihleri yalnızca yaklaşıktır ve herhangi bir sözleşme etkisi taşımaz ve teslimat zamanı, bildirim yoluyla kesin olarak belirlenmeyecektir. Şirket, nasıl olursa olsun teslimatta herhangi bir gecikme ile ilgili olarak Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır.
6.2. Alıcının Sözleşmeye uygun olarak Malların herhangi bir teslimatını iade etmesi veya kabul etmemesi durumunda, Şirket kendi tercihine göre söz konusu Mallar için Alıcıya fatura kesme ve Malların bakiyesini teslim edip Alıcıya fatura etme hakkına sahip olacaktır. teslim edilmemiş kalan veya Sözleşme kapsamındaki diğer teslimatları askıya almak veya iptal etmek. Şirket, Riski Alıcıya ait olmak üzere, Alıcının reddettiği veya kabul etmediği tüm Malları depolama hakkına sahip olacaktır ve Alıcı, fatura fiyatına ek olarak bu depolamanın tüm masraflarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüm ek masrafları veya nakliye masraflarını ödeyecektir. böyle bir ret veya başarısızlık. Şirket, fiyatın ödenebilir hale geldiği tarihten itibaren 3 ayın sona ermesinden sonra Malları Şirketin belirleyeceği şekilde elden çıkarma hakkına sahip olacaktır.
6.3. Aksi belirtilmedikçe teslimat "fabrika teslimi" olacaktır, böylece Şirket'in Malların teslim alınabileceğini bildirmesi üzerine Mallar teslim edilmiş ve buradaki risk Alıcı'ya geçmiş kabul edilecektir.
6.4. Malların CIF veya FOB olarak satıldığı veya başka herhangi bir uluslararası ticari terime dayalı olarak satıldığı herhangi bir durumda, en son Incoterms'de yer alan bu tür terimlerin anlamı, burada açıkça belirtilmiş gibi uygulanacaktır, ancak bunların herhangi bir kısmı herhangi bir şekilde tutarsız olabilir. bu Koşullarda yer alan hükümlerden.
6.5. Herhangi bir Malın FOB satışı durumunda, Şirketin Alıcıya 1979 tarihli Malların Satışı Yasasının 32(3) bölümünde belirtilen bildirimi verme yükümlülüğü olmayacaktır.
6.6. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Şirket teslimatı bir veya daha fazla taksitte gerçekleştirebilir. Teslimatın taksitler halinde gerçekleştirildiği durumlarda, her taksit ayrı bir sözleşme olarak ele alınacaktır.
6.7. Sözleşme birden fazla teslimatı içeriyorsa ve ödemede herhangi bir temerrüde düşerse, Şirket ödeme bekleyen tüm teslimatları veya diğer teslimatları askıya alma veya Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır.

7. İHRACAT
Alıcı, Mallarla ilgili olarak ABD, AB veya diğer geçerli yerel ülke ihracatla ilgili yasalarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

8. BAŞLIK
Malların mülkiyeti, teslimatla birlikte Alıcıya geçecektir.

9. ÇEŞİTLER
Miktar, Sözleşmede belirtilen miktardan en fazla yüzde on daha fazla veya daha az olsa bile Şirket, herhangi bir teslimatla ilgili olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilecektir ve böyle bir durumda Alıcı, teslim edilen fiili miktar için ödeme yapacaktır.

10. ALICI TARAFINDAN YAPILAN ÖZELLİKLER
Alıcı, üzerinde veya üzerinde yapılması gereken herhangi bir işin yapılması nedeniyle Şirket'in maruz kaldığı veya doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulabileceği her türlü talep, masraf, zarar ve masraflara karşı Şirketi tazmin edecek ve tazmin etmeye devam edecektir. Malları, başka bir kişi, firma veya şirkete verilmiş herhangi bir fikri mülkiyet hakkının herhangi bir ihlali veya iddiası veya ihlali dahil olmak üzere, Alıcının spesifikasyonlarının gerekliliklerine uygun olarak.

11. SORUMLULUK
11.1. Şirket, Malların tesliminden sonraki 7 gün içinde Alıcıdan Şirket tarafından yazılı bir talep alınmadığı sürece, görünür kusurlardan veya uygunsuzluklardan ve/veya teslim edilen miktardaki herhangi bir eksiklikten sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir eksikliğin sorumluluğunun Şirket tarafından kabul edildiği durumlarda, Şirketin tek yükümlülüğü bu eksikliği gidermek olacaktır.
11.2. Şirket (bu Koşulların diğer hükümlerine tabi olarak), teslimattan itibaren 12 aylık (veya yazılım söz konusu olduğunda 30 günlük) bir süre boyunca Malların malzeme ve işçilik açısından maddi kusurlardan ari olacağını garanti eder ve maddi olarak Malların üreticisi tarafından sağlanan spesifikasyonlara uygun olarak.
11.3. Şirket, Hizmetleri makul beceri ve dikkatle yerine getirecektir.
11.4. Şirket, yazılımların kesintisiz veya hatasız çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
11.5. Koşul 11.2'deki garantiler aşınma ve yıpranmayı kapsamaz ve yanlış kullanım veya kötüye kullanım, ihmal, kaza, hasar, uygun olmayan depolama, yanlış kurulum veya bakıma maruz kalmış Mallar için geçerli olmayacaktır.
11.6 Koşullar 11.4 ve 11.5'e tabi olarak, Mallar Koşul 11.2'deki garantilere uymuyorsa, Şirket kendi tercihine göre söz konusu Malları ücretsiz olarak değiştirir veya onarır veya Şirketin talep etmesi halinde söz konusu Malların fiyatını iade eder: Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malları veya Malların kusurlu olan kısmını Şirkete iade edecektir. Onarılan veya değiştirilen tüm Mallar, 12 aylık sürenin süresi dolmamış kısmı için bu şartlara göre garanti edilecektir.
11.7 Koşul 11.6'ya halel getirmeksizin, Şirketin Alıcıya karşı azami toplam yükümlülüğü (çalışanlarının, temsilcilerinin ve taşeronlarının eylemleri veya ihmallerine ilişkin her türlü sorumluluk dahil), haksız fiil (ihmal veya yasal yükümlülüğün ihlali dahil), sözleşme ihlali nedeniyle Alıcıya karşı (Şirketin kasıtlı, inkar edici ihlali dahil), tazminat, yanlış beyan, iade veya başka hiçbir koşulda: (a) herhangi bir 12 aylık dönemde 100.000 £ veya (b) ilgili Malların maliyetinin 100%'sini aşmayacaktır. Alıcıya fatura edilen net fiyat tarafından belirlenen şekilde bu tür bir yükümlülüğe yol açmayacaktır.
11.8. Şirket, doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak her durumda kar kaybından, iş kaybından veya itibarın tükenmesinden veya aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (neden olursa olsun) herhangi bir dolaylı tazminat talebinden Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. Sözleşmenin ihlali, haksız fiil (ihmal ve yasal yükümlülüğün ihlali dahil), tazminat veya başka bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bu tür bir kayıp veya iddianın öngörülebilir veya tarafların tasavvurunda olup olmadığı.
11.9. Yukarıdakilere tabi olarak, yasa, genel hukuk veya başka bir şekilde ifade edilen veya ima edilen tüm koşullar, garantiler, beyanlar ve diğer şartlar, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde burada hariç tutulur.
11.10. Bu Koşul 11'deki veya Sözleşmedeki başka hiçbir şey, Şirketin (a) Şirketin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; veya (b) Şirketin sorumluluğunu hariç tutmasının veya hariç tutmaya teşebbüs etmesinin yasa dışı olacağı herhangi bir konu için; veya (c) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için.

12. LİSANSLAR VE ONAYLAR
12.1. Sözleşme, (Malların Alıcı tarafından ithal edilmesi hariç) ifası için gerekli tüm ruhsatların veya onayların alınmasına bağlıdır; bununla bağlantılı olarak Alıcı, tüm bu tür formları ve belgeleri imzalar ve Şirkete şu şekilde başka yardımda bulunur: gerekli olabilir.
12.2. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malların Alıcı tarafından ithal edilmesi için gerekli olan herhangi bir lisans veya izni alacak ve gerekirse veya çok gerekliyse, talep üzerine Şirkete bunun kanıtını sunacaktır.

13. ALICIYA AİT MALZEMELER
Şirketin mülkiyetinde bulunan Alıcıya ait malzemelerin mülkiyeti ve kayıp riski Alıcıya ait olacaktır. Şirket, yalnızca Şirketin ihmalinden kaynaklanmadıkça, Şirket tarafından depolanan Alıcının sahip olduğu materyallerdeki herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Söz konusu kayıp veya hasar için Şirket tarafından yapılacak ödeme, Alıcının sahip olduğu malzemelerin doğrudan üretim maliyeti (eğer Alıcı veya bağlı şirketleri tarafından üretilmişse) veya değiştirme maliyeti (üçüncü bir şahıstan satın alınmışsa) ile sınırlı olacaktır. , her iki durumda da kurtarma değerinden daha az. Alıcı, malzemelerini her türlü kayıp veya hasara karşı sigortalamakla sorumlu olacaktır.
yalnızca Şirketin ihmalinden kaynaklanmayan hasar. Şirket, herhangi bir mücbir sebep durumundan (aşağıda Koşul 14.2'de tanımlandığı gibi) Alıcının sahip olduğu malzemelerdeki kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

14. MÜCBİR SEBEP
14.1. Şirket, Mal veya Hizmet'in Şirket tarafından tedarikinin herhangi bir mücbir sebeple engellenmesi, engellenmesi veya geciktirilmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak Alıcı'nın uğrayabileceği hiçbir kayıp veya zarardan Alıcı'ya karşı sorumlu olmayacaktır. durumlar.
14.2. Bu Koşulda "mücbir sebep halleri", herhangi bir doğal afet, isyan, grev, lokavt, ticaret anlaşmazlığı veya iş gücü karışıklıkları, kaza, tesis veya makinelerin bozulması, yangın, sel, işçi, malzeme veya ulaşım zorluğu veya Şirketin olağan tedarik kaynağı tarafından Malların veya bunlara ilişkin hammaddelerin sağlanmasını veya Malların Şirketin normal araçlarıyla üretilmesini veya Malların Şirketin normal rotası veya teslimat aracı.

15. FESİH
Alıcının bir sözleşme yapması veya iflas etmesi veya alacaklıları ile ittifak yapması veya kendisine karşı bir teslim alma emri verilmesi veya (şirket olarak) bir karar vermesi veya Mahkemenin Alıcının yaralanmasına karar vermesi durumunda (birleştirme veya yeniden oluşturma amacı dışında) veya Alıcının herhangi bir malvarlığı veya taahhüdüne bir kayyum, yönetici veya idari kayyum atanırsa veya Mahkemeye veya bir alacaklıya bir kayyım, yönetici atama yetkisi veren koşullar ortaya çıkarsa veya yönetici veya Mahkemeye tasfiye emri verme yetkisi veren veya Alıcının borcu nedeniyle benzer herhangi bir işlem yapması veya buna maruz kalması veya bu veya Şirket ile Alıcı arasındaki diğer herhangi bir sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal etmesi durumunda, Şirket herhangi bir Malın taşınmasını durdurabilir ve daha fazla teslimatı askıya alabilir ve Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme hükümlerine halel getirmeksizin Sözleşmeyi derhal feshedebilir. iyon 5.3 ve mevcut iddiaya.

16. FERAGAT
Sözleşmenin taraflarından herhangi birinin Sözleşme tarafından verilen herhangi bir hakkı kullanmaması veya uygulamaması, bu tür haklardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve bundan sonraki herhangi bir zamanda veya zamanlarda bunların kullanılmasını veya uygulanmasını engelleyecek şekilde işlem görmeyecektir. .

17. BİLDİRİMLER
İşbu belge kapsamında yazılı olarak verilmesi gereken herhangi bir bildirim, ilgilinin ana iş yeri veya bilinen son adresine ön ödemeli birinci sınıf posta veya taahhütlü teslimat ile gönderilmesi halinde usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.#

18. BAŞLIKLAR
Bu Koşullardan herhangi birine ilişkin başlıklar, yalnızca referansı kolaylaştırmak için dahil edilmiştir ve bunların yapısını etkilemeyecektir.

19. AYRILMA
Sözleşmenin herhangi bir Koşulunun (veya herhangi bir Koşulun bir kısmının) herhangi bir mahkeme veya yetkili yargı yetkisine sahip başka bir makam tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu Koşul veya kısmi Koşul, gerektiği ölçüde, oluşmamış olarak kabul edilecektir. Sözleşmenin bir parçası ve diğer Koşulların geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

20. UYGULANACAK HUKUK
Sözleşme, Hindistan yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacak ve yorumlanacaktır ve varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık, tahkime havale edilecek ve nihai olarak çözülecektir. LCIA Hindistan Tahkim Kuralları uyarınca. Hakem sayısı üç olacaktır. Tahkim yeri Delhi olacaktır. Tahkimde kullanılacak dil İngilizce olacaktır.

İndir

1.定義
「当社」 とは 、 Optimas OE Çözümleri (Japonya) GK を 意味 する が が 、 、 人物 人物 人物 人物 人物 人物 人物 人物 する する する する する する する する 、 、 、 、 、 、 、 、 、に従って提供される商品、材料、および/またはその他の商品およびサービス
を 意味 本 に 「サービス サービス サービス に に に 従っ 提供 が が が が が が が が が が が が が が が の の の の の の の 間 間 で 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わ 交わおよ びサービスの提供に関する契約を意味する。

2. 適用範囲
本 条件 に 合意 当社 が が が が し し て が が が が が が が が が が が が が が が 商品 商品 商品 商品 商品 商品 の の の 販売 販売 販売 販売 販売 および および および および および および および および および および および および および および および および および および および および者 の に さ れ 通信 あるいは て て て て 諸 し し し 、 条件 条件 または または 規定 は は により 除外 または または または 末梢 末梢 末梢 さ さ さ れる れる れる れる れる れる れる れる れる れる れる れる 除外

3. Şarkı Sözü
当社 による もの 、 当社 を 購入 者 者 者 者 者 前 の の の を を を を 撤回 撤回 または または する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する

4. 価格
4.1.見積り 価格 が ない 価格 価格 である である である 、 、 、 または または 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 により により により により により により により により 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 は は は は は は は は は はおよび 為 替 レート の の れ れ れ れ ない ない し し て 時点 で で で も 修正 修正 を 留保 する する する もの もの もの と と と と する する する する する する する する する する する 留保
4.2.

5. Yeni Bir Yer
5.1.以下 の 条件 5.5 に 、 請求 の 支払い は 別途 書面 書面 一切 一切 一切 一切 こと こと こと 、 、 、 行う 行う 行う 以内 以内 以内 行わ 行わ 行わ 行わ 行わ 行わ 行わ 行わ れる れる と と と と と と と と と と と と と と と と
5.2.購入者に許可される信用期限延長は、いかなる時点でも変更または中止される場合がある。
5.3.当社 は 、 利息 を 従い する する する ことができ ことができ ことができ に に に おいて を を を 購入 購入 購入 者 者 する ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる ことができる な な な な
5.4.当社 が の 信用 裁量 裁量 において において において 力 力 前 前 前 当社 当社 当社 当社 当社 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 または または または または または または または または または 、 、 、 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求形で購入者による 支払の担保の提供を要求することができる。
5.5.購入 者 、 日本 日本 に に に に に が 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 な な 形 形 形 形 形 で で で で で で で で で で で で で で 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入状 により 承諾 日本 れ 、 、 、 日本 日本 日本 の により または または または または または または または または または または または または または または または 、 、 、 、 、 、 、 当社 当社 が 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定め 定めは、日本の 銀行に対し、当社が定めた書類提示払いを行う権利を有するものとする。

6. 納入
6.1.見 積り 記載 承諾 承諾 または または または または または た 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 もの もの と と と と と する する する する する する する する する する する する する する。。。。。。。。。。。。。。ても、購入者に対する賠償責任を負わないものとする。
6.2.購入 者 さ れ 契約 契約 に に に た た 返却 返却 返却 にて にて にて にて にて 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 、 、 、 、 、 、 、 、 、 納入 納入 納入 で で で で で で で で で で で で で で で で で でを 購入 契約 下 請求 する する する 下 下 下 で その 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 た た た た た た た 商品 商品 を 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入を 有する 請求 価格 し し 、 、 、 の の 他 他 他 の の の の の 生じる 生じる 生じる 生じる 生じる 生じる 生じる 生じる 生じる 生じる もの もの もの もの もの もの もの もの もの 、 、 、。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3'e Göre 3'e Bir Adım Daha Fazla Bilgi Edinin
6.3.特に 別途 は 工場渡し が ない ない ない 工場渡し 工場渡し 工場渡し 」し 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 た た た た た た た もの もの と みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさ みなさに引き渡 されるものとする。
6.4.商品 が 基 販売 の 国際 国際 国際 販売 販売 販売 さ 場合 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 条件 し し し し し し し ない ない 限り において において において において において において において において において において において において において において において において において において において において において契約書に明示的に組み込まれているものとして適用されるものとする。
6.5..
6.6.明示 的 ない 限り 合意 さ さ さ さ 、 、 当社 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 、 、 、 、 、 、 各 各 各 分割 分割 分割 分割 分割 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入する。
6.7.本 契約 含ま れ 回 回 に に に 不 不 不 不 不 不 通 通 により により により により により により により により により により により により により 残り 残り 残り 残り 残り 残り 残り 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 または または または または または または または または または または または または または権利、または本 契約全体を終了する権利を有するものとする。

7. 輸出
購入 者 は 欧州 連合 に その その その 他 他 他 の の の 輸出 こと こと こと を を を 表明 表明 保証 する する する する する する する する する する する て て て て

8. Yeni Yıl
の所有権は納入の時点で購入者に引き渡されるものとする.

9. 変動
当社 、 数量 本 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 と と と と と と と に に に に に に にと す る。

10. Yeni Tasarım
購入 者 別 の 侵害 または または または または 人物 人物 、 の の の の の の の の の の の の の の の し し し し し し た た た すべて すべて すべて すべて すべて の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の対して 、 履行 する 商品 商品 に に に 業務 業務 業務 業務 業務 業務 が が を を を を を を を を を を を を を 賠償 賠償 賠償 賠償 賠償 賠償 賠償 、 、 、 、 、 、 、 、 、 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用当社を補 償し、また今後も補償するものとする。

11. Şarkı Sözleri
11.1.当社 は 、 商品 の 納入 納入 納入 納入 者 者 から から から 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 納入 ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない に に に に に する する する する する する する する する する する する する する するDaha Fazla Bilgi
11.2.当社 は 、 納入 に に に に に に に に に 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 従い 欠陥 欠陥 欠陥 欠陥 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、に実質的 に従っていることを保証する。
11.3.当社は、妥当な技能と配慮をもってサービスを履行する。
11.4. Daha Fazla Bilgi
11.5.条件 11.2 の 下 で で 対象 して して して して 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 対象 対象 と と と と と と と は は は は 適用 適用 なっ なっ なっ なっ なっ なっ なっ なっ なっ た た た た た た た た た.
11.6. 条件 11.4 および 11.5 に 従い 、 が 条件 条件 し にて にて する する する する その その その その その その か か か か か か 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 または または または または または または または または または または または または または または またはる。 行う 場合 当社 当社 が が が が が が が が が の の 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 する する する する する する する れる れる れる れる れる れる れる れる れる または または または または または または または または または または または または または12 yıl önce
の期間について、本条件の下で保証されるものとする。
11.7 条件 11.6 に を 及ぼす 、 購入 者 者 が が が 法定 法定 法定 法定 法定 法定 法定 法定 法定 法定 法定 法定 による による による による による による による ない ない ない ない ない ない ない 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、を 含む) 補償 、 虚偽 賠償 または その 他 他 である である いかなる いかなる 場合 超え 超え 超え ない ない ない もの する :
(a) 任意の 12 ヶ月間で 10.000.000 円、または
(b) 購入 者 に対して さ れる 正味 によって 決定 れる 、 、 かかる 責任 発生 さ た た 関連す る 商品 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ
11.8.当社 は ビジネス の における における 利益 利益 利益 または または または 権 権 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 する する する する する する する する に に に に に に に に に に な な な な な な な な な な原因 関わらず が 予測 、 かかる かかる かかる かかる または または 、 、 、 または または または または または または または 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 または または または または または または または その その その その その その その その その その その その その その その その 他 他 他 他 他 他 他 他者に対する賠償責任は負わないものとする。
11.9.前述 の 、 その 従い 従い 、 、 、 他 他 的 的 的 表明 表明 表明 表明 表明 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 さ さ さ さ さ さ さ さ さ 、 、 、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の除外される。
11.10.本 条件 11 または 本 契約 の 他 いかなる 部分 も 、 、 、 た た た た た れ 、 、 、 、 、 が が が が 除外 除外 除外 除外 除外 除外 除外 、 、 、 、 、 試みる が が が が が が が が が が が が 試みる 試みる 試みる 試みる 試みる 試みるなる 事項 、 または (c) 詐欺 または 詐欺 な 表示 に対し 、 当社 賠償 を 除外 または 制限 する もの ではない。

12. ライセンスと同意
12.1.本 契約 必要 と その 履行 履行 履行 履行 れる れる の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の 関係 において において において において において 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 Daha fazla bilgi için bkz.
12.2.購入 者 輸入 必要 購入 者 者 者 必要 必要 必要 な または それ それ それ それ それ それ それ それ それ それ それ それ それ それ それ 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 に に 応じ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、とする。

13. Yeni Tasarım
当社 が する 材料 、 、 購入 購入 購入 の の 損失 損失 損失 は は は は は の の の の の の の の の の でない でない でない でない でない でない でない でない でない する する する 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社材 料 は 負わ または または 損害 損害 損害 もの もの する する する に対す に対す する する する する する する する する する する する する する 者 者 者 者 が が が が が が が によ によ によ によ 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 関連 関連 関連 関連 関連製造 さ 費用 それ 場合 と と と が が が が と と と と いずれ いずれ いずれ いずれ いずれ いずれ いずれ いずれ と と と と と と と と た額 た額 た額 た額 と と と と と と と と と と と と と と する する する する する する する する する する する する発生 し または に対し を 除く 除く 除く に対し に対し に対し 、 材料 の の の の の の の の の の の の の の の 者 者 者 者 者 者 者 の の 所有 する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する する
は負わないものとする(以下の条件 14.2 に定義される通り)。

14. 不可抗力
14.1.当社 は に 不可 不可 の の の の の 直接 直接 直接 直接 直接 直接 被る 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 直接 被る 被る 被る 被る 被る 被る 被る 被る 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 性 性 性 性 性 性賠償責任は一切負わないものとする。
14.2.本 条件 状況 とは 、 「「 「とは とは とは 、 の 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 の の ルート または または または または または または または または または または または または または または または または または または または または または、 ストライキ または 労働 閉鎖 閉鎖 、 、 、 紛争 紛争 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 が が が が が が が が が の の の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、ないその他の状況で、その結果として商品または原材料の提供に影響が生 じる状況を指す。

15. 契約終了
購入 者 た 場合 整理 証書 証書 証書 証書 を を を を を あ あ 者 者 者 者 者 あ あ あ あ あ あ あ れ れ れ れ 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 (((((((((((((決議案 を 裁判 所 た 場 場 場 購入 購入 に に に 場合 場合 以外 以外 以外 以外 的 的 的 的 的 的 の の の の の の 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生 更生さ れ たは 債権 、 または または または または 者 者 に 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 発生 に に に に に に 清算 清算 清算 命令 命令 命令 命令 命令 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を発生 し 負債 場合 場合 または または または または または として または または または または または または または または または または または または または または または または または 違反 違反 し し し し し た た た た た た た た た た た た た た 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合停止 し 、 その 後 の の 、 、 、 、 、 、 請求 請求 に に に に に に に に に に に に に に 直ち 直ち 直ち 直ち 直ち 直ち 直ち する する する する する する する する する する する 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約

16. 権利放棄
本 契約 、 いずれ いずれ の の の の の により と と と と と と と と と と と と と と と と と 後 後 の の の の の いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる いかなる 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点 時点の阻止とはみなされないものとする。

17. 通知
本 契約 さ れる 下 で で で 必要 の の 通知 通知 て て て て て て て て て て て て て て て て 前払い 前払い 前払い 前払い 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 書留 または または または または または 郵便 郵便 郵便 郵便 郵便 郵便た場合、正式に提 出されたものとみなされるものとする。

18. 見出し
Daha Fazla Bilgi

19. 可分性
本 契約 条項 の か か の の の 一部 一部 により により により により により により により により により により により により により 違法 違法 違法 違法 違法 違法 れ れ れ れ れ れ れ 条件 条件 条件 条件 条件 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、は 、 本 の 一部 れる 範囲 する する する する する その その 他 他 執行 執行 執行 執行 可能性 に に に と と する する する する する する する する する する する する する する する する。。。。。。。

20. Yeni Yıl
本 契約 除き 、 、 に に に に に の は は は は は は は は は は は は は は は は は に に 起因 起因 起因 起因 起因 する する する する する する する する する する する する する する または または または または または または または または または または または または または または者はここに東京地方裁判所の排他的管轄権に服するものとする.

İndir